Yhdistys

Suomen Autismikirjon Yhdistyksessä autismikirjon ihmiset ovat itse pääasiallisia toimijoita ja päätöksentekijöitä

Suomen Autismikirjon Yhdistys pyrkii edistämään koko kirjon yhteiskunnallista asemaa, elinolosuhteita ja verkostoitumista, ja tämän kautta vähentämään marginalisointia.