Yhdistys

Suomen Aspergeryhdistyksessä autismikirjon ihmiset ovat itse pääasiallisia toimijoita ja päätöksentekijöitä

Suomen Aspergeryhdistys pyrkii edistämään koko kirjon yhteiskunnallista asemaa, elinolosuhteita ja verkostoitumista, ja tämän kautta vähentämään marginalisointia.