Suomen Autismikirjon yhdistys voi toimia yhteistyökumppanina opinnäytetyön tekijöille ja tutkijoille, mikäli yhdistyksen hallitus katsoo tutkimuksen olevan tällä sivulla mainittujen kriteerien mukaista.

Tietoa opinnäytteen ja tutkimuksen tekijöille

Opiskelijan tai tutkijan on toimitettava potentiaalisille osallistujille jaettavaksi seuraavat tiedot:

  • Tutkimussuunnitelma
  • Oppilaitoksen tai tutkimusyksikön nimi
  • Omat ja opinnäytetyön ohjaajan yhteystiedot
  • Tarvittaessa maininta eettisen lautakunnan (tai vastaavan elimen) hyväksynnästä tai tutkimusluvan hankkimisesta.

Hallitus asettaa valinnassa etusijalle tutkimukset, joiden se katsoo toteuttavan seuraavia kriteerejä:

  • Tutkimusote on autismikirjolaisia osallistava esimerkiksi siten, että autismikirjolaiset ovat mahdollisimman paljon mukana tutkimuskysymysten määrittelyssä ja julkaistuja tuloksia koskevassa keskustelussa
  • Yksittäisille osallistujille pyritään tarjoamaan korvausta heidän työpanoksestaan jossakin muodossa
  • Tutkimuksesta on todennäköisesti hyötyä autismikirjolle yleisesti tai osallistujille yksilöinä
  • Opiskelija tai tutkija on valmis esittelemään työtään yhdistyksen tilaisuuksissa ennen sen aloittamista ja sen valmistumisen jälkeen
  • Tutkimus vaikuttaa yleisesti ottaen laadukkaalta

Tutkimusyhteistyöpäätöksissä toteutetaan positiivista syrjintää. Yhtä pätevien opiskelijoiden ja tutkijoiden ollessa kyseessä suositaan valinnassa autismikirjon henkilöä. Mikäli olet kiinnostunut tekemään ASYn kanssa yhteistyötä, voit lähettää sähköpostia suoraan yhdistyksen hallitukselle osoitteeseen: hallitus@asy.fi.