Suomen Autismikirjon Yhdistys pyrkii edistämään koko kirjon yhteiskunnallista asemaa, elinolosuhteita ja verkostoitumista, Tavoitteenamme on vähentää syrjäytymistä ja marginalisoitumista.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter