Kuva: Milla Hokkanen

Diagnosoinnilla ja sen myötä kriteerien laadulla ja asiantuntevalla tulkitsemisella on erityisen suuri merkitys ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuullisia mukautuksia, tukia tai palveluja. Näitä saa yleensä vain lääkärin tekemän diagnoosin ja muiden ammattilaisten tekemien toimintakyvyn arviointien perusteella.

Diagnostiset kriteerit

”Kun sain diagnoosin 17-vuotiaana, olin tyytyväinen, koska sain vihdoin vastauksen. Reipastuin huomattavasti ja sosiaalinen ahdistukseni väheni. Kaveri taas reagoi diagnoosiin väheksyvästi, koska hän ei tajunnut autismin tuomia haasteita.”

Diagnostiset kriteerit eivät määrittele sitä, millainen autismikirjon ihminen on. Vielä huonommin ne kuvaavat sitä, mitä koemme ja tiedämme itsestämme. Niitä ei ole edes tarkoitettu kuvailemaan autismikirjoa kattavasti, kokonaisena ilmiönä. Ne ovat joukko piirteitä, joiden perusteella lääkäri voi tunnistaa autismikirjolla olevan ihmisen, ja arvioida joitakin hänen mahdollisia toimintarajoitteitaan. Monet autismikirjon ihmiset eivät koe kriteerejä lukiessaan, että he voisivat samaistua niistä välittyvään kuvaan. Diagnostiset kriteerit myös muuttuvat ajan mittaan, sillä ne pyritään ajoittain muokkaamaan ajankohtaista tutkimustietoa vastaaviksi.

”Alun onni diagnoosista muuttui painajaiseksi, koska minua ei uskottu. Yksi hoitotaho suositteli vain psykoterapiaa. Koko ajan mietin, millaiseksi minun sitten pitäisi muuttua. Sitä ei tajuttu, että sosiaaliset taitoni ovat huimasti kehittyneet liki 40 vuodessa. Jouduin olemaan itse oman erityisyyteni asiantuntija.”

Vaikka diagnostiset kriteerit eivät olekaan täydellisiä, diagnosointiprosessin kautta voi oppia paljon omista kognitiivisista ominaisuuksistaan. Jotkut kaipaavat vahvistusta omalle arviolleen siitä, että kuuluvat autismikirjoon, koska he eivät muuten koe olevansa oikeutettuja osallistumaan autismikirjon ihmisten keskusteluihin ja toimintaan.

”Meni 38 vuotta ennen kuin sain diagnoosin. Se ei tullut helposti. Tuntui, että kaikkea muuta epäiltiin 19-vuotisen psykiatrisen hoitosuhteen aikana, muttei autismia. Diagnooseja sain lopulta seitsemän erilaista. En oikein sopinut mihinkään muottiin.”