TOIMINTA

Yleisesti yhdistyksen järjestämästä toiminnasta

ASY järjestää vuoden mittaan useita pieniä tilaisuuksia, kuten piknikkejä ja pikkujoulut, ja kaksi suurempaa tapahtumaa

EMPOWERMENT TAPAHTUMA

Suomen Aspergeryhdistys on järjestänyt vuosina 2016 ja 2017 Autismikirjon Empowerment-päivät. Aikaisemmin tapahtumaa järjestettiin pitkään Autismi- ja Aspergerliiton ja Suomen Aspergeryhdistyksen yhteistyönä. Tapahtuman tarkoituksena on saada autismikirjon omaa ääntä kuuluviin autismikirjoa koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä tuoda esiin puhujia ja aiheita, jotka kiinnostavat Asperger-henkilöitä ja muita autistisia ihmisiä.

Vuoden 2018 tapahtuma on nimetty Vave-tapahtumaksi ASYn hankkeen mukaan. Hanke on antanut mahdollisuuden toteuttaa tapahtuma jonkin verran aikaisempaa laajempana, kutsuen muun muassa ulkomaisia puhujia, joilla on tietoa autismikirjon vertaistoiminnasta ja hankkeista. Kuten aikaisemminkin, tarjolla tulee olemaan yhdistystoimijoiden ja asiantuntijoiden puheenvuoroja sekä mahdollisuuksia rentoon yhdessäoloon.

Päivien ajaksi pyritään luomaan olosuhteet, jotka helpottavat autismikirjon ihmisten osallistumista julkiseen keskusteluun. Tapahtumapaikat valitaan siten, että matka- ja majoituskulut pysyisivät mahdollisimman pieninä. Aistitoiminnan ja vuorovaikutuksen ominaispiirteitä pyritään huomioimaan esimerkiksi vuorovaikutusta säätelevillä värikoodeilla, antamalla aplodit äänettömästi ja tarjoamalla hiljaista tilaa rauhoittumiseen, sekä resurssien salliessa aistiärsykkeitä tarjoavan stimulaatiotilan tällaisesta hyötyville.

Päätösvalta tilaisuuden sisällöstä ja järjestelyistä on ASY:n hallituksella ja sen nimeämällä työryhmällä. Tapahtuma on suunnattu myös laajemmalle yleisölle kuten asian parissa työskenteleville ammattilaisille, opiskelijoille, autismikirjon ihmisten omaisille sekä syvemmin autistisille ihmisille ja heidän avustajilleen.

 

 

AUTISTIC PRIDE DAY

Autistien oikeuksien päivää (APD) vietetään kansainvälisesti 18. kesäkuuta. Sen tarkoituksena on nostaa esiin neurologista poikkeavuutta inhimillisenä monimuotoisuutena ja vahvuutena, medikalisoimisen ja surkuttelemisen sijasta.

Päivän aikana järjestetään kampanjoita ja tapahtumia, joiden tavoitteena on kumota stereotyyppisiä näkemyksiä ja tuoda tilalle monipuolisempaa ja totuudenmukaisempaa kuvaa autismin kirjosta. Aktivistien verbaalisella tulilinjalla ovat olleet yhteiskunnassa vallitsevien rajoittuneiden asenteiden lisäksi myös mm. itsenäisyyttä ja omavoimaisuutta rajoittavat asumis- ja tulkkauspalvelut, perusteettomat esteet työllistymisessä ja epäeettiset ja haitalliset terapia- ja kuntoutusmenetelmät, joista monet autismin kirjoon kuuluvat ihmiset joutuvat valitettavasti yhä kärsimään.

APD:n viettäminen on yksi tapa saada autismin kirjon ihmisiä näkyvämmäksi ja kuuluvammaksi osaksi yhteiskuntaa ja antaa heille mahdollisuus kasvaa toiminnan kohteista aktiivisiksi toimijoiksi, joita ihan oikeasti kuunnellaan. Autistic Pride Dayssa on kyse autistististen henkilöiden oikeuksista. Sitä juhlitaan, sillä meissä jokaisessa on aihetta juhlaan. Me kaikki olemme arvokkaita, ainutlaatuisia persoonia autismin sävyttämine piirteinemme.

ASY:n APD-tapahtuma on yleensä sijoitettu kesäkuun 18. päivää lähinnä olevaan viikonloppuun, ja ohjelmassa on ollut lyhyitä alustuksia, keskusteluja, taide- ja käsityöpajoja sekä pientä herkuttelua.