Vaikuttaminen

Etsi sivustosta

Jäsenkartoituksen tuloksia: Osa 1 - Yhdistystoiminta

jsenkartoitus-kokooma-01
Sivu 4 / 5


Myös diagnoosiprosessiin pääsyä voisi kartoittaa.

Yhdistystoiminta

Vastaajista 58 % oli osallistunut johonkin yhdistyksen järjestämään toimintaan edellisen vuoden aikana. Kaikki ASY:n ryhmätoimintaan osallistuneet asuivat pääkaupunkiseudulla tai Etelä-Karjalassa, yhtä nettiryhmään osallistunutta lukuun ottamatta. 

TÄRKEIMMÄT TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen toiminnan tärkeimmiksi osa-alueiksi koettiin julkinen keskustelu ja vaikuttaminen sekä tiedonvälitys. Kolmanneksi eniten suosittiin ryhmätoimintaa, ja tämän jälkeen yhdistyksen omia tapahtumia. Pienin joukko koki keskeisiksi retket tai yksittäiset toiminta- tai harrastepäivät.

Kaikille mainituille vaihtoehdoille oli kuitenkin selvästi tarvetta; eri toimintamuotoja painottavien määrissä oli vain pieniä eroja.

Julkinen
keskustelu

Vaikuttaminen

Tiedonvälitys

Uudet osallistumismuodot

Ehdotetuista uusista osallistumismuodoista Internet-chatti kiinnosti kuutta pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvaa jäsentä ja kahdeksaa pääkaupunkiseudulla asuvaa, joten se voisi yhdistää jäseniä eri osista maata. Neljä vastaajaa asetti ehtoja, jotka olisivat helposti täytettävissä.

Vuosikokouksen etäosallistumisesta oli kiinnostunut 21 vastaajaa, joten sille on selvästi tilausta. Hallituksen jäsenten vierailuista oli selkeästi kiinnostuneita 21 vastaajaa. eitsemän vastaajaa oli halukkaita vetämään ryhmätoimintaa omalla paikkakunnallaan. Näistä viisi oli jo ennestään ASY:n aktiivisia toimijoita. Samanlaiset artikkelit

Sivukartta

ETUSIVU
Uusimmat artikkelit sivulla

VAIKUTTAMINEN
Kannanotot uutisointiin ja tutkimukseen
Verkostoituminen kansainvälisesti ja kotimaassa

YHDISTYS
Jäsenyys
Hallitus
In English
Säännöt

. . YHTEYSTIEDOT
Yhteystiedot: Hallitus, työntekijät, vertaisohjaajat, some

TUKEA JA TIETOA
Aspergerin oireyhtymä
Suomen autismikirjon aikuisten vertaistukiryhmät
Voimaa vertaisosaajalta
Autismikirjo-aiheisia Facebook-ryhmiä

TOIMINTA
Kysyttyä
Vertaistoimintaryhmien kuvaukset
Muu toiminta: Tapahtumat, tilaisuudet, leirit

. . AJANKOHTAISTA
Tapahtumakalenteri
Vertaistoiminnan ilmoitustaulu

. . HERO
HERO ry:n tiloissa järjestettävä toiminta

. . VAVE
Vakautta vertaistoimintaan- hanke

. . ARKISTO
Tietoa aikaisempien vuosien toiminnasta