"Normaali" on arkikäytössä turha sana

Polymeemi alias Meeri Kuoppala 16.11.2019

Matematiikassa ja luonnontieteissä normaali-sanalla on tarkka määritelmä, joten sen käyttö on selkeää ja tarkoituksenmukaista. Suoraa viivaa vastaan kohtisuorassa olevaa suoraa tarkoitettaessa normaali-sana on sanoista osuvin.

Arkikielessä normaali-sanalla ei kuitenkaan ole tarkkaa määritelmää, minkä vuoksi sanan käyttö usein johtaa väärinkäsityksiin tai loukkaa jotakuta. Olen huomannut, että sanoja kuten “normaali” käytetään luokittelemaan esimerkiksi ihmisiä tai ihmisten toiminta- tai ajattelutapoja. Ihmiset voivat kuitenkin loukkaantua, jos heitä tai heidän toiminta- tai ajattelutapojaan kutsutaan normaaleiksi tai epänormaaleiksi. Tästä syystä minun mielestäni tulisi vähentää normaali-sanan käyttöä arkikielessä.

Toinen ongelmallinen sana on “tavallinen”. Tälle sanalle ei löydy määritelmää edes matematiikasta. Sen vuoksi en näe mitään syytä tavallinen-sanan käytölle.

Mielestäni arkikielessä toimiva korvaava sana sanoille “normaali” ja “tavallinen” on sana ”yleinen”.

Mielestäni ongelma ei kuitenkaan ole pelkästään normaali- tai tavallinen-sanan sanomisessa tai kirjoittamisessa. Uskon, että ennakkoluulot vähenisivät, jos ihmiset lopettaisivat asioiden, ihmisten ja toimintatapojen luokittelun normaaleiksi tai epänormaaleiksi, sillä samalla ihmiset lopettaisivat odottamasta tietynlaista “normaalia” käytöstä ja toimintaa.