ASY toimii monin tavoin

Järjestämme vertaistukitapaamisia, keskusteluryhmiä, koulutustilaisuuksia, leirejä, retkiä sekä kädentaitoihin, kulttuuriin ja liikuntaan keskittyviä harrastusryhmiä

Toteutamme vuosittain kaksi suurempaa tapahtumaa: Autistic Pride Day- tapaamisen kesäkuussa ja AutVave- tapahtuman syksyllä.

Otamme kantaa autismin kirjoa koskevaan uutisointiin ja tutkimukseen.

Rakennamme ja ylläpidämme verkostoja kotimaassa ja kansainvälisesti. Pyrimme vaikuttamaan näiden kautta autismin kirjoa koskettavien tukien ja mukautusten kehittämiseen, asennemuokkaukseen, tutkimukseen sekä yleisen esteettömyyden edistämiseen.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter