Autismikirjon

syyspäivät

24.−25.9.2022

Materiaalit

Luentotiivistelmiä

Lataa tästä pdf-tiedostoina näiden puhujien tiivistelmät (etukäteen jaossa olleet)

Luentomateriaaleja

Lataa tästä pdf-tiedostoina näiden puhujien powerpoint-esitykset

Heta Pukki (Autismikirjon globaali ääni)

Työpajojen yhteenvetoja

Lataa tästä pdf-tiedostoina näiden työpajojen yhteenvedot

Työpaja 4: GATFAR-työryhmän kritiikki ja suositukset autismitutkimusta koskien

Videotallenteita

Siirry näiden linkkien kautta katselemaan luentojen videotallenteita Youtubessa

Puhujan Nimi

Esittelyteksti

©2022 Suomen Autismikirjon Yhdistys