Vaikuttaminen

Etsi sivustosta

Jäsenkartoituksen tuloksia: Osa 1 - Tietoa vastanneista

jsenkartoitus-kokooma-01
Sivu 2 / 5


Ihminen.

Tietoa vastanneista

Kotipaikkakunta

54 % vastaajista asui pääkaupunkiseudulla. Loput 46 % vastaajista jakautuivat tasaisesti eri puolelle maata siten, että Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Karjalassa oli hiukan enemmän vastaajia kuin muualla. 
Tämä vastaa melko hyvin jäsenrekisterin näyttämää koko jäsenistön alueellista jakautumista. Rekisterin mukaan jäseniä asuu pieniä määriä monilla eri paikkakunnilla, ja hiukan muita paikkakuntia enemmän Oulussa, Lappeenrannassa ja Turussa. Pääkaupunkiseutulaisia oli 42 % kaikista jäsenistä.

Pääkaupunki-
seutu:

42 % jäsenistä

54 % vastaajista

Identiteetti, diagnoosit ja lausunnot

Vastaajista 94 % ilmoitti kuuluvansa autismikirjoon.

  • 70% Autismikirjoon kuuluva, diagnosoitu
  • 12% Autismikirjoon kuuluva, ammattilaisen lausunto
  • 12% Autismikirjoon kuuluva, oma arvio
  • 6% Autismikirjoon kuuluvan henkilön omainen

Sukupuoli

Vastaajista 46 % ilmoitti sukupuolekseen nainen, 38 % mies ja 16 % määritteli sukupuolensa muuten, esim. "trans", "androgyyni" tai "sukupuoleton". Jäsenrekisteriin yhdistyksen jäsenistä 67 % oli antanut naiseen viittaavan etunimen ja 33 % mieheen viittaavan. Sekä jäsenistössä että vastaajissa näyttää olevan suhteellisen paljon naisia, etenkin kun huomioidaan, että autismikirjon diagnooseja yleensä ottaen annetaan enemmän miehille. Suhteellisen suuri osuus "jokin muu" –vastauksia ei ole yllättävää autismikirjoa, seksuaalisuutta ja sukupuolta koskevan kirjallisuuden valossa.

Nainen 48%

Mies 36%

Muu 16%

Ikäjakauma

Suurin osa vastaajista oli 26-55 -vuotiaita, muutamat tätä nuorempia tai vanhempia.


  • 10% 15-25 vuotiaat
  • 24% 26-35 vuotiaat
  • 28% 36-45 vuotiaat
  • 22% 46-55 vuotiaat
  • 10% 56-65 vuotiaat
  • 6% Yli 65 vuotiaat


Samanlaiset artikkelit

Sivukartta

ETUSIVU
Uusimmat artikkelit sivulla

VAIKUTTAMINEN
Kannanotot uutisointiin ja tutkimukseen
Verkostoituminen kansainvälisesti ja kotimaassa

YHDISTYS
Jäsenyys
Hallitus
In English
Säännöt

. . YHTEYSTIEDOT
Yhteystiedot: Hallitus, työntekijät, vertaisohjaajat, some

TUKEA JA TIETOA
Aspergerin oireyhtymä
Suomen autismikirjon aikuisten vertaistukiryhmät
Voimaa vertaisosaajalta
Autismikirjo-aiheisia Facebook-ryhmiä

TOIMINTA
Kysyttyä
Vertaistoimintaryhmien kuvaukset
Muu toiminta: Tapahtumat, tilaisuudet, leirit

. . AJANKOHTAISTA
Tapahtumakalenteri
Vertaistoiminnan ilmoitustaulu

. . HERO
HERO ry:n tiloissa järjestettävä toiminta

. . VAVE
Vakautta vertaistoimintaan- hanke

. . ARKISTO
Tietoa aikaisempien vuosien toiminnasta