Autismiystävällisyys -sertifikaatti siirtyy ASYn hallintaan

Autismiystävällisyys-sertifikaatti siirtyy ASYn hallintaan 20.11.2022 Autismisäätiön, Autismiliiton, PAUTin ja ASYn yhteistyönä on vuoden 2021 keväästä alkaen kehitetty Autismiystävällisyys -sertifikaattia. Sertifikaatti myönnetään yrityksille ja muille organisaatioille, jotka ovat kehittäneet ympäristöjään tai toimintatapojaan vastaamaan paremmin autismikirjon tarpeita. Autismiystävällisyyden edistämisen tulee näkyä organisaation toimintasuunnitelmassa tai vastaavassa asiakirjassa, ja sen tulee ilmentyä konkreettisissa toimenpiteissä. Sertifikaatin avulla pyritään etenemään kohti […]

Tarina kuntoutuspolusta

Tarina kuntoutuspolusta 31.7.2022 Anonyymisti kirjoittava autismikirjolainen kertoo tässä artikkelissa poikansa ja koko perheensä kokemuksista, jotka liittyvät autismikuntoutukseen ja erityisopetukseen.  Tämä on tarina oman poikani kuntoutuspolusta. Hänellä on autismikirjon diagnoosi, ilman kehitysvammaa. Oikea nimi muutettu Miskaksi. ” Kaikista niistä ammattilaista on ollut apua, jotka ovat ymmärtäneet mua” Miska Miska oli täydellinen, iloinen pieni poikamme. Hän oli […]

Autistien näkökulmia kliiniseen autismitutkimukseen

Autistien näkökulmia kliiniseen autismitutkimukseen 13.6.2022 Joukko autistisia henkilöitä ja järjestöjä protestoi helmikuussa avoimessa kirjeessä Lancet-lehden julkaisemia suosituksia autismitutkimuksen suuntaviivoiksi. Samaa aihetta käsittelevä artikkeli, jossa teemoja avataan yksityiskohtaisemmin, julkaistiin lopullisessa muodossaan Autism in Adulthood -julkaisusarjassa 11.6. Tämä on suomenkielinen tiivistelmä artikkelin sisällöstä. Autistiset ihmiset ja yhteisöt ovat tyytymättömiä Lancet-julkaisusarjan komission suosituksiin autismin tukimuotojen ja kliinisen tutkimuksen […]

Tukea autistisille ukrainalaisille

Tukea autistisille ukrainalaisille   Euroopan autismijärjestöjen kattojärjestöt Autism Europe ja EUCAP ovat julkaisseet yhdessä vetoomuksen autismikirjon ihmisten oikeuksien turvaamiseksi sekä lyhyen oppaan tuen tarjoamiseksi kriisiolosuhteissa (ladattavissa pdf-muodossa useilla kielillä tältä sivulta). Järjestöillä on myös ukrainalaisen Child With Future -yhdistyksen kanssa yhteinen Facebook-ryhmä, jossa kerätään tietoa pakolaisten tarpeista ja pyritään ohjaamaan ihmisiä oikeanlaisten palvelujen piiriin eri […]

ASY osallistuu kansainväliseen kannanottoon autismitutkimuksen suuntaviivoista

ASY osallistuu kansainväliseen kannanottoon autismitutkimuksen suuntaviivoista 14.02.2022 Autismitutkimuksen painotukset ovat jo pitkään herättäneet keskustelua. Useiden eri intressiryhmien välillä on näkemyseroja siitä, miten tutkimuksen resurssit tulisi suunnata, jotta tutkimustieto johtaisi autismikirjon ihmisten ja perheiden aseman ja hyvinvoinnin kohenemiseen. Joulukuun alussa ilmestyi laaja The Lancet -lehden asettaman komission artikkeli, jossa joukko vaikutusvaltaisimpia autismitutkijoita ja muiden tahojen edustajia […]

Ansku on AAVA-hankkeen uusi koordinaattori

Ansku on AAVA-hankkeen uusi koordinaattori Ansku 20.12.2021 Hei kaikki! Olen Niina Anneli Kettunen eli tuttavallisemmin Ansku. Aloitin työskentelyn Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen -hankkeen koordinaattorina joulukuun alussa. Olen ensitöikseni tutustunut ASY:n toimintaan ja jäseniin ja nyt haluan esittäytyä teille. Työurani on ollut monimuotoinen ja olen tehnyt paljon erilaisia järjestö-, opetus- ja -kulttuurialan töitä. Peruskoulutukseltani olen journalistiikan kandidaatti ja opiskelen […]

Autismikirjon omien järjestöjen suuntaviivoja Pohjoismaissa ja Virossa

Autismikirjon omien järjestöjen suuntaviivoja Pohjoismaissa ja Virossa 16.12.2021  Suomen, Ruotsin, Norjan ja Viron autismikirjon järjestöjen edustajat kokoontuivat syyskuussa 2021 Helsingissä. Kokouksessa keskusteltiin hyvistä käytännöistä, vaikuttamisesta, yhteistyöstä ja tulevaisuudesta. Tämä kaksipäiväinen kokous oli ensimmäinen laatuaan. Sen rahoittajana toimi Pohjoismainen hyvinvointikeskus ja  järjestäjänä ASY. Tapahtuma tarjosi järjestöille mahdollisuuden jakaa kokemuksia viime vuosina toteutuneista ja tämänhetkisistä hankkeista, pohtia […]

Nordic-Baltic meeting of autistic people’s associations

Nordic-Baltic meeting of autistic people’s associations 23.11.2021  Representatives of four associations from Finland, Sweden, Denmark and Estonia met on 11-12 September 2021 in Helsinki to share good practice, discuss advocacy themes and explore future collaboration. This meting, coordinated by ASY and supported by a grant from the Nordic Welfare Centre, was the first of its […]

Yhdenvertaisuus ei toteudu HUSin sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalla

Yhdenvertaisuus ei toteudu HUSin sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalla 25.8.2021 Autismikirjolaisten yhdenvertaisuus transtutkimusten etenemisessä ei toteudu suhteessa neurotyypillisiin eikä myöskään maan eri osissa asuvien kirjolaisten välillä. Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen -hankkeen transtyöryhmä pitää syrjivän käytännön muutosta tärkeänä yhdenvertaisuuden kannalta. Transsukupuolisuuden diagnostiikka ja hoito on Suomessa keskitetty Helsingin ja Tampereen yliopistollisiin sairaaloihin. Helsingin yliopistollisen sairaalan sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan hoitokäytännön mukaan kaikki […]

ASYn retkeilijöiden kuulumisia

ASYn retkeilijöiden kuulumisia 21.4.2021 Tämä vuosi alkoi ASYssä uudella ryhmällä: ASYn retkeilijät. Viime vuoden tapaan myös tänä vuonna on jatkunut koronaepidemian takia rajoitukset. Siksi uusi ryhmä suunniteltiin alkujaan niin sanotusti mahdollisimman koronaturvalliseksi. Ensimmäinen retki Ensimmäinen retki oli helmikuussa 21. päivä Sipoonkorpeen Vantaalle Storträskin reitille. Ilmoittautuneita oli neljä. Pystyimme säilyttämään hyvin turvavälit. Sipoonkorpi jakautuu kolmen kunnan […]