Vaikuttaminen

Etsi sivustosta

Jäsenkartoituksen tuloksia: Osa 1 - Kannat hoitoihin ja menetelmiin

jsenkartoitus-kokooma-01
PrevNext
Sivu 5 / 5


Terapeutin pitäisi hyväksyä se, että as-henkilön terapia on monimutkaista ja vaikeaa, eikä siinä pääse helpolla.

Kannat hoitoihin ja menetelmiin

Vastaajilta tiedusteltiin heidän käsitystään useista hoidoista, terapioista ja menetelmistä. Monet näistä ovat aktiivisen tutkimuksen tai julkisen keskustelun kohteena muissa maissa, ja usein autismikirjon henkilöiden omat järjestöt ja vanhempien järjestöt ilmaisevat näistä jossain määrin toisistaan eroavia kantoja. Jotkut teemat jakavat mielipiteitä enemmän yksilötasolla.

Vanhoista, maailmalla laajalti tunnetuista menetelmäkokonaisuuksista useimmilla vastaajilla ei ollut tietoa tai he eivät olleet muodostaneet niihin kantaa. Nämä olivat Sovellettu käyttäytymisanalyysi (Applied Behavior Analysis, ABA), tämän johdannainen Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) sekä Treatment and Education of Autistic Children (TEACCH). ​

Ei kantaa/ ei tietoa - vaihtoehdon valitsi lähes puolet vastaajista myös psykodynaamisen terapian, neurolepti- ja SSRI-lääkitysten sekä fasilitoidun kommunikoinnin kohdalla. 

Neuroleptit

SSRI-lääkkeet

Fasilitoitu kommunikointi

Kolme huonoiten tunnettujen joukossa olevaa hoitomuotoa tai -menetelmää saivat myös selvästi eniten "erittäin negatiivinen" -arvioita: Neuroleptit 16 (32 % vastaajista), SSRI-lääkkeet 15 (30 %) ja fasilitoitu kommunikointi 14 (28 %).

Ympäristön
strukturointi ja
aikataulut

Positiivisimpina vastaajat kokivat tukimuodot, jotka ovat käytännöllisiä, suomalaisista toimintaympäristöistä tuttuja tai yleistajuisin sanakääntein kuvailtuja. Kaikkein suosituin vaihtoehto oli Ympäristön strukturointi ja aikataulut ajan, paikan ja tehtävien selkeyttämiseksi, jonka 40 vastaajaa (80 %) arvioi melko positiiviseksi tai hyvin positiiviseksi, eikä yksikään negatiiviseksi. Lähes yhtä positiivisesti arvioitiin Henkilökohtainen avustaja, Kommunikointikansiot ja -laitteet puhevammaisella henkilöllä, Neuropsykiatrinen valmennus sekä Kognitiivinen psykoterapia.

Näiden vastausten perusteella näyttää siltä, että osa jäsenistä voisi hyötyä menetelmiä koskevasta perustiedosta, etenkin jos halutaan käydä tukimuotoja koskevaa vuoropuhelua ammattilaistahojen tai ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tukipalveluja ja kuntoutuksia saavat asiakkaat saattaisivat myös hyötyä sen tietämisestä, mistä menetelmäkokonaisuuksista avustajat, valmentajat ja terapeutit omaksuvat keinoja. 

Kokooma kartoituksen ensimmäisestä osiosta päättyy tähän. Kokooma kartoituksen toisesta osiosta, joka käsittelee autismikirjolaisten työllisyystilanteita, toimeentuloa, tukia ja mukautuksia, julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla kevään aikana.PrevNext

Samanlaiset artikkelit

Sivukartta

ETUSIVU
Uusimmat artikkelit sivulla

VAIKUTTAMINEN
Kannanotot uutisointiin ja tutkimukseen
Verkostoituminen kansainvälisesti ja kotimaassa

YHDISTYS
Jäsenyys
Hallitus
In English
Säännöt

. . YHTEYSTIEDOT
Yhteystiedot: Hallitus, työntekijät, vertaisohjaajat, some

TUKEA JA TIETOA
Aspergerin oireyhtymä
Suomen autismikirjon aikuisten vertaistukiryhmät
Voimaa vertaisosaajalta
Autismikirjo-aiheisia Facebook-ryhmiä

TOIMINTA
Kysyttyä
Vertaistoimintaryhmien kuvaukset
Muu toiminta: Tapahtumat, tilaisuudet, leirit

. . AJANKOHTAISTA
Tapahtumakalenteri
Vertaistoiminnan ilmoitustaulu

. . HERO
HERO ry:n tiloissa järjestettävä toiminta

. . VAVE
Vakautta vertaistoimintaan- hanke

. . ARKISTO
Tietoa aikaisempien vuosien toiminnasta