ILMOITUSTAULU

Vertaistoiminnan ilmoitustaulu – Ajankohtaista tietoa, lyhyesti

KOKOUSKUTSU

Suomen Autismikirjon Yhdistyksen (ASY) hallitus kutsuu koolle sääntömääräisen kevätkokouksen.

Aika: 2.3.2019 klo 12.00 (Kahvi-, tee- ja välipalatarjoilu ennen kokousta klo 11.15-12.00)

Paikka: Rikhardinkadun kirjaston kokoushuone Ture, Rikhardinkatu 3, 00130 Helsinki.
(http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Rikhardinkadun_kirjasto)
Esteetöntä sisäänkäyntiä koskeviin kysymyksiin vastaa sihteeri Emmi Varis, sihteeri@asy.fi.

Viime vuonna hyväksytyn sääntömuutoksen johdosta tämän vuoden kevätkokouksen esityslista on hieman poikkeuksellinen:

Kahden sääntömääräisen kokouksen malliin siirtymisen seurauksena jatkossa toimintasuunnitelmaa ei enää käsitellä kevätkokouksessa, vaan se kuuluu syyskokouksessa käsiteltäviin asioihin. Siirtymävaiheesta johtuen tämän vuoden kevätkokouksessa kuitenkin vahvistetaan tämän vuoden toimintasuunnitelma.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikaudet ovat jatkossa kaksivuotisia. Viime vuonna hallitus kuitenkin valittiin yksivuotiselle kaudelle, joten tässä kevätkokouksessa koko hallitus on erovuorossa. Äänestyksessä eniten ääniä saaneet valitaan käytännössä kaksivuotiselle kaudelle ja vähiten ääniä saaneet yksivuotiselle.

Viime kokouksessa hyväksytyt uudet säännöt on hyväksytty PRH:ssa, ja ne ovat luettavissa ASY:n sivuilla osoitteessa: http://asy.fi/yhdistys/saannot/

Kokouskutsun liitteenä on hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyitä. Hallitukseen ehdolle voi ilmoittautua myös kokouksen aikana, jolloin ehdokkailla on myös mahdollisuus esitellä itsensä.


KOKOUKSEN ESITYSLISTA:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Suoritetaan suljettu kysely sen tarkistamiseksi, ovatko autismikirjon henkilöt kokouksessa enemmistönä.
 6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio vuodelle 2019.
 9. Päätetään varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
  Äänestys toteutetaan yksinkertaisella enemmistövaalilla. Äänten mennessä tasan toteutetaan uusi äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen välillä
 11. Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle suhteellisella vaalitavalla seuraavasti:
  Äänestäjät kirjoittavat äänestyslippuun korkeintaan niin monen ehdokkaan nimet kuin hallituspaikkoja on vapaana
  Kussakin äänestyslipussa ensimmäisenä oleva ehdokas saa yhden äänen, toisena oleva 1/2 ääntä, kolmantena oleva 1/3 ääntä, neljäntenä oleva 1/4 ääntä, ja loput vastaavasti saman kaavan mukaan.
  Eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi hallitukseen, ja äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
 12. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
 13. Valitaan yhdistykselle edustajat niiden yhdistysten kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä. Päätetään toimintatavasta, jos joku edustajista on estynyt hoitamasta tehtäväänsä.
 14. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!
ASY:n hallitus


Kokouskutsun liite: Ehdokkaat ASY:n hallitukseen kaksivuotiskaudelle 2019-2021


Maija Oksanen
Olen ehdokkaana ASY:n hallitukseen 2019 kevään – 2020 talven ajaksi. Nimeni on Maija Oksanen. Asun Tuusulassa. Käyn töissä viitenä arkipäivänä viikossa. Olen ollut ASY:n hallituksessa 2018 huhtikuusta alkaen. Vedän vertaisryhmää assi-kahvila kerran kuukaudessa. Olen ollut jo 19 vuotta mukana erilaisessa autismikirjolaisille suunnatussa toiminnassa, mm. vapaaehtoisena Vave-päiville ja kesäkuussa autismipäivillä.


Anna-Reeta Pakarinen
1993 syntynyt autisminkirjon aikuinen. Ammatiltani lähihoitaja. Intohimoja vapaaehtoistyö. Autismiliiton vuoden vapaaehtoinen 2018. Ekkoilen muumeja, kokemusluentoja ja monopolin peluuta.

Harrastan vapaaehtoistyötä, mm kokemusluentoja, lasten hoitamista, olen mukana spr:n ea-ryhmässä, koiran kanssa käydään vanhainkodeissa yms. Hallituksessa jatkaisin autismitiedon levittämistä ja ennakkoluulojen murtamista.


Antti Selki
Olen Antti Selki 27 vuotta Autismin kirjon henkilö. Asyn hallituksen jäsen. Lähdin hallitus toimintaan mukaan viime vuonna. Olen pyrkimässä jatkokaudelle hallitus jäseneksi. Olen saanut vuoden aikana kokemusta hallitus työskentelystä ja ollut aktiivisesti toiminnassa mukana. Tärkeää olla oma aloitteinen ja saada kokemusta ja oppia jotain uutta ja ottaa pienillä teoilla kantaa uusiin asioihin. Aloitan myös helmikuussa ensimmäisen kerran vertaisryhmän ohjaajana jonka tarkoitus on saada liikkeelle liikunnallisesti eli tulen pitämään liikunta/rentoutus ryhmää. Työskentelen kiinteistönhoitajana Helsingissä ja asun myös pääkaupunkiseudulla.


Heta Pukki
Olen toiminut useissa eri rooleissa autismikirjon parissa yli 20 vuoden ajan, sekä vapaaehtoisena että ammattilaisena. Asun Vantaalla kahden tyttäreni ja kahden kissan kanssa. ASY:n puheenjohtajana olen ollut reilun vuoden ajan. Tässä tehtävässä olen panostanut erityisesti kontaktien luomiseen eri tahoihin, joiden kautta yhdistyksen on mahdollista vaikuttaa ja osallistua julkiseen keskusteluun. Kansainvälisessä verkostossamme olen osallistunut aktiivisesti suunnittelutyöhön, jolla tähdätään autismikirjolaisten omien yhdistysten yhteisen kattojärjestön luomiseen. Samalla olen pyrkinyt löytämään ulkomaisia toimijoita, joilta voimme saada tietoa ja ideoita oman toimintamme kehittämiseen. Olen kiinnostunut jatkamaan hallituksessa ja kehittämään erityisesti keinojamme vaikuttaa lainsäädäntöön, tutkimukseen ja kehittämishankkeisiin. Haluan viedä eteenpäin etenkin autismikirjon aikuisten elämäntilanteiden ja palvelujen laajamittaista kartoittamista yhteistyötahojemme kanssa, sekä EU:n vammaiskortin myöntämiskriteerien muokkaamista niin, että se tulisi laajemmin autismikirjon ihmisten saataville.  

Yhdistyksen toimintakäytäntöjä olen pyrkinyt selkiyttämään niin, että hallitustyöskentely on säännöllistä ja ennakoitavaa, ja kaikki asiakirjat arkistoidaan järjestelmällisesti sähköisessä muodossa. Hankkeen hallinnointiin liittyviä tehtäviä olen oppinut asteittain, yhdessä muun hallituksen kanssa, muotoaan hakevan hankkeen tuodessa eteemme uusia haasteita.

Olisin kiinnostunut jatkamaan puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai rivijäsenenä, riippuen siitä, millaisia taitoja muut ehdokkaat ovat tuomassa hallitukseen.  

 
Janne Fredriksson
Olen 49-vuotias assimies, ehkäpä monelle jo tuttu erilaisista yhteyksistä. ASYn toiminnassa olen ollut mukana alkutaipaleelta asti ja siitä suurimman osan hallituksen jäsenenä: sihteerinä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajanakin. Olen ollut sivussa toiminnasta pari vuotta, mutta tunnen että aika olisi kypsä palata jälleen takaisin ”oman lauman” pariin. Ensimmäisen paluuaskeleen otin helmikuun alussa yhteiskunnallisten asioiden vertaisryhmän ohjaajana.   

ASYn lisäksi olen tällä hetkellä Autismi- ja Aspergerliiton hallituksen jäsen ja varajäsen Vammaisten oikeuksien neuvottelukunnassa (entinen Valtakunnallinen vammaisneuvosto). Vuosina 07-14 työskentelin Autismi- ja Aspergerliitossa autismikirjon aikuisten osallisuuden edistämiseen ja vertaistoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa sekä kokemuskouluttajana. Mielenkiinnon kohteeni ovat vetäneet minut vuosien mittaan perustamaan muutamiakin yhdistyksiä, joista nykyään toimin aktiivisesti Psykedeelisen sivistyksen liitossa ja KISS Army Finlandissa.

ASYssä haluan edistää itsenäisesti asuvien autismikirjon aikuisten asioita, kuten työllistymistä, sosiaaliturvaa, kolmannen asteen opintoja, vanhemmuutta ja psyykkistä hyvinvointia. Toiveissani siintelee Suomi, jossa kukaan autismikirjon aikuinen ei joutuisi väliinputoajaksi ja kaikilla olisi mahdollisuus elää mahdollisimman laadukasta ja oman näköistä elämää.


Teemu Wettenhovi
Olen 36-vuotias helsinkiläinen autismikirjolainen. Tulin mukaan ASY:n toimintaan vuonna 2015, aloitin ASY:n hallituksen jäsenenä vuonna 2016 ja ASY:n taloudenhoitajana syksystä 2017 alkaen. ASY:ssä toimimisen lisäksi teen vapaaehtoistyötä varajäsenenä Autismi- ja Aspergerliiton liittohallituksessa sekä vertaisohjaajana Kulttuuripaja Elviksessä. Olen kiinnostunut oikeustieteestä, tekniikasta ja luonnontieteistä. Harrastan aktiivisesti valokuvausta, erityisesti luontokuvausta.

Yhdistystoiminnassa minua kiinnostavat erityisesti talouspuoli sekä useat yhdistyksen byrokratiaan liittyvät asiat. Taloudenhoitajana minulla on ollut kirjanpidon lisäksi päävastuu ASY:n hankkeeseen liittyvistä hakemuksista ja muusta asioinnista STEA:n sekä muiden viranomaisten kanssa. Toinen kiinnostuksen kohteeni on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, sillä tavoitteella, että autismikirjolaiset eivät enää jäisi väliinputoajiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, ja saisivat tarvitsemansa palvelut ja tuen.  

Viime vuonna Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän hankeavustuksen ansiosta ASY:n vuosibudjetti yli viisinkertaistui, vuokrasimme ASY:lle omat tilat ja palkkasimme kaksi työntekijää. Samalla myös ASY:n hallituksen työmäärä on moninkertaistunut, mutta työ on ollut hyvin mielenkiintoista sekä antoisaa. Viime vuonna saimme onneksi erittäin hyvin toimivan porukan hallitukseen, ja olemme hankkeen käynnistämisen lisäksi saaneet kehitettyä ASY:n toimintaa monin tavoin, mutta työtä on vielä paljon jäljellä. Olen kiinnostunut jatkamaan työtä ASY:n hallituksessa ja tavoitteenani on laajentaa ASY:n vertaistoiminnan kehittämishanke valtakunnalliselle tasolle vuonna 2021. Sen lisäksi haluaisin saada mahdollistettua muita autismikirjon aikuisten itse suunnittelemia ja toteuttamia hankkeita autismikirjolaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Yksi minua erityisesti kiinnostava aihe hankkeelle on autismikirjon ihmisten työllisyyden edistäminen.  

 
Helena Öhman
Naantalista tervehdys! Syksyllä hallitukseen täydennykseksi valittuna haluan kovasti jatkaa samoissa kuvioissa. Olen osallistunut aktiivisesti yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Ollaan esimerkiksi ehkä tavattu luova kirjo -vertaisryhmissä, AutVaVe 2018 -päivillä tai yhdistyksen pikkujouluissa. Lisäksi toimin tulevien AutVaVe-päivien koordinaattorina.  

Mun mielestä kirjolaisten pyörittämä yhdistys, vapaaehtoisvoimin järjestetyt tapahtumat ja monipuoliset vertaisryhmät on asioita, joista jokainen yhdistyksen jäsen voi olla ylpeä ja joita meidän kannattaa tuoda esiin.  

Olen työskennellyt viimeiset kymmenen vuotta kehitysvamma-alalla ja myöskin autismin parissa. Vapaa-ajan vietän kahden ipanan kanssa maailmaa ihmetellen.