Toiminta

Etsi sivustosta

 • YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ TOIMINTA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Tukea ja tietoa

Järjestämme vertaistukitapaamisia, keskusteluryhmiä, koulutustilaisuuksia, leirejä, retkiä sekä muunmuassa kädentaitoihin ja liikuntaan keskittyviä harrastusryhmiä

Lisätietoa
 • YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ TOIMINTA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Tapahtumia

Toteutamme vuosittain kaksi suurempaa tapahtumaa: Autistic Pride Day- tapaamisen kesäkaudella ja Empowerment- tapahtuman syyskaudella.

Lisätietoa
 • YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ TOIMINTA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Kannanottoja

Otamme kantaa autismin kirjoa koskevaan uutisointiin ja tutkimukseen.

Lisätietoa
 • YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ TOIMINTA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Verkostoitumista

Rakennamme ja ylläpidämme verkostoja kotimaassa ja kansainvälisesti, ja pyrimme vaikuttamaan näiden kautta autismin kirjoa koskettavien tukien ja mukautusten kehittämiseen, asennemuokkaukseen sekä yleisen esteettömyyden edistämiseen

Lisätietoa

Toiminta

Yleisesti yhdistyksen järjestämästä toiminnasta.

Ajankohtaisen tiedon toiminnasta tapahtuma-kalentereineen löydät täältä.

Kysyttyä

Pitääkö minulla olla yhdistyksen jäsenyys tai diagnoosi toimintaan osallistuakseni?

Yhdistyksen on tarkoitus edistää kaikkien autismikirjon aikuisten asiaa koko maassa, ei pelkästään jäsenten. Useimmat ASY:n tilaisuudet ja tapahtumat on siksi avoimia kaikille kiinnostuneille.

Pieni osa toiminnasta saatetaan kuitenkin rajata pelkästään ASY:n jäseniin tai etukäteen ilmoittautuneisiin osallistujiin. Tällaisia ovat suljetut tukiryhmät, joissa keskustellaan luottamuksellisesti autismin kirjoon liittyvistä henkilökohtaisista ongelmista, tai ryhmät, joissa käytetään erityisosaamista vaativia yhdistyksen laitteita ja välineitä, kuten videointi- ja äänityslaitteita tai tietokoneohjelmia.

Osallistujilta ei myöskään vaadita diagnoosia, omakohtainen arvio omasta autismikirjolaisuudesta riittää. Mukana saa olla myös autismikirjolaisten läheisiä ja tukijoita, jotka ovat valmiita toimimaan autismikirjolaisten päätöksiä ja tarpeita kunnioittaen.

Käytetäänkö yhdistyksen tilaisuuksissa alkoholia?

Yhdistyksen ryhmät, leirit ja tilaisuudet ovat pääsääntöisesti täysin päihteettömiä.

Joissakin harvoissa tilanteissa, kuten pikkujoulujuhlissa ja edustustilaisuuksissa, saatetaan tarjota yhdistyksen puolesta korkeintaan 2-3 annosta alkoholia osallistujaa kohti. Tällöin asiasta tiedotetaan etukäteen, ja alkoholittomia vaihtoehtoja on aina tarjolla. Omien alkoholijuomien tuomista tai päihtyneenä osallistumista ei sallita.

Saavatko lapset tai alaikäiset nuoret osallistua?

Lapset ja nuoret ovat tervetulleita osallistumaan, vanhemman tai muun täysi-ikäisen vastuuhenkilön valvonnassa ja vastuulla. Resurssien salliessa pyrimme järjestämään lapsille tiloja ja tekemistä, jotta vanhempien olisi helpompi olla mukana toiminnassa. Pyydämme huomioimaan, että joillekin osallistujille lasten melu tai juoksentelu voi olla ahdistavaa.

Mikä on yhdistyksen kanta uskonnollisuuteen?

Suomen Aspergeryhdistys on uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka ei aseta yhdenkään uskontokunnan etuja toisen edelle. Tämä koskee niin yhdistyksen tukivaroillaan järjestämää toimintaa kuin toimintaa, jossa vertainen ohjaa kanssakirjolaisiaan vapaaehtoista korvausta vastaan.

Uskonnollinen sitoutumattomuus ei kuitenkaan tarkoita kaikkien uskontoon tai hengellisyyteen viittaavien elementtien sensurointia, sillä tämä asettaa uskonnottomien edun uskovien edelle. Ihmisillä on toimintaan osallistuessaan oikeus tuoda oma arvomaailmansa esiin, ainoastaan toisten käännyttämisyritykset ovat kiellettyjä. Kaikilla on yhdistyksessä oikeus ääneen, kunhan ääni ei peitä toisia alleen.

Tuleeko toimintaan ilmoittautua etukäteen?

Toimintaan ei oletusarvoisesti tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tapahtumien, tilaisuuksien ja erityisryhmien tiedotuksessa ilmoitetaan erikseen, mikäli näihin tulee ilmoittautua etukäteen.

vertaistoiminta

Kirjavan kirjon iltakahvit

kirjokahvit-FB-tapahtuma-04

Lappeenrannassa järjestetään Ti 3.4.2018 Autismitietoisuuden viikon tapahtuma "Kirjavan kirjon iltakahvit".  

Ohjelma

Klo 16.30-17.30  

Kaikille avoin tapahtuma: Tällaista on elämä autismikirjolla
* Jututa aitoa, aikuista autistia (Suomen aspergeryhdistyksen aktiiveja)
* Piirrä kartta omasta tai läheisesi autismikirjon ominaisuuksista
* Jaossa Autismi- ja aspergerliiton materiaaleja 

Klo 17.30-19.30  

Auditoriossa luento autismikirjosta
HUOM! Paikat ensisijaisesti aiemmin luentosarjaan jo osallistuneille (jos tilaa jää, myös muille).
 

Luennolle tulija:
Mitä haluat kysyä autismikirjon aikuiselta? Lähetä kysymyksesi etukäteen sähköpostilla asperger.lpr@gmail.com tai jätä se ennen luentoa kysymyslaatikkoon. Kysy mitä vaan, vastaajia on useita erilaisia, erilaisissa elämäntilanteissa olevia aikuisia.

Klo 19.30-20.30  

Kaikille avoin tapahtuma jatkuu: 
Kysy autismikirjon aikuiselta – Tule hakemaan Autismi- ja aspergerliiton materiaaleja ja jututtamaan Suomen aspergeryhdistyksen jäseniä!

Kahvia, teetä ja kakkua autismitietoisuuden viikon kunniaksi tarjoaa Suomen aspergeryhdistys (klo 17.30-19.30 luennon ajan tarjoilussa on tauko).  

Lisätietoa

Tapahtumasta
Luento-osuudesta:
File Name: Kirjavan kirjon iltakahvit- tapahtumaesite
File Size: 432 kb
Download File

Samanlaiset artikkelit

Muu
Toiminta

Empowerment
tapahtuma

Suomen Aspergeryhdistys on järjestänyt vuosina 2016 ja 2017 Autismikirjon Empowerment-päivät. Aikaisemmin tapahtumaa järjestettiin pitkään Autismi- ja Aspergerliiton ja Suomen Aspergeryhdistyksen yhteistyönä. Tapahtuman tarkoituksena on saada autismikirjon omaa ääntä kuuluviin autismikirjoa koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä tuoda esiin puhujia ja aiheita, jotka kiinnostavat Asperger-henkilöitä ja muita autistisia ihmisiä.

Vuonna 2018 tapahtumalle tullaan kehittämään uusi nimi. Kuten aikaisemminkin, tarjolla tulee olemaan yhdistystoimijoiden ja asiantuntijoiden puheenvuoroja, projektien esittäytymisiä, paneelikeskusteluja, ideariihiä sekä mahdollisuuksia rentoon yhdessäoloon. Päivien ajaksi pyritään luomaan olosuhteet, jotka helpottavat autismikirjon ihmisten osallistumista julkiseen keskusteluun. Tapahtumapaikat valitaan siten, että matka- ja majoituskulut pysyisivät mahdollisimman pieninä. Aistitoiminnan ja vuorovaikutuksen ominaispiirteitä pyritään huomioimaan esimerkiksi vuorovaikutusta säätelevillä värikoodeilla, antamalla aplodit äänettömästi ja tarjoamalla hiljaista tilaa rauhoittumiseen sekä aistiärsykkeitä tarjoavan stimulaatiotilan tällaisesta hyötyville.

Päätösvalta tilaisuuden sisällöstä ja järjestelyistä on ASY:n hallituksella ja sen nimeämällä työryhmällä. Tapahtuma on suunnattu myös laajemmalle yleisölle kuten asian parissa työskenteleville ammattilaisille, opiskelijoille, autismikirjon ihmisten omaisille sekä syvemmin autistisille ihmisille ja heidän avustajilleen.

Edellisten vuosien tapahtumista voit lukea lisää arkistosta:
Empowerment 2016 Empowerment 2017

Autistic
Pride
Day

Autistien oikeuksien päivää (APD) vietetään kansainvälisesti 18. kesäkuuta. Sen tarkoituksena on nostaa esiin neurologista poikkeavuutta inhimillisenä monimuotoisuutena ja vahvuutena, medikalisoimisen ja surkuttelemisen sijasta.

Päivän aikana järjestetään kampanjoita ja tapahtumia, joiden tavoitteena on kumota stereotyyppisiä näkemyksiä ja tuoda tilalle monipuolisempaa ja totuudenmukaisempaa kuvaa autismin kirjosta. Aktivistien verbaalisella tulilinjalla ovat olleet yhteiskunnassa vallitsevien rajoittuneiden asenteiden lisäksi myös mm. itsenäisyyttä ja omavoimaisuutta rajoittavat asumis- ja tulkkauspalvelut, perusteettomat esteet työllistymisessä ja epäeettiset ja haitalliset terapia- ja kuntoutusmenetelmät, joista monet autismin kirjoon kuuluvat ihmiset joutuvat valitettavasti yhä kärsimään.

APD:n viettäminen on yksi tapa saada autismin kirjon ihmisiä näkyvämmäksi ja kuuluvammaksi osaksi yhteiskuntaa ja antaa heille mahdollisuus kasvaa toiminnan kohteista aktiivisiksi toimijoiksi, joita ihan oikeasti kuunnellaan. Autistic Pride Dayssa on kyse autistististen henkilöiden oikeuksista. Sitä juhlitaan, sillä meissä jokaisessa on aihetta juhlaan. Me kaikki olemme arvokkaita, ainutlaatuisia persoonia autismin sävyttämine piirteinemme.

ASY:n APD-tapahtuma on yleensä sijoitettu kesäkuun 18. päivää lähinnä olevaan viikonloppuun, ja ohjelmassa on ollut lyhyitä alustuksia, keskusteluja, taide- ja käsityöpajoja sekä pientä herkuttelua.Pienemmät
tapahtumat

Lappeenrannassa Ti 3.4.2018 järjestetty Autismitietoisuuden viikon tapahtuma.

Kirjavan kirjon iltakahvit 2018

Sivukartta

ETUSIVU
Uusimmat artikkelit sivulla

VAIKUTTAMINEN
Kannanotot uutisointiin ja tutkimukseen
Verkostoituminen kansainvälisesti ja kotimaassa

YHDISTYS
Jäsenyys
Hallitus
In English
Säännöt

. . YHTEYSTIEDOT
Yhteystiedot: Hallitus, työntekijät, vertaisohjaajat, some

TUKEA JA TIETOA
Aspergerin oireyhtymä
Suomen autismikirjon aikuisten vertaistukiryhmät
Voimaa vertaisosaajalta
Autismikirjo-aiheisia Facebook-ryhmiä

TOIMINTA
Kysyttyä
Vertaistoimintaryhmien kuvaukset
Muu toiminta: Tapahtumat, tilaisuudet, leirit

. . AJANKOHTAISTA
Tapahtumakalenteri
Vertaistoiminnan ilmoitustaulu

. . HERO
HERO ry:n tiloissa järjestettävä toiminta

. . VAVE
Vakautta vertaistoimintaan- hanke

. . ARKISTO
Tietoa aikaisempien vuosien toiminnasta