AutVave 2019

Autismikirjo kartalle

Helsinki 1.-2.11.2019

Dr Yo Dunn
Yo Dunn, Iso-Britannia
Kosma Moczek
Kosma Moczek, Puola
Diederik Weve
Diederik Weve, Alankomaat

AUTvaVE 2019

Oletko kartalla?

AutVave tuo yhteen autismikirjon ihmisiä, tutkijoita, vaikuttajia ja järjestötoimijoita.

Tänä vuonna ensimmäisen tapahtumapäivän teemoja ovat autismikirjon ihmisten tilanteista kertovat kartoitukset, autismikirjon oikeuksien toteutuminen ja oman äänen kuuluminen vaikuttamisessa.

Toisena tapahtumapäivänä tuodaan esiin autismikirjoa luovina yksilöinä, kulttuurin tuottajina ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä.

AutVavessa autismikirjoon kuuluvien osallistujien tarpeet ovat etusijalla. Toiveita ja erityistarpeita pyritään huomioimaan mahdollisimman paljon, resurssien rajoissa.

Tapahtuma on osallistujille ilmainen, mutta ruokailut ovat omakustanteisia.

Tapahtuman järjestää Suomen Autismikirjon Yhdistys, tänä vuonna yhteistyössä Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) kanssa. Tapahtuman järjestämistä tukevat pääkaupunkiseudun autismiyhdistysten PAUT -verkosto, Autismi- ja Aspergerliitto sekä Aisti ry.

esiintyjät

Tapahtumassa esiintyy suomalaisten autismikirjon ihmisten ja asiantuntijoiden lisäksi ulkomaisia puhujia Iso-Britanniasta, Puolasta ja mahdollisesti jostakin kolmannesta maasta.

Tulemme kuulemaan myös THL:n tutkijoita.

Tälle sivulle täydennetään tietoa kotimaisista puhujista sitä mukaa kuin puhujat ja aiheet varmistuvat. 

Joel Herman

stand-up -koomikko

Henri Daniel

stand-up -koomikko

Puhuja 1, esittelyä

Yo Dunn

Yo Dunn

Ph.D.

Yo Dunn tarjoaa autismiin liittyvää ammatillista lakineuvontaa ja konsultointia Iso-Britanniassa. Hän kehittää ja toteuttaa koulutuksia paikallisille virkailijoille, lähinnä sosiaalityöntekijöille. Yo on autistinen ja tarvitsee tukityöntekijöitä selviytyäkseen joistakin päivittäisen elämänsä ja ansiotyönsä yksityiskohdista. Hän on myös autismikirjolla olevien lasten äiti.

Yo on kouluttaja ja konsultti, ja työskentelee laajasti julkisella sektorilla, ensisijaisesti sosiaalihuollossa ja opetustoimessa, erikoisalueinaan autismi ja laki. Hänellä on paljon kokemusta tiiviistä yhteistyöstä paikallisen hallinnon ammattilaisten, tukipalvelujen tuottajien ja koulujen kanssa. Yo luo ja toteuttaa korkean tason koulutuksia esimerkiksi sosiaalityöntekijöille, opettajille ja terveydenhuollon ammattilaisille.  Hänen lakia koskeva osaamisensa keskittyy terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjoamista ja opetusta koskeviin lakeihin, sekä kehitysvammaisten vapauksien rajoittamista, holhouksen alaisuutta ja suojelemista koskeviin kysymyksiin. 

Yolla on perusteellinen tietämys Englannin laista ja ammatillisia käytäntöjä ohjavista säännöistä sekä lasten että aikuisten palvelujen puolella, ja syvällinen, moniulotteinen ymmärrys liittyen laajaan valikoimaan ongelmia, jotka vaikuttavat sekä kehitysvammaisiin että muihin autismikirjon ihmisiin.

Yo on työskennellyt konsulttina lakia ja palvelukäytäntöjä koskevissa asioissa National Autism Project -hankkeessa, joka kartoitti tukitoimien ja terapioiden vaikuttavuutta koskevaa tutkimusnäyttöä. Nykyään hän on National Autistic Taskforce -hankkeen konsultti, ja tässä ominaisuudessa hän on vastikään johtanut autismikirjon aikuisten palveluja ohjaavan oppaan kehittämistä. Huhtikuussa 2019 julkaistu opas on nimeltään ‘An independent guide to quality care for autistic people’.

Opiskelutaustansa puolesta Yo on perehtynyt sosiaalipolitiikn analysointiin, ja väitöskirjatyössään hän tutki opetuksen käytäntöjä. Nykyään hän julkaisee tekstejä ensisijaisesti lakiin ja palvelukäytäntöihin liittyen, mukaan lukien tapauskuvauksia ja oikeuden päätösten kommentointia.

Yo on kehittänyt myös autismia koskevia opetusvideoita, nimellä The St.Clement’s Practical Autism videos, ja hän on kokenut, suosittu puhuja, joka tunnetaan kyvystään tehdä ’kuivista’ aiheista kiinnostavia ja ymmärrettäviä.

Yo on autistinen, ja riippuvainen tukityöntekijöistään selviytyäkseen joistakin päivittäisen elämänsä ja työnsä yksityiskohdista. Hän on myös autismikirjolla olevien lasten äiti, ja toimi aikaisemmin useita vuosia Autscape -järjestön sihteerinä.

Anna-Reeta Pakarinen

Anna-Reeta Pakarinen

Anna-Reeta Pakarinen on energinen hoiva-alan ammattilainen, autismikirjon aikuinen ja lähihoitaja. Diagnooseina hänellä on Asperger, ADHD ja kaksisuuntainen mielialahäiriö, ja intohimoina kokemusasiantuntijuus ja muiden auttaminen. Tärkeimpiin asioihin hänen elämässään kuuluu inhimillinen ote, olla ihminen ihmiselle.

Anna-Reeta työskentelee kehitysvammaisten palvelukodissa ja auttaa vapaa-ajallaankin monella tavalla, vieraillen koirakaverinsa Dianan kanssa vanhuspuolella, kehitysvammapuolella, mielenterveyskuntoutujien luona, erityislapsiperheissä ja tapahtumissa, sekä osallistuen SPR:n ensiapuryhmän ja Reddiekids-kerhon toimintaan.

Anna-Reeta asuu Koillismaalla, 100 km Oulusta koilliseen. Luontoihmisenä hän nauttii asumisesta sadan metrin päässä joesta, jonka rannalle voi poiketa ongelle. Luovuuttaan hän toteuttaa käsitöiden ja valokuvauksen kautta.

Kosma Moczek

Kosma Moczek

Kosma Moczek on elektroniikan osaaja, vanhan koulukunnan valokuvaaja, eksentrinen viulisti, yhteiskunnallinen aktivisti, sekä autisti autismikirjon oikeuksien asialla. Autismialan ammattilaiseksi kehittymässä, ihmisoikeuksien puolustaja, ja parantumaton ekstrovertti. Ammatillisina työvälineinä: empatia, draama ja tiede – tässä järjestyksessä.

Kosman valokuvia ja ajatuksia löytyy useammalta nettisivulta ja Facebookista.

Englanniksi: https://kosma.pl/diaries/

Puolaksi: https://kosma.pl/stereotyp/

 

Henri Pesonen

Henri Pesonen

(Kuva:Katariina Ekola)

KT Henri Pesonen toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Erityisesti henkilöt, joiden tuen tarpeiden taustalla on autismikirjo, ovat hänen tutkimusintressiensä ytimessä. Tämän hetkisessä tutkimustyössään Henri tarkastelee korkeakoulussa opiskelevien autismikirjon aikuisten työllistymisen mahdollistavia tekijöitä, ja yhteenkuuluvuuden eri osatekijöitä ja niiden tukemista.

Henri on opiskellut luokanopettajaksi Englannissa (BA, Primary Education), pääaineena erityispedagogiikka. Tämän jälkeen hän on työskennellyt opettajana ja jatkanut opintojaan Pace-yliopistossa (Pace University, New York), josta hän valmistui 2010 (M.Sc. Childhood Education).

Tällä hetkellä Henri työskentelee EU-rahoitteisessa hankkeessa Improving Employability of Autistic Graduates in Europe (IMAGE), jossa tutkitaan ja kehitetään tuen muotoja ja käytänteitä korkeakouluissa opiskelevien autismikirjon opiskelijoiden opintojen sekä työllistymisen tukemiseksi. Hanke alkoi lokakuussa 2018 ja päättyy elokuussa 2021.

Nykytilanteessa liian moni autismikirjon tai muu tukea tarvitseva henkilö jättää opintonsa kesken tai jää ilman työtä valmistuttuaan. Hankeeseen osallistuu Suomen lisäksi Iso-Britannia, Hollanti, Ranska ja Saksa. Henri johtaa laadullisen aineiston keräämistä ja analysointia hankkeessa. IMAGE toteuttaa osallistavaa tutkimusotetta ‘co-design’ –periaatteella pitäen kohderyhmän tiiviisti mukana tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Diederik Weve

Diederik Weve

Diederik Weve työskentelee turvallisuuden asiantuntijana Shellin palveluksessa, joten hänen päivittäinen työnsä koskee ihmishenkien turvaamista. Vapaa-aikansa hän täyttää hankkeilla, jotka edistävät autismikirjon ihmisten elämänlaatua. Hän on Alankomaiden autismikirjon aikuisten oman järjestön PAS Nederland:in puheenjohtaja, hän organisoi vuosttaista Autminds -konferenssia, ja hän on kouluttanut monia autismikirjon ihmisiä toimimaan autismilähettiläinä työpaikoillaan. Hän haluaisi kuitenkin tehdä vielä enemmän.

Tietoa muista puhujista tulossa!

ota yhteyttä

Jos haluat tarjota ohjelmaa tai sinun on muuten tarpeen jutella järjestelytiimin kanssa, lähetä meille sähköpostia.

  • helena.ohman@asy.fi - tapahtumakoordinaattori
  • info@asy.fi - Vave-hankkeen työntekijät

missä ja milloin?

Tapahtumapaikkoina ovat:
 
1.11. THL:n päätoimipaikka, Mannerheimintie 166
2.11. Keskuskirjasto Oodin Maijansali, Töölönlahdenkatu 4
 
Tarkempi aikataulu ja paikallistietoa muilta paikkakunnilta tuleville julkaistaan tässä sivustossa viimeistään syyskuussa.

ilmoittautuminen

Ilmoittautumisia aletaan ottaa elo-syyskuussa tässä sivustossa julkaistavan lomakkeen kautta.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita, ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Taustakuvan kartta(c) d-maps.com, source: https://d-maps.com/m/europa/europemax/europemax17.gif