Empowerment tapahtuma 2017

Vuosittaisen, valtakunnallisen Empowerment-päivän tavoite on saada autismikirjon väen omaa ääntä kuuluviin sekä auttaa eri puolilla Suomea asuvia autismikirjon henkilöitä tutustumaan ja verkostoitumaan. Vuoden 2017 Empowerment- tapahtuma järjestettiin La 18.11.2017 Tampereella, Kissanmaan koululla. Erityisesti aamun osuuteen kutsuttiin tänä vuonna myös Tampereen seudun autismikirjon lasten perheitä, muutoin päivän ohjelma oli suunniteltu ensisijaisesti autismikirjon aikuisille. Yksi tämänvuotisen tapahtuman … Lue lisääEmpowerment tapahtuma 2017

Kannanotto: Eurooppalainen vammaiskortti

ASY:n hallitus antoi Eurooppalainen Vammaiskortti –hankkeelle palautetta kortin kehittämiseen liittyen tammikuussa 2017. Korttia koskevasta kyselystä voi havaita, ettei synnynnäisiä neurologisia oireyhtymiä oltu vielä juuri huomioitu. Tämä koskee paitsi autismin kirjoa, myös muita samantyyppisiä piirteistöjä. Korttia koskevassa kyselylomakkeessa oli huomioitu useita eri vamma- ja sairauskategorioita, muttei mitään, minkä alle esimerkiksi autismin kirjo, ADHD tai Touretten oireyhtymä sijoittuisivat luontevasti. Näitä ei tule luokitella neurologisiksi sairauksiksi, kehitysvammaisuudeksi tai mielenterveyden ongelmiksi, sillä kaikki nämä olisivat harhaanjohtavia.

Lue lisääKannanotto: Eurooppalainen vammaiskortti