Apukuonotoiminnan tavoitteena on auttaa autismikirjon aikuisia tekemään yhteistyötä lemmikkiensä kanssa ja löytämään uusia tapoja, joilla lemmikki voi olla avuksi arjessa.

Apukuonotoimintaan etsitään osallistujia

Mitä Apukuono on?

Apukuono on Suomen Autismikirjon Yhdistys ry:n kehitteillä oleva toimintamuoto. Sitä kehittää yhdistyksen nimeämä työryhmä. Toimintaa suunnittelevat ja koordinoivat autismikirjon aikuiset. Työryhmällä on tietoa autismikirjon kuntoutukseen liittyvistä kysymyksistä sekä kokemusta erilaisista eläinten avulla toteutettavista tukimuodoista.

Toivomme, että tulevaisuudessa Apukuonomerkki tulee mahdollistamaan eläimen läsnäolon tiloissa ja tilanteissa, joissa lemmikkejä ei yleensä sallita.

Tavoitteena on, että näin lemmikkinsä läsnäolosta hyötyvä autismikirjolainen voisi tarpeen mukaan ottaa eläimen mukaan työ- tai opiskeluympäristöön tai harrastuksiin.

Haluatko osallistua ja auttaa meitä kehittämään toimintaa?

Olet:

 • autismikirjolla oleva aikuinen (autismi- tai aspergerdiagnoosi tai piirteitä todettu)
 • kiinnostunut olemaan mukana toiminnassa, jossa saat tukea arkeesi omasta lemmikistäsi (esim. työpaikalla tai opiskeluissa mukana kulkeva koira)


Sinulla ei tarvitse vielä olla lemmikkiä. Voit osallistua haastatteluun, jolla kartoitetaan tilannettasi ja eläimen tuen tarjoamia mahdollisuuksia. Haastattelussa saat lisää tietoa apukuonotoiminnasta ja selvitämme, voisitko olla sopiva henkilö mukaan.

Apukuonotoiminnan vaiheet:

 • haastattelu, jossa kartoitetaan henkilön tilanne, päätös toimintaan mukaan ottamisesta
 • oma valmentautuminen toimintaan, tavoitteiden määritteleminen ja mahdollinen lemmikin hankita
 • eläintenkouluttajan toteuttama soveltuvuuden arviointi, jossa selvitetään, sopiiko kyseinen eläin toimintaan
 • apukuonokoe, jossa selvitetään eläimen ja ihmisen yhteistyön sujumista käytännön tilanteessa
 • suunnitelma ja sopimus yhteistyöstä ja apukuonomerkin tunnisteiden saaminen
 • tuki ja seuranta toimintaan

Mitä hyötyä apukuonotoiminnasta voisi olla minulle? Miksi en voi vain toimia itse vaikka koirani kanssa?

Tavoitteenamme on, että Apukuono-merkki tulevaisuudessa mahdollistaisi eläimen läsnäolon tiloissa ja tilanteissa, joissa lemmikit eivät yleensä ole sallittuja.

Saat tukea ja neuvoja työryhmältä ja muilta toimintaan osallistuvilta

Saat olla mukana toiminnan ja konseptin kehittämisessä

Ota yhteyttä sähköpostitse, ja sovitaan aika puhelimitse tai kasvotusten tapahtuvalle haastattelulle: reetta.tourunen@asy.fi.

Kaikki toiminnasta kiinnostuneet voivat liittyä Facebook -ryhmään ”Apukuonotoiminta yleinen keskustelu”. Ryhmä toimii informaatiolähteenä ja ideointialustana.

Vi söker efter deltagare i "Stödnos"-verksamheten

Vad är en ”Stödnos”?

Apukuono är en Suomen Autismikirjon Yhdistys ry:s ( Föreningen för Autismspektrum i Finland rf)  verksamhetsmodell. Apukuono-verksamheten utvecklas av en arbetsgrupp under föreningen. Verksamheten planeras och koordineras av vuxna personer på autismspektret. Arbetsgruppens medlemmar har erfarenhet av rehabiliteringsfrågor som rör autismspektret liksom kunnande om stödverksamhet med djur.

Syftet med Apukuonoverksamheten är att hjälpa vuxna personer på autismspektret att samarbeta med sitt husdjur och hitta nya sätt att jobba så att djuret hjälper till i vardagen.

Vi hoppas att i djur som får Apukuonomärket, till exempel en hund, i framtiden kan vara till stor hjälp för personer på autismspektret. Syftet är att djuret kan tas med till arbetsplatsen, studieplatsen eller hobbyverksamheter – också till platser där djur vanligen inte är tillåtna.

Vill du delta och hjälpa oss utveckla verksamheten?

Du kan delta om du är:

 • en vuxen på autismspektret, (en diagnos eller karaktärsdrag)
 • intresserad av att vara med i en verksamhet där du får stöd av ditt husdjur i vardagen (tex. på arbetsplatsen, i studierna eller i hobbyverksamhet)


Vi söker efter dig som är intresserad av att nu, eller i en nära framtid, delta i vår verksamhet. Du behöver inte ännu ha ett husdjur. Du får delta i en intervju, under vilken vi kartlägger din situation och vilka dina möjligheter är att få stöd av ditt husdjur. Du får också mera information om Apukuonoverksamheten och besked om ifall vi tror att verksamheten passar för dig.

Apukuono-verksamheten indelas i sex skeden:

 • en intervju, där vi kartlägger sökandes situation och fattar beslut om att möjligheten att delta i verksamheten
 • förberedelser inför både verksamheten, måluppsättning och en möjlig införskaffning av ett husdjur
 • ett lämplighetstest, där djurens lämplighet vid verksamhet avgörs
 • Ett apukuono-test, där samarbete mellan djuret och den sökande avgörs
 • planering av och en överenskommelse om samarbete samt om att få använda Apukuono-märket
 • stöd och uppföljning av verksamheten

Vilken nytta kan jag ha av Apukuonoverksamheten?

Vårt syfte är att möjliggöra tillträde till utrymmen där husdjur vanligen inte tillåts

Jag får stöd och råd av arbetsgruppen och verksamhetens andra medlemmar

Jag får vara med och utveckla verksamheten

Ta kontakt med Reetta Tourunen via e-post så kan vi arrangera intervjun, som kan genomföras per telefon, videosamtal eller personligt möte. Reetta Tourunen når du per e-post vid reetta.tourunen@asy.fi.

Alla som är intresserade av Apukuonoverksamheten kan delta i Facebook gruppen “Apukuonotoiminta yleinen keskustelu”. Facebookgruppen fungerar som en informationskanal och en innovationsplats.

©2021 Suomen Autismikirjon Yhdistys