VAVE: Autismikirjon vertaisohjaajien vahvuudet ja voimavarat käyttöön

vave-logo-03

Vakautta Vertaistoimintaan (VAVE) on ASY:n vertaistoiminnan kehittämiseen suunnattu hanke, jolla on kolmivuotinen STEA-rahoitus vuosien 2018-2020 aikana. Hanke perustuu kokonaan autismikirjon aikuisten omaan aloitteeseen ja aktiiviseen toimijuuteen. Hanke toimii pääkaupunkiseudulla, mutta pyrkii hyödyttämään autismikirjon nuoria ja aikuisia koko maassa.

Madallamme hankkeella kynnystä uusille vertaisohjaajille, ja mahdollistamme kokeneemmille sisältöön keskittymisen - Kaikkien ryhmätoimintaan osallistuvien hyödyksi.

YHDISTYKSEN VERTAISTOIMINNASTA

Hankkeen osaaminen perustuu Suomen Aspergeryhdistyksen vankkaan kokemukseen vertaisryhmien sekä koulutus- ja vapaa-ajan tapahtumien järjestämisestä vuodesta 2005 lähtien. Yhdistyksen toiminnan määrä on jatkuvasti kasvanut, ja ylläpitäminen pelkästään vapaaehtoisvoimin vaikeutunut. Vuonna 2017 ASY järjesti 4-5 vertaisryhmää kuukaudessa, ja kaksi tapahtumaa, jotka toimivat suuremman mittakaavan vertaistapaamisina: Autismikirjon Empowerment -tapahtuma ja Autistic Pride Day.

Vertaisryhmämme tarjoavat tilaisuuksia tavata ja tutustua autismiystävällisessä ympäristössä, jossa voi olla oma itsensä. Ryhmät mahdollistavat kokemusten vaihdon samankaltaisia ongelmia kohdanneiden vertaisten kanssa, auttavat lisäämään itsetuntemusta ja tarjoavat mielekästä tekemistä. Ryhmiä vetävät vertaisohjaajat saavat onnistumisen kokemuksia ja löytävät omia voimavarojaan vertaisohjaajana toimimisen kautta.

Ryhmät tarjoavat

Sosiaalisia kontakteja
Rentoa yhdessä tekemistä ja olemista
Emotionaalista tukea
Käytännön neuvoja
Taitojen opettelua
Tietoa autismikirjosta ja omista oikeuksista
Reittejä vaikuttamiseen ja osallistumiseen

Vuoden 2017 jäsenkartoituksessa puolet vastaajista koki, että vertaisryhmätoiminta on hyvin tärkeä tai kaikkein tärkein yhdistyksen toiminnan osa-alue. ​


HANKKEESTA

VERTAISTOIMINNAN HAASTEET JA RATKAISUT

Hankkeen päämääränä on ratkaista yhdistyksen vertaistoimintaan liittyviä haasteita

Vertaistoimintaan liittyvä käytännön järjestelytyö kuormittaa vertaisohjaajia
Epätasaiset kykyprofiilit aiheuttavat ongelmia
Toiminta katkeaa helposti vetäjän uupuessa

Hankkeen myötä pystymme tarjoamaan vapaaehtoisille ohjaajillemme tukea

Säännöllinen työnohjaus
Apu organisoinnissa
Apu käytännön järjestelyissä


KÄYTÄNNÖN PUITTEET

Hanke toimii pääkaupunkiseudulla, ideoita haetaan myös muualla Suomessa toimivista ASYn ja muiden yhdistysten ryhmistä. Hankkeen aikana yhdistykselle hankitaan omat tilat pääkaupunkiseudun ryhmätoimintaa varten ja työntekijöiden tukikohdaksi. Tiloissa tullaan huomioimaan liikenneyhteydet, esteettömyys sekä autismiystävällinen ympäristö. Hankkeen työntekijöiden tehtävänä tulee olemaan ryhmänvetäjien tukeminen, verkostoituminen, tiedottaminen sekä koulutus- ja tiedotusmateriaalien luominen.


HANKKEEN HYÖDYT

Vetäjät pääsevät keskittymään vahvimpiin alueisiinsa
Autismikirjolaisten voimavarat saadaan tehokkaammin käyttöön
Matalampi kynnys uusille vetämisestä kiinnostuneille
Kokeneille mahdollisuus keskittyä olennaiseen sisältöön
Toiminta ei katkea ongelmatilanteeseen tai vetäjän uupumiseen

Hankkeesta hyötyvät siis kaikki yhdistyksen vertaistoimintaan osallistuvat

Vertaisohjaajat saavat onnistumisen kokemuksia ja löytävät omat voimavaransa
Osallistujille tarjotaan enemmän vakautta ja jatkuvuutta
Kaikille toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille luodaan tietopaketti ja toimintamalli, jota voidaan hyödyntää kaikenlaisen vertaistoiminnan kehittämisessä, myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.


...

STEA - STEA

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus