SUOMEN ASPERGERYHDISTYS

Suomen Aspergeryhdistyksessä autismin kirjoon kuuluvat ihmiset ovat itse pääasiallisia toimijoita ja päätöksentekijöitä.
Pyrimme edistämään koko kirjon yhteiskunnallista asemaa, elinolosuhteita ja verkostoitumista, ja tämän kautta vähentämään marginalisointia.

KIRJAUDU
ETUSIVU
images/juuri/slider-02.jpg

UUTTA SIVUILLA