ASY:n syyskokous päätti 4.11. yhdistyksen nimenmuutoksesta ja sääntöjen päivittämisestä. Molempia oli työstetty jo pitkään. Kokouksessa käytiin läpi ehdotukset, joita olivat tehneet hallituksen asettama sääntömuutostyöryhmä sekä sähköpostitse sääntömuutosluonnosta kommentoineet jäsenemme.

 

Yhdistyksen nimenmuutos ja uudet säännöt tulevat virallisesti voimaan vasta kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin. Lähiviikkoina tekstit yhdistyksen sivustossa, painetuissa materiaaleissa sekä Facebook- ja Youtube-tileillä päivitetään ajan tasalle. Käytämme edelleen lyhennettä ASY.

Syyskokouksessa saimme myös hallitukseen täydennystä. Hallituksen varsinaisina jäseninä aloittivat Tiina Noko ja Helena Öhman, ja varajäsenenä Joona Pasternack.