Tapahtumia ja tapaamisia vuoden mittaan

Suomen Autismikirjon Yhdistyksen AutVave -tapahtumat ovat jatkoa 1998 alkaneelle perinteelle järjestää vuosittain tapahtuma, jonka sisältö ja puhujat ovat autismikirjon ihmisten määrittelemiä, ja johon osallistuminen on ilmaista. Nimi on muuttunut AS-seminaarista Empowerment-päiviksi ja siitä Vaveksi, jolla halutaan viitata yhdistyksen hankkeen lisäksi uusiin aktiivisemman osallistumisen painopisteisiin, vaikuttamiseen ja verkostoitumiseen. 

Päivien ajaksi pyritään luomaan olosuhteet, jotka helpottavat autismikirjon ihmisten osallistumista julkiseen keskusteluun. Tapahtumapaikat valitaan siten, että matka- ja majoituskulut pysyisivät mahdollisimman pieninä. Aistitoiminnan ja vuorovaikutuksen ominaispiirteitä pyritään huomioimaan esimerkiksi vuorovaikutusta säätelyä auttavilla värikoodeilla ja tarjoamalla hiljaista tilaa rauhoittumiseen.

Päätösvalta tilaisuuden sisällöstä ja järjestelyistä on ASYn hallituksella ja sen nimeämällä työryhmällä sekä yhteistyökumppaneille, joita etsimme toteuttamaan yhteisiä tavoitteitamme tämän tapahtuman avulla. AutVave on suunnattu myös laajemmalle yleisölle kuten asian parissa työskenteleville ammattilaisille, opiskelijoille, autismikirjon ihmisten omaisille ja avustajille.

Autistien oikeuksien päivää eli APD-päivää vietetään kansainvälisesti 18. kesäkuuta tai tämän lähelle osuvana viikonloppuna. Sen tarkoituksena on nostaa esiin neurologista poikkeavuutta inhimillisenä monimuotoisuutena ja vahvuutena, yksipuolisen medikalisoimisen ja surkuttelemisen sijasta.

Päivän aikana järjestetään kampanjoita ja tapahtumia, joiden tavoitteena on kumota stereotyyppisiä näkemyksiä ja tuoda tilalle monipuolisempaa ja totuudenmukaisempaa kuvaa autismin kirjosta. Autistic Pride Dayssa on kyse autistististen henkilöiden oikeuksista. Sitä juhlitaan, sillä meissä jokaisessa on aihetta juhlaan arvokkaina, ainutlaatuisia persoonina autismin sävyttämine piirteinemme.

ASYn APD-tapahtuman ohjelmaan on yleensä kuulunut lyhyitä alustuksia, keskusteluja, taide- ja käsityöpajoja, pientä herkuttelua ja sään salliessa puistopiknikki.

Näiden lisäksi ASY järjestää vuosittain pikkujoulujuhlan, joka tuo yleensä suurehkon määrän jäsenistämme yhteen rennon oleilun ja tutustumisen merkeissä, sekä kaksipäiväisen viikonloppuleirin. Nämä ovat toimintasuunnitelmaan kirjattuja tapahtumia, joihin panostetaan suunnitelmallisesti vuosittain työtä ja yhdistyksen resursseja.

Retkiä, ekskursioita ja harrastepäiviä järjestetään epäsäännöllisemmin. Niiden järjestämiseksi on olennaista, että löytyy vapaaehtoisia suunnittelemaan ja toteuttamaan toiminta.