Yhdistys

Suomen Autismikirjon Yhdistyksessä autismikirjon ihmiset ovat itse pääasiallisia toimijoita ja päätöksentekijöitä

Suomen Autismikirjon Yhdistys pyrkii edistämään koko kirjon yhteiskunnallista asemaa, elinolosuhteita ja verkostoitumista, Tavoitteenamme on vähentää syrjäytymistä ja marginalisoitumista.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter