Apukuono -toiminta

Apukuonotoimintaan etsitään osallistujia

Olet:

  • neurokirjolla oleva aikuinen (asperger, add, adhd, tourette tai näitä piirteitä todettu)
  • kiinnostunut olemaan mukana toiminnassa, jossa saat tukea arkeesi omasta lemmikistäsi (esim. työpaikalla tai opiskeluissa mukana kulkeva koira)

Etsimme alkuhaastatteluihin henkilöitä, joilla on kiinnostusta tulla mukaan toimintaan nyt tai lähitulevaisuudessa. Omaa lemmikkiä ei tarvitse valmiiksi olla. Haastattelussa kartoitetaan tilannettasi ja eläimen tuen tarjoamia mahdollisuuksia. Haastattelussa saat lisää tietoa apukuonotoiminnasta ja selvitämme, voisitko olla sopiva henkilö mukaan.

Ota yhteyttä sähköpostilla ja sovitaan puhelimitse tai tapaamisella toteutettava haastatteluaika: reetta.tourunen@asy.fi

Apukuonotoiminnan vaiheet:

  • haastattelu, jossa kartoitetaan henkilön tilanne, päätös toimintaan mukaan ottamisesta
  • oma valmentautuminen toimintaan ja mahdollinen lemmikin hankita
  • soveltuvuuskoe, jossa selvitetään eläimen ja ihmisen yhteistyön toimivuutta
  • suunnitelma ja sopimus yhteistyöstä ja apukuonomerkin tunnisteiden saaminen
  • tuki ja seuranta toimintaan

Mitä hyötyä apukuonotoiminnasta voisi olla minulle, miksi en voi vain toimia itse vaikka koirani kanssa?

  • Apukuonomerkki ja työryhmän tuki auttavat pääsemään erilaisiin julkisiin tiloihin eläimen kanssa silloinkin, kun se on muilta lemmikeiltä kiellettyä
  • Työryhmältä ja muilta toiminnassa mukana olevilta voit saada tukea oman eläimen kanssa toimimiseen.
  • Voit olla edistämässä toimivaa ja monien ihmisten elämää auttavan toimintamallin muotoutumista.

Apukuonotoiminta on osa Suomen autismikirjo ry:n toimintaa ja sitä suunnittelevat ja koordinoivat neurokirjon aikuiset itse. Työryhmällä osaamista sekä neurokirjon kuntoutukseen että eläinavusteiseen toimintaan liittyen.

Apukuonotoiminnasta voi tulla keskustelemaan Facebookissa ”Apukuonotoiminta yleinen keskustelu” -ryhmään, johon otetaan jäseneksi kaikki aiheesta ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet.

Share on facebook
Share on twitter