Toiminta

Etsi sivustosta

 • YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ TOIMINTA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Tukea ja tietoa

Järjestämme vertaistukitapaamisia, keskusteluryhmiä, koulutustilaisuuksia, leirejä, retkiä sekä muunmuassa kädentaitoihin ja liikuntaan keskittyviä harrastusryhmiä

Lisätietoa
 • YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ TOIMINTA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Tapahtumia

Toteutamme vuosittain kaksi suurempaa tapahtumaa: Autistic Pride Day- tapaamisen kesäkaudella ja Empowerment- tapahtuman syyskaudella.

Lisätietoa
 • YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ TOIMINTA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Kannanottoja

Otamme kantaa autismin kirjoa koskevaan uutisointiin ja tutkimukseen.

Lisätietoa
 • YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ TOIMINTA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Verkostoitumista

Rakennamme ja ylläpidämme verkostoja kotimaassa ja kansainvälisesti, ja pyrimme vaikuttamaan näiden kautta autismin kirjoa koskettavien tukien ja mukautusten kehittämiseen, asennemuokkaukseen sekä yleisen esteettömyyden edistämiseen

Lisätietoa

Toiminta

Yleisesti yhdistyksen järjestämästä toiminnasta.

Ajankohtaisen tiedon toiminnasta tapahtuma-kalentereineen löydät täältä.

Kysyttyä

Pitääkö minulla olla yhdistyksen jäsenyys tai diagnoosi toimintaan osallistuakseni?

Yhdistyksen on tarkoitus edistää kaikkien autismikirjon aikuisten asiaa koko maassa, ei pelkästään jäsenten. Useimmat ASY:n tilaisuudet ja tapahtumat on siksi avoimia kaikille kiinnostuneille.

Pieni osa toiminnasta saatetaan kuitenkin rajata pelkästään ASY:n jäseniin tai etukäteen ilmoittautuneisiin osallistujiin. Tällaisia ovat suljetut tukiryhmät, joissa keskustellaan luottamuksellisesti autismin kirjoon liittyvistä henkilökohtaisista ongelmista, tai ryhmät, joissa käytetään erityisosaamista vaativia yhdistyksen laitteita ja välineitä, kuten videointi- ja äänityslaitteita tai tietokoneohjelmia.

Osallistujilta ei myöskään vaadita diagnoosia, tunne omasta autismikirjolaisuudesta riittää.

Mikä on yhdistyksen kanta uskonnollisuuteen?

Suomen Aspergeryhdistys on uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka ei aseta yhdenkään uskontokunnan etuja toisen edelle. Tämä koskee niin yhdistyksen tukivaroillaan järjestämää toimintaa kuin toimintaa, jossa vertainen ohjaa kanssakirjolaisiaan vapaaehtoista korvausta vastaan.

Uskonnollinen sitoutumattomuus ei kuitenkaan tarkoita kaikkien uskontoon tai hengellisyyteen viittaavien elementtien sensurointia, sillä tämä asettaa uskonnottomien edun uskovien edelle. Ihmisillä on toimintaan osallistuessaan oikeus tuoda oma arvomaailmansa esiin, ainoastaan toisten käännyttämisyritykset ovat kiellettyjä. Kaikilla on yhdistyksessä oikeus ääneen, kunhan ääni ei peitä toisia alleen.

Tuleeko toimintaan ilmoittautua etukäteen?

Toimintaan ei oletusarvoisesti tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tapahtumien, tilaisuuksien ja erityisryhmien tiedotuksessa ilmoitetaan erikseen, mikäli näihin tulee ilmoittautua etukäteen.

vertaistoiminta

Pieni joukko autismikirjon nuoria aikuisia kokoontuu epäsäännöllisesti  vaihtamaan kuulumisia ja keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista.  Sovimme tapaamisten paikasta ja ajankohdasta kertakohtaisesti.  Pyrimme tapaamaan n. 2-4 kertaa kuukaudessa. Ryhmässä käsitellään asioita luottamuksella, ja se pyritään pitämään osallistuji...
Lappeenrannassa järjestetään Ti 3.4.2018 Autismitietoisuuden viikon tapahtuma "Kirjavan kirjon iltakahvit". 
Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen keskittyvä, kerran kuukaudessa kokoontuva keskusteluryhmä, joka toimii ensisijaisesti nettipohjaisena, Discord -sovellusta käyttäen.
Youtube-videoiden ja muun videomateriaalin tuottamiseen keskittyvä harrastusryhmä.
Kokeiluluontoisesti meikkausopastusta. Mikäli olet kiinnostunut, lähetä viestiä osoitteeseen info@asy.fi, järjestämme mielellämme lisää tapaamisia.
Kokeilumuotoinen arkiryhmä liikuntarajoitteisille sopivassa esteettömässä tilassa. Ryhmän tyyli ja teemat tarkentuvat myöhemmin. ​
A research group aimed at facilitating elementary research on autism issues being done by autistic people ourselves. The group shall meet twice, we can then decide about further meetings, depending on how many people are interested.
Tässä Asperger-vertaisryhmässä tutustumme toisiimme, vaihdamme kuulumisia, keskustelemme annetuista aiheista. Välillä askartelemme tai toteutamme osallistujien ehdottamia ideoita. Keskustelujen aiheet liittyvät itsetuntemukseen ja arjen pyöritykseen: Keitä me olemme ja miten opimme parantamaan sosiaalisia taitojamme ?​
Rentoa yhdessäoloa ja vapaamuotoista seurustelua ryhmän toiveiden mukaisesti.​
Lappeenrannassa toimii Suomen aspergeryhdistyksen avoin aikuisten vertaisryhmä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Mukaan ovat tervetulleita niin itse itsensä autismikirjon henkilöksi määritelleet kuin virallisella diagnoosillakin varustetut ihmiset. ​
Meditaatio- ja venyttelyhetkessä keskitytään tämä keväänä hengitykseen, jonka perustan jokainen osaa jo syntyessään. Pyrkimys on edetä keskittyneesti ja ilman turhaa kiirettä, ja niinpä ajankulu tullee olemaan jotain 30-60 minuuttia.

Muu
Toiminta

Empowerment
tapahtuma

Suomen Aspergeryhdistyksen Empowerment-työryhmä järjestää joka vuoden marraskuussa maksuttoman valtakunnallisen tiedotustapahtuman Autismikirjon Empowerment-päivät. Empowerment-päivien tarkoituksena on saada autismikirjon omaa ääntä kuuluviin autismikirjoa koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä tuoda esiin puhujia ja aiheita, jotka kiinnostavat Asperger-henkilöitä ja muita autistisia ihmisiä.

Autismikirjon Emowerment-päivillä on tarjolla tyypillisesti yhdistystoimijoiden puheenvuoroja, projektien esittäytymisiä, paneelikeskusteluja, ideariihiä sekä mahdollisuuksia rentoon yhdessäoloon. Päivien ajaksi pyritään luomaan olosuhteet, jotka helpottavat autismikirjon ihmisten osallistumista julkiseen keskusteluun. Tapahtumapaikat valitaan siten, että matka- ja majoituskulut pysyisivät mahdollisimman pieninä. Aistitoiminnan ja vuorovaikutuksen ominaispiirteitä pyritään huomioimaan esimerkiksi vuorovaikutusta säätelevillä värikoodeilla, antamalla aplodit äänettömästi ja tarjoamalla hiljaista tilaa rauhoittumiseen sekä aistiärsykkeitä tarjoavan stimulaatiotilan tällaisesta hyötyville.

Päätösvalta tilaisuuden sisällöstä ja järjestelyistä on ASY:n hallituksella ja sen nimeämällä Empowerment-työryhmällä, joissa enemmistö toimijoista on lievästi autistisia ihmisiä. Tapahtuma on suunnattu myös laajemmalle yleisölle kuten esimerkiksi autismin kirjoon liittyvien asioiden parissa työskenteleville, autismikirjon ihmisten omaisille sekä syvemmin autistisille ihmisille ja heidän avustajilleen.

Edellisten vuosien tapahtumista voit lukea lisää arkistosta:
Empowerment 2016 Empowerment 2017

Autistic
Pride
Day

Autistien oikeuksien päivää (APD) vietetään kansainvälisesti 18. kesäkuuta ja sen tarkoituksena on juhlistaa neurologista poikkeavuutta inhimillisenä monimuotoisuutena ja vahvuutena, medikalisoimisen ja surkuttelemisen sijasta.

Päivän aikana järjestetään kampanjoita ja tapahtumia, joiden tavoitteena on kumota stereotyyppisiä näkemyksiä ja tuoda tilalle monipuolisempaa ja totuudenmukaisempaa kuvaa autismin kirjosta. Aktivistien verbaalisella tulilinjalla ovat olleet yhteiskunnassa vallitsevien rajoittuneiden asenteiden lisäksi myös mm. itsenäisyyttä ja omavoimaisuutta rajoittavat asumis- ja tulkkauspalvelut, perusteettomat esteet työllistymisessä ja epäeettiset ja haitalliset terapia- ja kuntoutusmenetelmät, joista monet autismin kirjoon kuuluvat ihmiset joutuvat valitettavasti yhä kärsimään.

APD:n viettäminen on yksi tapa saada autismin kirjon ihmisiä näkyvämmäksi ja kuuluvammaksi osaksi yhteiskuntaa ja antaa heille mahdollisuus kasvaa toiminnan kohteista aktiivisiksi toimijoiksi, joita ihan oikeasti kuunnellaan. Autistic Pride Dayssa on kyse autistististen henkilöiden oikeuksista. Sitä juhlitaan, sillä meissä jokaisessa on aihetta juhlaan. Me kaikki olemme arvokkaita, ainutlaatuisia persoonia autismin sävyttämine piirteinemme.

Sivukartta

ETUSIVU
Uusimmat artikkelit sivulla

VAIKUTTAMINEN
Kannanotot uutisointiin ja tutkimukseen
Verkostoituminen kansainvälisesti ja kotimaassa

YHDISTYS
Jäsenyys
Hallitus
In English
Säännöt

. . YHTEYSTIEDOT
Yhteystiedot: Hallitus, työntekijät, vertaisohjaajat, some

TUKEA JA TIETOA
Aspergerin oireyhtymä
Suomen autismikirjon aikuisten vertaistukiryhmät
Voimaa vertaisosaajalta
Autismikirjo-aiheisia Facebook-ryhmiä

TOIMINTA
Kysyttyä
Vertaistoimintaryhmien kuvaukset
Muu toiminta: Tapahtumat, tilaisuudet, leirit

. . AJANKOHTAISTA
Tapahtumakalenteri
Vertaistoiminnan ilmoitustaulu

. . HERO
HERO ry:n tiloissa järjestettävä toiminta

. . VAVE
Vakautta vertaistoimintaan- hanke

. . ARKISTO
Tietoa aikaisempien vuosien toiminnasta