Kysyttyä

Yhdistyksen on tarkoitus edistää kaikkien autismikirjon aikuisten asiaa koko maassa, ei pelkästään jäsenten. Useimmat ASY:n tilaisuudet ja tapahtumat on siksi avoimia kaikille kiinnostuneille.Pieni osa toiminnasta saatetaan kuitenkin rajata pelkästään ASY:n jäseniin tai etukäteen ilmoittautuneisiin osallistujiin. Tällaisia ovat suljetut tukiryhmät, joissa keskustellaan luottamuksellisesti autismin kirjoon liittyvistä henkilökohtaisista ongelmista, tai ryhmät, joissa käytetään erityisosaamista vaativia yhdistyksen laitteita ja välineitä, kuten videointi- ja äänityslaitteita tai tietokoneohjelmia.Osallistujilta ei myöskään vaadita diagnoosia, omakohtainen arvio omasta autismikirjolaisuudesta riittää. Mukana saa olla myös autismikirjolaisten läheisiä ja tukijoita, jotka ovat valmiita toimimaan autismikirjolaisten päätöksiä ja tarpeita kunnioittaen.

Yhdistyksen ryhmät, leirit ja tilaisuudet ovat pääsääntöisesti täysin päihteettömiä. Joissakin harvoissa tilanteissa, kuten pikkujoulujuhlissa ja edustustilaisuuksissa, saatetaan tarjota yhdistyksen puolesta korkeintaan 2-3 annosta alkoholia osallistujaa kohti. Tällöin asiasta tiedotetaan etukäteen, ja alkoholittomia vaihtoehtoja on aina tarjolla. Omien alkoholijuomien tuomista tai päihtyneenä osallistumista ei sallita.

Lapset ja nuoret ovat tervetulleita osallistumaan, vanhemman tai muun täysi-ikäisen vastuuhenkilön valvonnassa ja vastuulla. Resurssien salliessa pyrimme järjestämään lapsille tiloja ja tekemistä, jotta vanhempien olisi helpompi olla mukana toiminnassa. Pyydämme huomioimaan, että joillekin osallistujille lasten melu tai juoksentelu voi olla ahdistavaa.Jotkin tilaisuudet saatetaan rajata niiden luonteen takia, tai vetäjän niin toivoessa, vain täysi-ikäisille osallistujille. Tällöin rajauksesta ilmoitetaan toiminnan tiedotuksessa.

ASY on uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka ei aseta yhdenkään uskontokunnan etuja toisen edelle. Tämä koskee niin yhdistyksen tukivaroillaan järjestämää toimintaa kuin toimintaa, jossa vertainen ohjaa kanssakirjolaisiaan vapaaehtoisena. Uskonnollinen sitoutumattomuus ei tarkoita kaikkien uskontoon tai hengellisyyteen viittaavien elementtien sensurointia, sillä tämä asettaisi uskonnottomien edun uskovien edelle. Ihmisillä on toimintaan osallistuessaan oikeus tuoda oma arvomaailmansa esiin. Ainoastaan toisten käännyttämisyritykset ovat kiellettyjä. Kaikilla on yhdistyksessä oikeus ääneen, kunhan ääni ei peitä toisia alleen.

Oletusarvoisesti toimintaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tapahtumien, tilaisuuksien ja ryhmien tiedotuksessa ilmoitetaan erikseen, mikäli näihin tulee ilmoittautua etukäteen. Tällöin ilmoittautuminen on yleensä tarpeen vain jotta toiminnan järjestäjät voivat varata sopivasti tilaa, materiaaleja ja tarjoiltavaa. AutVave -tapahtumaan ja leirille on aina ennakkoilmoittautuminen.

Puuttuiko listasta jotain? Lähetä kysymys hallitukselle: hallitus@asy.fi
Share on facebook
Share on twitter