ASY osallistuu kansainväliseen kannanottoon autismitutkimuksen suuntaviivoista

14.02.2022

Autismitutkimuksen painotukset ovat jo pitkään herättäneet keskustelua. Useiden eri intressiryhmien välillä on näkemyseroja siitä, miten tutkimuksen resurssit tulisi suunnata, jotta tutkimustieto johtaisi autismikirjon ihmisten ja perheiden aseman ja hyvinvoinnin kohenemiseen.

Joulukuun alussa ilmestyi laaja The Lancet -lehden asettaman komission artikkeli, jossa joukko vaikutusvaltaisimpia autismitutkijoita ja muiden tahojen edustajia esitteli suosituksia tutkimuksen painopisteistä ja toteuttamistavoista sekä tuen toteuttamisen käytännöistä. Autistiset vaikuttajat ja autismikirjon oman asian järjestöt reagoivat sisältöön kriittisesti. Autismikirjon äänen ja tietämyksen ei koettu olleen edustettuna riittävästti, ja painotukset koettiin monelta osin vääränlaisiksi.

Useat järjestöt sekä autistiset tutkijat ja ammattilaiset muodostivat maailmanlaajuisen työryhmän, joka on kirjoittanut Lancet-komissiolle kohdistetun avoimen kirjeen ja tutkimuksen teemoihin keskittyvän artikkelin. ASY on allekirjoittanut avoimen kirjeen muiden keskusteluun osallistuneiden tahojen kanssa. Artikkeli on etenemässä kohti julkaisemista tieteellisessä julkaisusarjassa.

Avoin kirje on julkaistu 14.2. maailmanlaajuiseen työryhmään osallistuneiden järjestöjen sivustoissa. Suomenkielisen version voi lukea ASYn sivuston Kannanottoja -osiosta, ja englanninkielisen version EUCAPin sivustosta.