Suomen Autismikirjon yhdistys on Autismiliiton ja EUCapin jäsenyhdistys. Tämän lisäksi teemme yhteistyötä muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Tällä sivulla pääset tutustumaan ASY:n yhteistyökumappaneihin tarkemmin.

Tehdäänkö jotain yhdessä?

Etsitkö autisikirjon asiantuntijaa?

Haluatko toimia autismikirjon yhdenvertaisuuden ja yhteiskunnan esteettömyyden saavuttamiseksi?

– Hyvä juttu, niin mekin!

Ole yhteydessä yhdistyksen hallitukseen ja kerro ideasi! Olemme työskennelleet lukuisien toimijoiden kanssa yhdessä, yhteisen arvojen eteen. Alta löydät lisää tietoa yhteistyöprojekteista ja tahoista, joiden kanssa ASY:llä on ollut ilo työskennellä yhdessä.

EUCAP

EUCAP pyrkii edistämään autismikirjon ihmisten hyvinvointia Euroopassa
osallistumalla julkiseen keskusteluun, verkostoitumalla ja vaikuttamalla
päätöksentekijöihin, sekä tukemalla yhteistyötä autismikirjon ihmisten
omavoimaisten ryhmien välillä yli kieli- ja kansallisuusrajojen.” ASY on EUCAPin jäsenyhdistys.

Autismiliitto

Autismiliitto edistää autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä
yhdenvertaisuuden, vaikutusmahdollisuuksien ja hyvän elämän
toteutumista. ASY on Autismiliiton jäsenyhdistys.

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry

Edunvalvontaa, tiedotusta, harrastus- ja virkistystoimintaa, vertaistukea – suurella sydämellä” ASY tekee Turussa toimivan Aisti ry:n kanssa yhteistyötä tapahtumien ja vertaistoiminnan järjestämisen tiimoilta.

Autismiyhdistys Paut

Autismiyhdistys PAUT ry järjestää vertaistukiryhmiä ja -tapahtumia vanhemmille, harrastuskerhoja lapsille ja nuorille sekä koulutuksia kohderyhmää kiinnostavista aiheista. Autismiyhdistys PAUT jakaa tietoa lakisääteisistä palveluista ja niihin tulevista muutoksista.

 

Källkod

Källkod is an IT consulting company established by experts who have a vast and intensive experience in software development with a special focus on embedded software development.

IMAGE

IMAGE (=Improving EMployability of Autistic Graduates in Europe) -hankkeessa pyritään löytämään tapoja helpottaa korkeakouluista valmistuvien autismikirjolaisten työllistymistä.

Helsingin seudun erilaiset oppijat

Helsingin seudun erilaiset oppijat ry eli HERO on oppimisvaikeuksisten henkilöiden paikallinen etujärjestö, jonka toiminta-aluetta on pääkaupunkiseutu. Me tiedotamme, koulutamme ja järjestämme toimintaa ja tapahtumia oppimisvaikeuksiin ja erilaiseen oppimiseen liittyvien teemojen ympäriltä.

Autismiymmärrys -hanke

Autismiymmärrys-hankkeessa lisätään tietoisuutta ja ymmärrystä autismikirjosta. Tavoitteena on autismiystävällinen Suomi. Kartoitamme myös palvelujen saatavuutta ja ohjautuvuutta, ja pyrimme lisäämään yritysyhteistyötä ja yhteyksiä eri osapuolten välillä.