ASYn kannanottoja vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen (2)

ASYn kannanottoja vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen (2) Vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen edetessä kevään 2021 aikana ASY on kommentoinut useita autismikirjon kannalta tärkeitä aiheita, osallistuen Sosiaali- ja Terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämään avoimeen julkiseen keskusteluun. Helmi- ja maaliskuussa ovat olleet esillä lain soveltamisala, asuminen, esteettömän asumisen tuki, henkilökohtainen apu sekä tuki ja valmennus. Oheiseen koosteeseen on kerätty tieto […]

ASYn lausunto vammaispalvelulainsäädännön uudistamisesta (1)

ASYn lausunto vammaislainsäädännön uudistamisesta (1) ASYn lausunto osallisuustyöryhmän ehdotuksista vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseksi Vammaispalvelut ja niitä ohjaavat säännöt koskettavat monien ASYn kohderyhmään ja jäsenistöön kuuluvien ihmisten elämää. ASY jätti helmikuussa 2021 ensimmäiset kommenttinsa ehdotuksista, joita sosiaali- ja terveysministeriön asettama osallisuustyöryhmä oli tehnyt vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseksi. Osallisuustyöryhmä luotiin valmistelemaan säädösmuutoksia sen jälkeen, kun eduskunta oli hylännyt Ei myytävänä -kansalaisaloitteeseen […]

Asiakas- ja potilaslaki uudistumassa

Autismi- ja Aspergerliitto on julkaissut lausuntonsa asiakas- ja potilaslaista tehtyyn lakiesitykseen. ASY vaikutti tähän lähettämällä toiminnanjohtaja Tarja Parviaiselle havaintoja ja ehdotuksia lakiesitystä ja sen yleisperusteluja koskien.

Aloite koskien Talvipäivien etäosallistumista

Suomen Aspergeryhdistys ry teki 13.11.2017 Autismi- ja Aspergerliiton hallitukselle aloitteen etäosallistumisen pilotoinnista vuoden 2018 Autismin Talvipäivillä. Meitä on jo pitkään huolestuttanut se, että Talvipäivät ja niillä käytävä julkinen keskustelu autismikirjon asioista eivät ole monien autismikirjon henkilöiden ja perheenjäsenten saavutettavissa. Matka- ja majoituskulut ja osallistumismaksut ovat liian kalliita joillekin liiton kohderyhmiin kuuluvista henkilöistä. He eivät ole […]

Kannanotto: Eurooppalainen vammaiskortti

ASY:n hallitus antoi Eurooppalainen Vammaiskortti –hankkeelle palautetta kortin kehittämiseen liittyen tammikuussa 2017. Korttia koskevasta kyselystä voi havaita, ettei synnynnäisiä neurologisia oireyhtymiä oltu vielä juuri huomioitu. Tämä koskee paitsi autismin kirjoa, myös muita samantyyppisiä piirteistöjä. Korttia koskevassa kyselylomakkeessa oli huomioitu useita eri vamma- ja sairauskategorioita, muttei mitään, minkä alle esimerkiksi autismin kirjo, ADHD tai Touretten oireyhtymä […]

Response to the European Medicines Agency regarding ’Draft guideline on the clinical development of medicinal products for the treatment of Autism Spectrum Disorder’

In 2016, the European Medicines Agency published a draft guideline for research on medicinal products for ASD. Together with other autistic-led advocacy organizations in Europe, ASY drafted and submitted a response which aimed to introduce the perspectives of autistic adults into the process, and to correct certain shortcomings and inaccuracies in the draft. In addition […]