Toiminta

Yleisesti yhdistyksen järjestämästä toiminnasta

TUKEA JA TIETOA

Järjestämme vertaistukitapaamisia, keskusteluryhmiä, koulutustilaisuuksia, leirejä, retkiä sekä muunmuassa kädentaitoihin ja liikuntaan keskittyviä harrastusryhmiä
Tähän yleistä kuvausta toiminnasta.

 

TAPAHTUMIA

Toteutamme vuosittain kaksi suurempaa tapahtumaa: Autistic Pride Day- tapaamisen kesäkaudella ja Empowerment- tapahtuman syyskaudella.

 

KANNANOTTOJA

Otamme kantaa autismin kirjoa koskevaan uutisointiin ja tutkimukseen.

 

VERKOSTOITUMISTA

Rakennamme ja ylläpidämme verkostoja kotimaassa ja kansainvälisesti, ja pyrimme vaikuttamaan näiden kautta autismin kirjoa koskettavien tukien ja mukautusten kehittämiseen, asennemuokkaukseen sekä yleisen esteettömyyden edistämiseen.