Kannanotto: Eurooppalainen vammaiskortti

ASY:n hallitus antoi Eurooppalainen Vammaiskortti –hankkeelle palautetta kortin kehittämiseen liittyen tammikuussa 2017. Korttia koskevasta kyselystä voi havaita, ettei synnynnäisiä neurologisia oireyhtymiä oltu vielä juuri huomioitu. Tämä koskee paitsi autismin kirjoa, myös muita samantyyppisiä piirteistöjä. Korttia koskevassa kyselylomakkeessa oli huomioitu useita eri vamma- ja sairauskategorioita, muttei mitään, minkä alle esimerkiksi autismin kirjo, ADHD tai Touretten oireyhtymä sijoittuisivat luontevasti. Näitä ei tule luokitella neurologisiksi sairauksiksi, kehitysvammaisuudeksi tai mielenterveyden ongelmiksi, sillä kaikki nämä olisivat harhaanjohtavia.

Read moreKannanotto: Eurooppalainen vammaiskortti