VENE-hankkeen tavoitteena oli edistää autismikirjon aikuisten hyvinvointia lisäämällä ja kehittämällä autismikirjon aikuisten omaa verkossa tapahtuvaa vertaistoimintaa. STEAn tukema hanke ajoittui heinäkuusta joulukuuhun 2020.

Vertaistoiminta nettiin

Vertaistoiminta nettiin käynnistyi STEAn tukemana pandemiavuonna 2020 kesäkuussa. Puolen vuoden mittaisen hankkeen tavoitteena oli lisätä ja tukea autismikirjon henkilöiden sosiaalisia kontakteja pandemian aikaisessa kriisitilanteessa, verkkovertaistoiminnan kautta.

VENE-hanke toi yhdistyksen vertaistoimintaa maanlaajuisesti autismikirjon henkilöiden ulottuville ja loi toimintamalleja, joiden avulla vertaistoiminta on monipuolisempaa ja vastaa näin paremmin erilaisten ihmisten tarpeisiin. Uusien toimintamallien avulla vertaistoimintaan osallistuminen verkossa on aiempaa esteettömämpää. Hankkeessa uudistettiin yhdistyksen Discord-palvelinta ja palvelimesta on muodostumassa autismikirjon aikuisten koko maan kattava ja vuorokauden ympäri toiminnassa oleva verkkoyhteisö. Discord-palvelimen käytön aloittamiseen julkaistiin opas-videosarja. Uusia vertaisohjaajia koulutettiin hankkeen aikana ja hankkeen päätteeksi koulutus julkaistiin neliosaisena videosarjana yhdistyksen YouTube-kanavalla.

Yhdistykselle luotiin uudet, aiempaa saavutettavammat verkkosivut, joissa vertaistoiminta ja kokemustieto autismista ovat pääosassa. Vertaisohjaamisen aloittamisesta ja siihen tutustumisesta tehtiin helpompaa kokoamalla uusille verkkosivuille oma tietopankki.