Jäsenyys

ASYn jäseneksi?

Jäsenyyttä haetaan lähettämällä sähköpostia yhdistyksen jäsensihteerille, osoitteeseen jasensihteeri@asy.fi.

Kerro, että haluat liittyä, ja anna nimesi, sähköposti- ja katuosoitteesi, sekä mielellään puhelinnumerosi. Hallitus käsittelee jäsenhakemukset noin kerran kuukaudessa. Liittyneille lähetetään uuden jäsenen infokirje sekä jäsenmaksulasku.

Mitä hyötyä jäsenyydestä on?

Jäsenenä tuet yhdistyksen mahdollisuuksia vaikuttaa, ja pääset halutessasi mukaan yhteiseen vaikuttamistyöhön. Olet tervetullut osallistumaan yhdistyksen toiminnan ja viestinnän suunnitteluun, juuri sellaisena kuin olet.

Jäsenenä voit esimerkiksi osallistua yhdistyksen vuosikokouksiin ja äänestää jäseniä hallitukseen, sanoa sanasi toimintasuunnitelmasta, tai tehdä hallitukselle aloitteita. Voit hakea yhdistyksen varoista tukea esimerkiksi vertaisryhmän tai koulutuksen toteuttamiseen omalla paikkakunnallasi, tai hyödyntää yhdistyksen toimitilaa, laitteita ja materiaaleja. Jos olet kiinnostunut vaikuttamisesta, voit hakeutua yhdistyksen edustajana erilaisiin verkostoihin ja tuottaa sisältöä tiedotuskanavillemme. Saat sähköpostitse jäsentiedotteita, joissa on ajantasaista tietoa osallistumismahdollisuuksista.

Suomen Aspergeryhdistys on Autismi- ja Aspergerliiton jäsen. Liiton jäsenetuna saat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Autismi-lehden sekä jäsenalennusta liiton järjestämien koulutusten osallistumismaksuista.

Vaihtuvista jäseneduista löytyy lisätietoa Autismiliiton nettisivuilta: Vaihtuvat jäsenedut

Millaisia muut jäsenet ovat?

Jäsenistöömme kuuluu sekä täysin itsenäisesti selviytyviä että eriasteisten toimintarajoitteiden vuoksi tukipalveluja tarvitsevia autismikirjon henkilöitä. Joillakin on diagnoosi, joillakin omia, läheisten tai ammattilaisten havaintoja autistisista piirteistä. Jäseninä on myös jonkin verran autismin kirjon henkilöiden perheenjäseniä, jotka eivät itse katso kuuluvansa autismikirjoon. Jäseniä on ympäri Suomea, eniten pääkaupunkiseudulla. Yhteistä meille on pyrkimys omavoimaiseen, autismin kirjon aitoa omaa ääntä vahvistavaan toimintaan.

Jäsenillämme on monenlaisia mielipiteitä, mieltymyksiä ja vakaumuksia. Emme edellytä sitoutumista mihinkään tiettyyn autismikirjoa koskevaan tulkintaan tai ideologiaan.

Jäsenmaksu / vuosi

YHDISTYKSEN TOIMITILA

Fleminginkatu 25, 00500 Helsinki

Jos haluat poiketa toimistolle, sovi aika sihteeri Emmi Variksen kanssa (sihteeri@asy.fi).

Toimistolla on mahdollisuus tutustua yhdistyksen taide- ja käsityömateriaaleihin, kirjoihin sekä kokous- ja koulutustekniikkaan, joita voi hyödyntää vertaistoiminnassa, koulutuksissa ja jäsenten aloitteesta järjestetyissä tilaisuuksissa.

Facebook-Sivu
Youtube-kanava

Share on facebook
Share on google
Share on twitter