Avoin kirje Lancet -julkaisusarjan komissiolle autismin tukimuotojen ja kliinisen tutkimuksen tulevaisuudesta

Avoin kirje Lancet -julkaisusarjan komissiolle autismin tukimuotojen ja kliinisen tutkimuksen tulevaisuudesta 14.2.2022 Osoitamme tämän kirjeen Lancet-julkaisusarjan komissiolle, joka käsitteli autismia koskevien tukimuotojen ja kliinisen tutkimuksen tulevaisuutta (The Lancet Commission on the future of care and clinical research in autism), työryhmän Global Autistic Task Force on Autism Research puolesta. Tämä työryhmä koostuu autistisista vaikuttajista, tutkijoista ja […]

ASYn kannanottoja vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen (2)

ASYn kannanottoja vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen (2) Vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen edetessä kevään 2021 aikana ASY on kommentoinut useita autismikirjon kannalta tärkeitä aiheita, osallistuen Sosiaali- ja Terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämään avoimeen julkiseen keskusteluun. Helmi- ja maaliskuussa ovat olleet esillä lain soveltamisala, asuminen, esteettömän asumisen tuki, henkilökohtainen apu sekä tuki ja valmennus. Oheiseen koosteeseen on kerätty tieto […]

ASYn lausunto vammaispalvelulainsäädännön uudistamisesta (1)

ASYn lausunto vammaislainsäädännön uudistamisesta (1) ASYn lausunto osallisuustyöryhmän ehdotuksista vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseksi Vammaispalvelut ja niitä ohjaavat säännöt koskettavat monien ASYn kohderyhmään ja jäsenistöön kuuluvien ihmisten elämää. ASY jätti helmikuussa 2021 ensimmäiset kommenttinsa ehdotuksista, joita sosiaali- ja terveysministeriön asettama osallisuustyöryhmä oli tehnyt vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseksi. Osallisuustyöryhmä luotiin valmistelemaan säädösmuutoksia sen jälkeen, kun eduskunta oli hylännyt Ei myytävänä -kansalaisaloitteeseen […]

Hanke loppuu, toiminta jatkuu

Autismikirjon vertaisryhmien ohjaajan opas.

Kolmevuotinen STEAn rahoittama VAVE-hanke saattoi työnsä pääosin valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Vuoden 2021 alussa levitämme vielä tietoa hankkeen tuotoksista ja juurrutamme sen kehittämiä toimintatapoja osaksi ASYn pysyvää toimintaa. Yksi hankkeen tärkeimmistä tuotoksista on Autismikirjon vertaisryhmien ohjaajan opas, jonka voi ladata VAVE-hankkeen etusivulta. Oppaasta julkaistaan myöhemmin myös lyhyempi versio. Kiitos teille kaikille, jotka olitte tavalla […]

Marrasmeiningeissä

Ompelukone ja ompelutarvikkeita.

Lokakuussa aloitti aivan uusi Käsityö- ja ompeluryhmä toimistolla. Ryhmässä on käynyt pari ihmistä, joten ainakin on ollut tilaa. Vanhat lähiryhmät AS-kahvila ja Y-ryhmä ovat pikkuhiljaa siirtyneet taas etäalustoille. Harmillisesti jouduimme osallistujien puuttumisen vuoksi perumaan lokakuussakin Uusien tapaamisen sekä siirtämään Vertaisohjaajien koulutusta myöhemmäksi. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme!

Kerro meille…

Koristeellinen.

Kerro meille… VAVE-hanke kaipaa nyt kokemuksiasi vertaistoiminnasta, osallistujan ja ohjaajan näkökulmasta. Voit kirjoittaa vapaasti tai miettiä esim. seuraavia kysymyksiä:– Mikä merkitys autismikirjon vertaistoiminnalla/vertaistuella on sinulle?– Oletko saanut vertaistoiminnasta uusia ystäviä?– Miten korona-aika on näkynyt elämässäsi, erityisesti vertaistoimintaan liittyen?– Millä lailla ASYn vertaistoimintaa voitaisiin kehittää tulevaisuudessa?– Onko VAVE-hanke vaikuttanut jollain lailla vertaistoimintaan osallistumiseesi tai vertaistoiminnan ohjaamiseesi? […]

Avoimet työpaikat ja tehtävät

Työnantajana Suomen Autismikirjon Yhdistys toteuttaa positiivista syrjintää asettamalla autismikirjon henkilöt etusijalle mahdollisissa rekrytointiprosesseissa sekä ostaessaan erilaisia palveluita. Tule mukaan toimintaan! Tällä hetkellä ASYllä ei ole tehtäviä avoinna. Ilmoitukset tehtävistä ja työpaikoista julkaistaan tällä sivulla, ja niistä tiedotetaan myös ASYn tiedotuskanavilla. Mikäli olet kiinnostunut harjoittelusta, työkokeilusta tai palkkatukityöstä ASYssä, voit myös lähettää viestiä osoitteeseen hallitus@asy.fi, silloinkin […]

Yhteistyö_u

Suomen Autismikirjon yhdistys on Autismiliiton ja EUCAPin jäsenyhdistys. Tämän lisäksi teemme yhteistyötä muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Tällä sivulla pääset tutustumaan ASYn yhteistyökumppaneihin tarkemmin. Tehdäänkö jotain yhdessä? Etsitkö autismikirjon asiantuntijaa? Haluatko toimia autismikirjon yhdenvertaisuuden ja yhteiskunnan esteettömyyden saavuttamiseksi? – Hyvä juttu, niin mekin! Ole yhteydessä yhdistyksen hallitukseen ja kerro ideasi! Olemme työskennelleet lukuisien toimijoiden kanssa […]

Vapaaehtoiseksi

Yhdistys tarvitsee toimiakseen mahdollisimman monen jäsenen työpanosta. Mitä enemmän aktiivisia jäseniä yhdistyksellä on, sitä enemmän saamme aikaan ja sitä kevyemmäksi käy yksittäisen vapaaehtoisen työpanos. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi Vapaaehtoistehtäviä on tarjolla saunan lämmittämisen ja kahvinkeiton kaltaisista rajatuista käytännön tehtävistä aina tapahtumien suunnittelun ja koordinoinnin kaltaisiin vaativampiin tehtäviin. Pyrkimyksenä on, että jokaiselle halukkaalle löytyisi hänen mielenkiinnonkohteisiinsa, vahvuuksiinsa ja […]