Suomen Aspergeryhdistys ASY

llmoittaudu Autismikirjon Empowerment-päiville 6.11. mennessä!

 • Suomen Aspergeryhdistyksen järjestämä Autismikirjon Empowerment-päivät järjestetään tänä vuonna Espoossa sijaitsevassa Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipaikassa. Tapahtuma alkaa edeltävistä vuosista poiketen jo perjantaina ja päättyy lauantaina.

  Ohjelmatiedot ja ilmoittautuminen

  Tämän vuoden teemoja ovat:
 • x Vammaisoikeudet autismin kirjon näkökulmasta
 • x Autismin kirjon tuleva diagnoosiuudistus
 • x Palvelu- ja kuntoutuspolut
 • x Ajankohtaisia teemoja naapurimaista
 • x Autismitutkimuksen tulevaisuudennäkymät sekä kirjolaisten vaikuttamismahdollisuudet tutkimukseen.

  Tapahtumaan ovat autismin kirjon ihmisten lisäksi tervetulleita heidän läheisensä ja ylipäätään kaikki, joita asia kiinnostaa. Tapahtuma on maksuton. Ilmoittautuminen 6.11. klo 21 mennessä.

 • ASPERGERIN OIREYHTYMÄÄN LIITTYVIÄ UUTISIA

  Kokemuskouluttaja Jill Söderlundin tv-haastattelu (ruotsiksi)

 • Ruotsalainen kokemuskouluttaja Jill Söderlund paiskoi koulussa tuoleja ja ajoi ihmisiä takaa saksien kanssa, koska voi niin huonosti. Hän oli niin hirveän stressaantunut, ahdistunut ja turhautunut, että se johti raivokohtauksiin, joita seurasi valtava häpeä.

  Söderlund sai kymmenvuotiaana Asperger-diagnoosin, ja kävi peruskoulun loppuun Asperger-lapsiin erikoistuneessa koulussa. Söderlund kokee, että diagnoosi pelasti hänen elämänsä. Enää häntä ei syytetty laiskaksi vain sen vuoksi, ettei kyennyt oppimaan kertotaulua.

  Aspergerin oireyhtymä heijastuu 28-vuotiaan Söderlundin elämään nykyisin muun muassa siten, ettei hän voi matkustaa julkisilla liikennevälineillä, koska niiden aistiympäristö ylikuormittaa ja uuvuttaa hänet täysin Aspergeriin liittyvän valo-, melu- ja hajuyliherkkyyden vuoksi.

  Söderlund harmittelee sitä, että suuren yleisön autismikäsitys on kovin yksipuolinen Autismi liitetään hänen mukaansa lähinnä kehitysvammaisuuteen tai vanhentuneeseen stereotypiaan Asperger-pojasta, joka viihtyy yksikseen ja on kiinnostunut juna-aikatauluista.

  Katso Söderlundin haastattelu Ruotsin TV4-kanavan verkkosivuilta.
  Lue myös Söderlundin lehtihaastattelu (ruotsiksi).
 • Autismitutkijoiden huomio suunnattava elämänlaatua heikentäviin oireisiin

 • Suomen Aspergeryhdistys lähetti elokuussa 2016 Euroopan lääkevirastolle suunnatun yhteisen lausunnon yhdessä useamman eurooppalaisen autismikirjon ihmisten järjestön kanssa. Lausunnon aiheena oli viraston laatima luonnos ohjeistukseksi, jonka tarkoituksena on autismikirjon oireyhtymien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kehittelyn säätely.

  Lausunnossa huomautettiin muun muassa, etteivät autismin niin sanotut ydinpiirteet ole välttämättä niitä, jotka rajoittavat eniten autismikirjolla olevien ihmisten elämää. Tutkijoita tulisi siksi rohkaista kehittämään sellaisia lääkkeitä, jotka vähentävät niitä oireita, jotka rajoittavat eniten autismikirjon ihmisten hyvinvointia, työkykyä ja arjessa selviytymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi ahdistus, masennus, keskittymisvaikeudet, uupumus, unihäiriöt, inertia eli vaikeus aloittaa tahdonalainen toiminta sekä suolisto-oireet ja immuunijärjestelmän häiriöt.

  Kansalaisjärjestöt kiinnittivät lausunnossaan huomiota myös esimerkiksi siihen, että autismitutkimus on etääntynyt liiaksi niiden ihmisten arkitodellisuudesta, joita sen pitäisi auttaa. Jotta autismin kirjon ihmisten tarpeet tulisivat paremmin huomioiduksi, heidät pitäisi ottaa tulevaisuudessa mukaan kehitettäessä toimintakykyä mittaavia kriteereitä, joilla arvioidaan tutkittavien lääkkeiden vaikuttavuutta. Lue lisää.
 • Cos Michael: Älä ohita ikääntyvien autismikirjolaisten tarpeita! – ilmoittautuminen alkanut joulukuun ilmaiselle yleisöluennolle (Tampere)

  Cos Michael

 • Cos Michael saapuu joulukuussa Suomeen luennoimaan Autismi- ja Aspergerliiton kutsumana. Näyttelijänä sekä televisiokanava BBC:n taustatoimittajana ja tuottajana työskennellyt Cos Michael sai Asperger-diagnoosin 50-vuotiaana. Michaelin mukaan diagnoosi muutti hänen elämänsä. ”Oli hienoa tajuta, että on olemassa muitakin kaltaisiani. Lisäksi löysin lisätietoa aiheesta ja saatoin lopettaa itseni syyllistämisen kaikesta siitä, mihin en ollut kyennyt”.

  Tällä hetkellä Michael luennoi ikääntyviä autismikirjon ihmisiä koskettavista aiheista. Michael koettaa saada myös tutkijat kiinnostumaan ikääntymisen vaikutuksesta autististen ihmisten elämään. Toistaiseksi kun ei tiedetä esimerkiksi sitä, aiheuttaako vaihdevuosiin monesti liittyvä kognitiivisten toimintojen heikkeneminen autismikirjon naisille pysyviä lisäongelmia.

  Michael korostaa myös, että esimerkiksi vanhustyön tekijöillä pitäisi olla tietoa autististen asiakkaiden tarpeista. Vanhainkodeissa ja sairaaloissa on esimerkiksi yleisenä tapana osoittaa välittämistä fyysisen kosketuksen keinoin. Monet autismikirjon ihmiset kokevat sellaisen kuitenkin hyvin epämiellyttäväksi.

  Michael luennoi Suomessa Autismi- ja Aspergerliiton kutsumana keskiviikkona 14.12. klo 12.00-14.30 Tampereen Messu- ja urheilukeskuksen Tähtien Salissa. Luentotilaisuus on osa Autismi- ja Aspergerliiton järjestämää Olemme jotain erityistä -tapahtumaa. Messukeskukseen on ilmainen bussikuljetus Tampereen rautatieasemalta klo 9:45 ja klo 11:15, paluukuljetukset klo 14:45 ja klo 15:45. Messukeskuksen osoite on Ilmailunkatu 20 (karttanäkymä).

  Voit ilmoittautua luennolle tästä linkistä.
 • Juha Ojaniemeä haastateltiin Aamu-tv:ssä

 • Suomen Aspergeryhdistyksen Empowement-toimikunnan puheenjohtaja Juha Ojaniemi kertoi 15.4. Ylen Aamu-tv-ohjelmassa Asperger-työntekijöiden vahvuuksista. Ohjelman voi katsoa linkin alta löytyvästä Yle Areenasta.
 • Adressi sosiaaliturvan saamiseksi hajuste- ja kemikaaliyliherkille

 • Hajuste- ja kemikaaliyliherkät ovat ihmisiä, joille jo pienetkin määrät kemikaaleja aiheuttavat terveysongelmia, joihin ei ole lääkettä. Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry on laatinut nettiadressin, jossa vedotaan sen puolesta, että hajuste- ja kemikaaliyliherkkyyttä sairastavat ihmiset saisivat samanlaiset sosiaalietuudet kuin muillakin sairas- ja vammaisryhmillä on. Adressi vetoaa myös hajusteiden ja kemikaalien turhan käytön lopettamiseksi, jotta kemikaaliyliherkät voisivat työskennellä ja elää mahdollisimman tavallista elämää. Alla olevasta linkistä voi käydä allekirjoittamassa adressin.
 • AS-palstan keskustelut jälleen näkyvissä

 • Vuosina 2001-2014 toiminut Suomen kaikkien aikojen suurin Asperger-keskustelupalsta on jälleen luettavissa osoitteessa http://javu.kapsi.fi/asperger/. Palsta ehti olla välillä pois kytkettynä. Palstalle ei voi edelleenkään kirjoittaa uusia viestejä, mutta vanhoja keskusteluja pääsee taas lukemaan.
 • Aspergerin oireyhtymä haittaa usein opiskelua ja työntekoa

  Suomen Aspergeryhdistyksen tiedote 31.12.2015

 • Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön vuosina 2014 ja 2015 toteuttamassa Erityisiä urapolkuja -tutkimushankkeessa selvitettiin, millä tavoin Aspergerin oireyhtymä on vaikuttanut ihmisten koulutus- ja urapolkujen muotoutumiseen. Viidellä kuudesta Aspergerin oireyhtymän omaavasta haastateltavasta oli ollut suuria tai ylitsepääsemättömiä opiskeluun tai työelämään liittyviä vaikeuksia, jotka liittyivät muun muassa oppimisvaikeuksiin, uupumukseen, aistiyliherkkyyteen, luovuuden puutteeseen ja motoriseen koordinaatiohäiriöön.

  Kaikki kolme mieshaastateltavaa olivat kärsineet suurista oppimisvaikeuksista jo kouluiässä. Lisäksi kaksi haastatelluista AS-henkilöistä oli kadottanut aikuisena opiskelukykynsä ja kolmas kärsi kroonisesta uupumuksesta. Vain kaksi oli päässyt kiinni työelämään. Lue koko tiedote.
 • Elämää Aspergerin oireyhtymän kanssa

  Nainen huitoo käsillä kohti taivasta. Taustalla kakofoniaa.

 • Autismi- ja Aspergerliiton Ikääntyminen autismin kirjolla -projekti on koonnut yksien kansien väliin parisenkymmentä pienoismuistelmaa, joissa kerrotaan, millaista on ollut elää Aspergerin oireyhtymän kanssa. Kirja sisältää myös kymmenen syvemmin autistisen ihmisen tarinan.

  Tarinat ovat eri ikäisten autismin kirjon ihmisten tai heidän omaistensa kirjoittamia ja kirja on kuvitettu kuvataiteilija Tuuli Aution vesiväritöillä. Minun tarinani - kertomuksia autismin kirjolta -nimisen kirjan voi tilata itselleen tai edustamalleen organisaatiolle 2,20 euron arvoisten postikulujen hinnalla osoitteesta info@autismiliitto.fi.
 • VANHAT TAPAHTUMAILMOITUKSET JA UUTISET:

  Mary and Max

 • Yksinäisyydestä kärsivä australialainen koulutyttö saa kirjeystäväkseen keski-ikäisen newyorkilaismiehen, jolla on Aspergerin oireyhtymä. Adam Elliottin ohjaama mustan humoristinen vaha-animaatio kasvaa ystävyyden ylistyslauluksi. Miespääosan puheosuudet näyttelee edesmennyt Philip Seymour Hoffman. Yle Areenassa 17.10. asti.
 • Autismi- ja Aspergerliitto hakee autismikirjon henkilöitä kokemusasiantuntijakoulutukseen

 • Autismi- ja Aspergerliitto hakee kokemusasiantuntijakoulutukseen autismikirjon henkilöitä, heidän puolisoitaan, vanhempiaan, isovanhempiaan ja sisaruksiaan. Kokemusasiantuntijat ovat tehtäväänsä koulutettuja oman erityisryhmänsä edustajia tai heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille. Kokemustoiminta voi koostua esimerkiksi puhujavierailuista oppilaitoksiin ja tapahtumiin sekä osallistumisesta palveluiden suunnitteluun tai arviointiin.

  Kaksiosaisen koulutuksen ensimmäinen osa järjestetään pe 14. – la 15. lokakuuta 2016 ja toinen osa pe 20. – la 21. tammikuuta 2017. Paikkana Autismi- ja Aspergerliiton Helsingin toimisto, Nuijamiestentie 3 B, 4.krs. Liitto korvaa kuluista matkojen osalta 30 euron omavastuun ylittävän osuuden halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Majoituksesta korvataan 50 euron omavastuun ylittävä osuus, jos majoittuminen tapahtuu koulutuspaikan viereisessä hotelli Haagassa.

  Liitossa toivotaan, että mahdollisimman moni hakisi koulutukseen, koska tavoitteena on saada kasaan mahdollisimman laaja joukko erilaisia ihmisiä. Koulutukseen valitaan 15 henkilöä, ja valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti koulutukseen pääsystä. Viimeinen hakupäivä on 21.9.2016. Linkki hakulomakkeeseen

  Lisätietoja: ilkka.nygren[at]autismiliitto.fi ja 050 308 7839
 • Viikonloppuleiri (Turku 22.–24.7.2016)

 • Suomen Aspergeryhdistys, Suomen Autismiyhdistys sekä Turun Seudun ADHD- ja Autismiyhdistys AISTI järjestävät viikonloppuleirin meren rannalla Turun Hirvensalon saaressa 22.–24. heinäkuuta.

  Leirin ohjelmassa tulee olemaan ihmissuhteisiin ja sosiaaliturvaan liittyviä alustuksia ja keskusteluja sekä leppoisaa yhdessäoloa kesäisen luonnon äärellä. Majoitus tapahtuu meren rannassa sijaitsevassa Oriniemen partiomajassa, joten leirillä on mahdollista muun muassa saunoa, uida ja soutaa tai harrastaa vaikka kalliokiipeilyä.

  Kustannukset pyritään pitämään alhaisina siten, että ateriat valmistetaan yhdessä muun ohjelman lomassa. Iltaisin kokoonnutaan nuotion äärelle viettämään iltaa ja grillaamaan.

  Ohjelma, ilmoittautuminen ja lisätietoja.
 • YK:n vammaisten oikeuksia koskeva sopimus astunut voimaan

  YK:n logo
 • YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus tuli Suomessa voimaan 10.6.2016. Sopimus velvoittaa poliitikkoja ja viranomaisia huomioimaan vammaisten ihmisten erityistarpeet ja takaamaan heille samat yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet kuin muille. Sopimus kieltää myös pakkotyön teettämisen vammaisilla. Lisätietoa vammaisten oikeuksista.
 • ASY:n vertaistoiminta käynnistyy Lappeenrannassa

 • Suomen Aspergeryhdistys laajentaa vertaistoimintaansa Lappeenrantaan, jossa järjestetään tänä keväänä kaksi avointa vertaistapaamista Asperger-aikuisille. Mukaan ovat tervetulleita niin virallisella diagnoosilla varustetut kuin itse itsensä sellaiseksi määritelleetkin! Ohjelmassa on kahvitarjoilua ja infoa Aspergerin oireyhtymästä sekä mahdollisuus keskusteluun ja kokemusten vaihtoon.

  Tapaamisten ajankohta: tiistai 19.4 ja tiistai 10.5. Kellonaika molemmissa 17.30-19.30. Paikkana Lappeenrannan Steinerkoulu, Marssitie 21 (käänny esim. Huhtiniemen risteyksestä Helsingintieltä). Koulun parkkipaikalta on ASY-opastekyltit ryhmän kokoontumistilaan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen (ei pakollinen): asperger.lpr(loppuosa:@gmail.com).
 • Maailman autismitietoisuuden päivä lauantaina 2. huhtikuuta

  ASY julkaisee YK:n autismitietoisuuden päivän kunniaksi kuvat sarjakuvataiteilija Kaisa Lekan Autismi- ja Aspergerliitolle suunnittelemista postikorteista. Maailman autismitietoisuuden päivää vietetään lauantaina 2. huhtikuuta.

  AS-nuorten piknik (Helsinki)

 • Suomen Aspergeryhdistys järjestää sunnuntaina 17.7. 15-25-vuotiaille autismin kirjolla oleville nuorille suunnatun vapaamuotoisen piknikin Suomenlinnassa. Tapaaminen klo 12 Suomenlinnan saaressa päälaiturin luona, jossa tapahtumavastaava Heta Pukki odottelee ASY-kyltin kanssa. Piknikillä tarjotaan yhdistyksen puolesta limua, kivennäisvettä, sipsejä ja keksejä, omia eväitä kannatta myös ottaa mukaan.

  Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus tavata muita nuoria ja keskustella siitä, mitä yhdistys voisi tulevaisuudessa tarjota nuorille. Mitään varsinaista vedettyä ohjelmaa ei ole suunniteltu, mutta sellaisesta voi esittää toiveita. Sateen sattuessa voidaan kokeilla eväsruokailutilaa, jossa tosin saattaa olla muutakin porukkaa.

  Ilmoittautumiset (ei sitovia, voi ilmoittautua myös anonyymisti nimimerkillä) sähköpostitse Heta Pukille sähköpostiosoitteeseen, joka on muotoa etunimi.sukunimi@asy.fi, tekstiviestillä numeroon 0400 709 234 tai Facebookin yksityisviestinä Heta Pukille.

  Huom. osallistujien ei tarvitse olla jäseniä, eikä heillä tarvitse olla diagnoosia. Mukaan voi tulla myös avustajan tai vanhemman kanssa. Jos osanottajia on paljon ja tilanne tuntuu liian äänekkäältä tai hektiseltä, voidaan jakautua myös pienempiin porukoihin

 • Autistic Pride Day - Autistien oikeuksien päivä 2016

 • Suomen Aspergeryhdistys järjestää Autistien oikeuksien päivän päätapahtuman lauantaina 18.6.2014 Helsingin Rastilassa.
  Ohjelma ja lisätietoja

 • Paula Tilli pystyy olemaan jalkeilla vain kymmenen tuntia päivässä

 • Kokemuskouluttaja Paula Tilli kertoi 15.4.2016 Ylen Perjantai-ohjelmassa, miten Aspergerin oireyhtymä on vaikuttanut hänen elämäänsä. Ohjelma on katsottavissa linkin alta löytyvästä Yle Areenasta 14.5.2016 asti.
 • Autismi- ja Aspergerliitto hakee yhdistystyöntekijää puolipäiväiseen etätyöhön (Jyväskylä)

 • Autismi- ja Aspergerliitto hakee Arjessa alkuun -projektiin Jyväskylän seudulle osa-aikaista yhdistystyöntekijää noin puolen vuoden määräaikaiseen etätyöhön perustuvaan työsuhteeseen.

  Tehtävään halutaan oma-aloitteinen ja itseohjautuva henkilö, jolla on kokemusta yhdistys- ja vertaistukitoiminnasta. Yhdistystyöntekijän tehtäviin kuuluvat Arjessa alkuun -projektin alueelliset tehtävät, joita ovat mm. vapaaehtoisten etsiminen, verkostoyhteistyö, viestintä, koulutustilaisuuksien käytännön järjestelyt jne.

  Työ tehdään etänä kotoa käsin ja se vaatii mahdollisuutta työskennellä toisinaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työhön kuuluu myös matkustamista lähialueilla. Työaika on noin 90 h/kk.

  Vapaamuotoiset hakemukset ja CV palkkatoiveineen toimitetaan viimeistään 15.6.2016 klo 16.00 mennessä osoitteeseen elina.vienonen(at)autismiliitto.fi . Työhaastattelut tehdään Jyväskylässä ke 29.6.2016 ja työ alkaa viimeistään elokuussa 2016.

  Tiedustelut: projektipäällikkö Elina Vienonen, puh. 050 3598 443: pe 20.5. kello 9.30-11.30 ma 23.5. kello 14-16 ti 31.5. kello 12.30-14.30 (Sähköpostitse tulleisiin tiedusteluihin ei vastata.)

  Lisätietoja Arjessa alkuun -projektista.
 • Suomen ensimmäinen autismielokuvafestivaali (Vantaa 23.–24.4.)

 • Autismisäätiö järjestää elokuvakerho Kino Kaikun ja Tiedekeskus Heurekan kanssa Suomen ensimmäisen autismielokuvafestivaalin viikonloppuna 23.-24.4.2016 Festivaalipaikkana on Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa.

  Autism Film Festivalilla esitetään fiktio- ja dokumenttielokuvia, jotka käsittelevät autismia ja autismin kirjon henkilöitä. Festivaaliohjelmistoon kuuluu sekä lyhytelokuvia että pitkiä elokuvia. Festivaalin tarkoitus on lisätä autismitietoisuutta tuomalla esiin autismin kirjon monimuotoisuutta, ja festivaaleille on pyritty valitsemaan siksi mahdollisimman erilaisia elokuvia.

  Ilmainen sisäänpääsy! Ilmoittautumiset ja ohjelmatiedot löytyvät tapahtuman Facebook-sivuilta.
 • Autismisäätiön työelämä- ja työnhakutaidot –vertaisryhmä (Seinäjoki, ilm. ke 6.4.2016 mennessä)

 • Seinäjoella kokoontuvassa ryhmässä on tarkoitus jakaa kokemuksia työnhakuun ja työelämässä toimimisesta autismi-/neurokirjon nuorten ja nuorten aikuisten kesken. Lisäksi voidaan myös tarvittaessa pohtia omia ammatillisista unelmia ja suunnitelmia. Luvassa myös asiantuntijaluentoja. Kokoontumiskerroilla on kahvitarjoilut.

  Paikkana Autismisäätiön Lakeuden toimipiste osoitteessa Huhtalantie 2,60220 Seinäjoki (Elinkeinotalon lisäsiipi, 2. krs). Ryhmä tulee kokoontumaan todennäköisesti huhti-kesäkuussa yhteensä 5-10 kertaa. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan henkilökohtaisesti ilmoittautumisajan päättyessä tai kun ryhmä on täynnä. HUOM: ilmoittautumiset ke 6.4.2016 mennessä järjestöavustaja Heidi Ojalalle osoitteeseen etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi.
 • Edullinen keilaustapahtuma Suomen Aspergeryhdistyksen jäsenille 3.4.2016 (Helsinki)

 • Suomen Aspergeryhdistys järjestää jäsenilleen Raha-automaattiyhdistyksen tukeman keilaustapahtuman sunnuntaina 3.4.2016 klo 13-14 Helsingin urheilutalon Fun Bowling -keilahallissa. Tapahtuman omavastuu on omavastuu 5 euroa ja se sisältää kenkävuokran. (Varaa mielellään tasaraha mukaan.) Keilahalli sijaitsee osoitteessa Helsinginkatu 25.

  Aikaisempaa keilauskokemusta ei tarvita, vaan riittää, että saavut katsomassasi keilaamiseen sopivassa asussa paikan päälle noin puoli tuntia etukäteen eli noin klo 12.30 mennessä. Hyvissä ajoin pitää olla, jotta saamme radat käyttöön heti klo 13 (aikaa menee mm. keilakenkien valintaan ja pukemiseen).

  Tapahtumaan otetaan 15 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset keskiviikkoon 30.3.2016 mennessä osoitteeseen hannaiso [miukumauku] hotmail.com. Ilmoittautuminen on sitova.
 • EG-biopalautehoito autismioireiden hoidossa (Seinäjoki, ilm. 23.3.2016 mennessä)

 • Autismisäätiö järjestää lauantaina 2.4.2016 Autismitietoisuuden päivän tapahtuman, jossa tutustutaan muuan muassa autismioireiden hoitoon neurofeedback-laitteistolla. Neurofeedback eli EG-biopalautehoito tai neuromodulaatio on aivosähkökäyrään perustuva tietokoneavusteinen oppimisterapia. Neurofeedbackissa päähän kiinnitetään sensoreita, jotka seuraavat aivojen sähköistä toimintaa ja välittävät viestiä aivokäyrästä tietokoneesen kytkettyyn videolaitteeseen. Terapian tarkoituksena on opettaa aivoja esimerkiksi rentoutumaan tai keskittymään.

  Neuromodulaatioterapiaa tarjoavan Nemoy Oy:n perustajan Marja Vihervaaran mukaan degeneroivat aivosairaudet tai esimerkiksi pään vammat voivat häiritä aivojen itsesäätelyä ja aiheuttaa aivotoiminnan epätasapainoa. Yritys mainostaa joidenkin saaneen neurofeedbackista apua ADHD- ja autismioireiden lisäksi stressiin, katkonaiseen uneen, migreeniin, masennukseen ja syömishäiriöihin.

  Anu Koivulahti, Pirita Hämäläinen ja Mari Haapala Neurosein Oy:stä puhuvat EG-biopalautehoidosta autismioireiden lievittämisessä klo 14-15.15.

  Muusta ohjelmasta mainittakoon sen verran, että tilaisuus alkaa klo 13 ja paikalla järjestetään kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua. Kkokemusasiantuntijat Nikolas Viemerö ja Jussi Varvas kertovat teknologian hyödyntämisestä autismikirjon ihmisten kuntoutuksessa klo 13.15-13.45. (Tilaisuus päättyy klo 16.) HUOM: Ilmoittautua voi netistä löytyvästä tiedosta poiketen vielä 23.3. mennessä Heidi Ojalalle (etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi), p. 050 448 3666 (mainitse mahdollinen erityisruokavalio). Tapahtumapaikkana on Kirkonkranni osoitteessa Ala-Kuljunkatu 1 D, Seinäjoki. Tarkemmat ohjelmatiedot.
 • Henkilökohtaisen avustajan saamisen esteet ja mahdollisuudet (Helsinki 30.3.2016)

 • Asperger-diagnoosin saaneet henkilöt ajattelevat usein, että heillä ei voi olla mahdollisuutta saada tukihenkilöä -- mutta näin ei suinkaan välttämättä ole! Helsingin autismi- ja Aspergeryhdistys järjestää keskiviikkona klo 17.30–20.00 luentotilaisuuden aiheesta henkilökohtaisen avustajan saamisen esteet ja mahdollisuudet. Luennolla käsitellään seuraavia kysymyksiä: Kenellä on mahdollisuus saada henkilökohtainen avustaja? Mistä voit anoa henkilökohtaista avustajaa? Mitä asioita tulisi selvittää ennen, kuin anot henkilökohtaista avustajaa? Mikä ero henkilökohtaisella avustajalla ja tukihenkilöllä on? Mikä on henkilökohtaisen avustajan rooli? Mitä avustaja tekee? Missä tilanteessa olisi syytä hakea henkilökohtaista avustaja?

  Kouluttajina toimivat: Assitentti.infon lakimies Terhi Toikkanen ja sosiaalityöntekijä Yodit Melaku. Paikkana on Kampin palvelukeskus, os. Salomonkatu 21 B, joka sijaitsee Eli aivan Kampin keskuksen vieressä.

  Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää oman kysymyksen luennoitsijoille etukäteen. Kysymyksiä käsitellään anonyymisti. Ilmoittaudu täällä.
 • Autismisäätiö etsii määräaikaisia järjestöavustajia Helsinkiin ja Tampereelle

 • Avustajien työtehtävät räätälöidään henkilökohtaisten vahvuuksien ja taitojen mukaan ja ne rakentuvat seuraavista kokonaisuuksista: vertaistoiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen; autismitietoisuuteen liittyvä vaikuttamistoiminta ja viestintä; erilaiset toimistotehtävät.

  Järjestöavustajat palkataan Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki -ohjelman tuella. Kyse on vuoden määräaikaisista työsuhteista, joihin palkattavien tulee olla työttömiä tai kokonaan työelämän ulkopuolella olevia alle kolmekymppisiä henkilöitä. Palkattavat eivät saa olla myöskään tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Paikka täytetään heti sopivan hakijan löydyttyä.

  Koulutusvaatimusta tehtävään ei ole, mutta hakijoilta edellytetään kiinnostusta järjestötoimintaan, valmiutta ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn, valmiutta matkustamiseen sekä intoa uuden oppimiseen. Omakohtainen kokemus autismin kirjosta tai neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja hyvät atk-taidot ovat eduksi.

  Lisätietoja: HELSINKI: Pia-Maria Ala-Kihniä, 0447601744, sähköposti: ensimmäinen etunimi(viiva)toinen etunimi(piste)ensimmäinen sukunimi(viiva)toinen sukunimi@autismisaatio.fi, TAMPERE: Maaret Alavesa, 0447674585, sähköposti: etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi.
 • Ilmainen keilaustapahtuma Suomen Aspergeryhdistyksen jäsenille su 13.3.2016 (Helsinki)

 • Suomen Aspergeryhdistys järjestää jäsenilleen Raha-automaattiyhdistyksen tukeman maksuttoman keilaustapahtuman sunnuntaina 13.3.2016 klo 13-14 Helsingin urheilutalon Fun Bowling -keilahallissa. Keilahalli sijaitsee osoitteessa Helsinginkatu 25.

  Aikaisempaa keilauskokemusta ei tarvita, vaan riittää, että saavut katsomassasi keilaamiseen sopivassa asussa paikan päälle noin puoli tuntia etukäteen eli noin klo 12.30 mennessä. Hyvissä ajoin pitää olla, jotta saamme radat käyttöön heti klo 13 (aikaa menee mm. keilakenkien valintaan ja pukemiseen).

  Tapahtumaan otetaan 15 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset keskiviikkoon 9.3.2016 mennessä osoitteeseen hannaiso [miukumauku] hotmail.com. Ilmoittautuminen on sitova.
 • Autismi- ja Aspergerliitto hakee määräaikaista projektisuunnittelijaa (Helsinki)

 • Projektisuunnittelijan tehtävänä on mm. Aktiivinen ikääntyminen autismin kirjolla -projektin viimeisen toimintavuoden sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelu ja toteutus yhteistyössä projektipäällikön kanssa; verkosto- ja mediayhteistyö sekä liiton viestinnän kehittäminen yhteistyössä viestintäkoordinaattorin kanssa.

  Aktiivinen ikääntyminen autismin kirjolla -projektissa tuetaan ja edistetään ikääntyvien autismin kirjon henkilöiden sekä heidän omaistensa ja läheistensä hyvää ja mielekästä elämää. Projekti on valtakunnallinen ja toimii yhteistyössä useiden paikallisten toimijoiden kanssa. Projektia rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

  Hakijalta edellytetään:
 • x soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • x vahvaa näyttöä viestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta
 • x hyvää suullista ja kirjallista osaamista
 • x sosiaali- ja terveysalan tuntemusta
 • x itsenäistä työotetta
 • x kotimaisten kielten lisäksi englanninkielen hallintaa
 • x Kansalaisjärjestö- ja vaikuttamistoiminnan kokemus katsotaan eduksi.

  Palkkaus sosiaalialan järjestötyöehtosopimuksen mukaan. Työsuhde kestää vuoden ja alkaa 1.4.2016 tai sopimuksen mukaan. Tiedustelut: tiistaina 1.3. klo 13-16, toiminnanjohtaja Tarja Parviainen puh. 050 409 7940 Vapaamuotoiset hakemukset ja CV toimitetaan 6.3.2016 klo 23:55 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: tarja.parviainen@autismiliitto.fi. Viestiin viite: Suunnittelija
 • Seinäjoen vertaiskahvila (Autismisäätiö)

 • Seinäjoella on alkanut Autismisäätiön vertaiskahvilatoiminta. Kahvila on tarkoitettu henkilöille, joilla on autismi, Aspergerin oireyhtymä, ADHD tai Touretten oireyhtymä. Kahvila on auki parillisten viikkojen torstaina klo 17-19. Paikkana on Autismisäätiön Lakeuden toimipiste osoitteessa Huhtalantie 2,60220 Seinäjoki (Elinkeinotalon lisäsiipi 2.kerros). Seuraava kahvilapäivä: 3.3.2016 Lisätietoa Heidi Ojala, järjestöavustaja, etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi, puh. 050-4483666 (parhaiten tavoittaa arkisin klo 9-16.40).
 • Autismi- ja Aspergerliitto hakee määräaikaista järjestöavustajaa (Helsinki)

 • Autismi- ja Aspergerliitto hakee järjestöavustajaa noin vuoden kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävään haetaan alle 30-vuotiasta Autismi- ja Aspergerliiton toiminnasta kiinnostunutta työtöntä tai vailla työkokemusta olevaa henkilöä.

  HUOM: Haku päättyy 29.2.2016.

  Toimenkuva:
 • x tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä avustaminen
 • x sosiaalisen median käytön kehittäminen
 • x kokemusosaajan asiantuntemuksen tuominen vertaistoiminnan kehittämiseen
 • x jäsenyhdistystoiminnan tukeminen
 • x työtehtäviä on mahdollisuus painottaa oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan.

  Vaatimukset:
 • x hyvä suomen kielen taito
 • x IT-osaaminen
 • x sosiaalisen median tuntemus
 • x Työkokemus: ei lainkaan - 1v
 • x Palkatulle tullaan tarjoamaan vahva perehdytys ja nimetty mentori.

  Järjestöavustajan palkkaamisen mahdollistaa Raha-automaattiyhdistyksen Paikka-auki avustusohjelmasta saatu tuki: ks. lisää www.paikkaauki.fi. Palkkaus on Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen.

  Toimita vapaamuotoinen hakemus ja mahdollinen ansioluettelo 29.2.2016 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tarja.parviainen@autismiliitto.fi.
 • Ilmainen keilaustapahtuma Suomen Aspergeryhdistyksen jäsenille su 28.2.2016 (Helsinki)

 • Suomen Aspergeryhdistys järjestää jäsenilleen maksuttoman keilaustapahtuman sunnuntaina 28.2.2016 klo 13-14 Helsingin urheilutalon Fun Bowling -keilahallissa. Keilahalli sijaitsee osoitteessa Helsinginkatu 25.

  Aikaisempaa keilauskokemusta ei tarvita, vaan riittää, että saavut katsomassasi keilaamiseen sopivassa asussa paikan päälle noin puoli tuntia etukäteen eli noin klo 12.30 mennessä. Hyvissä ajoin pitää olla, jotta saamme radat käyttöön heti klo 13 (aikaa menee mm. keilakenkien valintaan ja pukemiseen).

  Tapahtumaan otetaan 15 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset keskiviikkoon 24.2.2016 mennessä osoitteeseen hannaiso [miukumauku] hotmail.com. Ilmoittautuminen on sitova.
 • Kotkan vertaiskahvila (Autismisäätiö)

 • Kotkassa on alkanut Autismisäätiön vertaiskahvilatoiminta. Kahvila on tarkoitettu henkilöille, joilla on autismi, Aspergerin oireyhtymä, ADHD tai Touretten oireyhtymä. Kahvila on auki parittomien viikkojen tiistaisin klo 17–20. Paikkana on Autismisäätiön Kotkan ohjaus- ja valmennuspalvelut osoitteessa Keskuskatu 11, 3. krs. Seuraava kahvilapäivä 23.2.2016 Lisätietoa Orjo Pättiniemi, etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi, puh. 044 211 39 600.
 • Suomen Aspergeryhdistyksen uusien ilta la 30.1.2016 (Helsinki)

 • x ASY järjestää uusien kävijöiden illan lauantaina 30.1.2016 klo 16-18. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tulla tutustumaan muihin asseihin ja kuulemaan ASY:n toiminnasta ja suunnitelmista vuodelle 2016.
 • x Tarjolla kahvia, teetä ja pientä purtavaa. Tilaisuuden jälkeen vapaamuotoiset jatkot lähistön kahvilassa.
 • x Paikkana Heron eli Helsingin erilaisten oppijoiden toimitila Helsingin ydinkeskustassa. (Rautatientorin viereinen kortteli, sama talo jossa Kinopalatsi, mutta sisäänkäynti vastakkaiselta puolen taloa ulkokautta. Lähes Kaisaniemen metroaseman yläpuolella. Osoite: Vilhonkatu 4 B 13.)
 • x Lisätiedot: Janne Nevalainen (etunimi.sukunimi@asy.fi).
 • Ilmainen keilaustapahtuma Suomen Aspergeryhdistyksen jäsenille su 31.1.2016 (Helsinki)

 • Suomen Aspergeryhdistys järjestää jäsenilleen maksuttoman keilaustapahtuman sunnuntaina 31.1.2016 klo 13-14 Helsingin urheilutalon Fun Bowling -keilahallissa. Keilahalli sijaitsee osoitteessa Helsinginkatu 25.

  Aikaisempaa keilauskokemusta ei tarvita, vaan riittää, että saavut katsomassasi keilaamiseen sopivassa asussa paikan päälle noin puoli tuntia etukäteen eli noin klo 12.30 mennessä. Hyvissä ajoin pitää olla, jotta saamme radat käyttöön heti klo 13 (aikaa menee mm. keilakenkien valintaan ja pukemiseen).

  Tapahtumaan otetaan 15 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset sunnuntaihin su 24.1.2016 mennessä osoitteeseen hannaiso [miukumauku] hotmail.com. Ilmoittautuminen on sitova.
 • Vuoden 2015 tapahtumailmoitukset ja uutiset

  Vuoden 2014 tapahtumailmoitukset ja uutiset