Apukuonotoiminnan tavoitteena oli auttaa autismikirjon aikuisia tekemään yhteistyötä lemmikkiensä kanssa ja löytämään uusia tapoja, joilla lemmikki voi olla avuksi arjessa.

Mitä Apukuono on?

Apukuonotoiminta on päättynyt. Apukuono oli Suomen Autismikirjon Yhdistys ry:n kehitteillä oleva toimintamuoto. Sitä kehitti yhdistyksen nimeämä työryhmä. Toimintaa suunnittelivat ja koordinoivat autismikirjon aikuiset. Työryhmällä on tietoa autismikirjon kuntoutukseen liittyvistä kysymyksistä sekä kokemusta erilaisista eläinten avulla toteutettavista tukimuodoista.

Toiveena oli, että tulevaisuudessa Apukuonomerkki tulee mahdollistamaan eläimen läsnäolon tiloissa ja tilanteissa, joissa lemmikkejä ei yleensä sallita.

Tavoitteena oli, että näin lemmikkinsä läsnäolosta hyötyvä autismikirjolainen voisi tarpeen mukaan ottaa eläimen mukaan työ- tai opiskeluympäristöön tai harrastuksiin.  

Apukuonotoiminnan vaiheet:

 • haastattelu, jossa kartoitetaan henkilön tilanne, päätös toimintaan mukaan ottamisesta
 • oma valmentautuminen toimintaan, tavoitteiden määritteleminen ja mahdollinen lemmikin hankita
 • eläintenkouluttajan toteuttama soveltuvuuden arviointi, jossa selvitetään, sopiiko kyseinen eläin toimintaan
 • apukuonokoe, jossa selvitetään eläimen ja ihmisen yhteistyön sujumista käytännön tilanteessa
 • suunnitelma ja sopimus yhteistyöstä ja apukuonomerkin tunnisteiden saaminen
 • tuki ja seuranta toimintaan

Vad är en ”Stödnos”?

Apukuono har avslutats. Apukuono var en Suomen Autismikirjon Yhdistys ry:s ( Föreningen för Autismspektrum i Finland rf)  verksamhetsmodell. Apukuono-verksamheten utvecklas av en arbetsgrupp under föreningen. Verksamheten planeras och koordineras av vuxna personer på autismspektret. Arbetsgruppens medlemmar har erfarenhet av rehabiliteringsfrågor som rör autismspektret liksom kunnande om stödverksamhet med djur.

Syftet med Apukuonoverksamheten är att hjälpa vuxna personer på autismspektret att samarbeta med sitt husdjur och hitta nya sätt att jobba så att djuret hjälper till i vardagen.

Vi hoppas att i djur som får Apukuonomärket, till exempel en hund, i framtiden kan vara till stor hjälp för personer på autismspektret. Syftet är att djuret kan tas med till arbetsplatsen, studieplatsen eller hobbyverksamheter – också till platser där djur vanligen inte är tillåtna.

Apukuono-verksamheten indelas i sex skeden:

 • en intervju, där vi kartlägger sökandes situation och fattar beslut om att möjligheten att delta i verksamheten
 • förberedelser inför både verksamheten, måluppsättning och en möjlig införskaffning av ett husdjur
 • ett lämplighetstest, där djurens lämplighet vid verksamhet avgörs
 • Ett apukuono-test, där samarbete mellan djuret och den sökande avgörs
 • planering av och en överenskommelse om samarbete samt om att få använda Apukuono-märket
 • stöd och uppföljning av verksamheten

©2022 Suomen Autismikirjon Yhdistys