YHDISTYS

Suomen Autismikirjon Yhdistyksessä autismikirjon ihmiset ovat itse pääasiallisia toimijoita ja päätöksentekijöitä.

Yhdistys on Autismi- ja Aspergerliiton jäsen

 

Yhdistyksen yhteistyökumppaneita:

 

Yhdistys on osallisena seuraavissa verkostoissa: