Vetehisenkujan kuntotarkastuksessa ei merkittäviä löytöjä

Olli Ronkainen 29.5.2019

Suomen autismikirjon yhdistyksen tiloissa Vetehisenkuja 3:ssa suoritettiin 16. toukokuuta laaja sisäilman kuntotarkastus. Tarkastuksen suorittivat vauriotutkija Tomi Vahekoski ja saksanpaimenkoira Myrsky.

Tarkastuksen taustalla olivat ASY:n hanketyöntekijöiden tiloissa kokemat oireet, joiden syyksi epäiltiin sisäilman epäpuhtautta. Kuntotarkastuksella haluttiin selvittää onko Vetehisenkujan tiloissa hometta tai muuta epäpuhtauksia ja voiko tiloja käyttää turvallisesti.

Vahekoski mittasi pienhiukkasten, formaldehydin, hiilidioksidin ja kosteuden määrää, ja Myrsky haisteli seinät, lattian ja irtaimiston. Tarkastukseen kuului myös silmämääräinen irtaimiston ja poistoilmanvaihdon tarkastaminen.

Kuntotarkastusta seurasivat ASY:n puheenjohtaja Heta Pukki ja tiedottaja Olli Ronkainen.

Koneellinen mittaus

Koneellisessa tarkastuksessa ei löytynyt mitään merkittävää. Pienhiukkaslaskuri ei havainnut viitearvoista poikkeavia tuloksia, joten sisäilmassa ei ole normaalista poikkeaavaa määrää esimerkiksi eristekuituja. Ilmassa ei havaittu myöskään formaldehydiä, jota saattaa siirtyä sisäilmaan rakennusmateriaaleista.

Myrsky seuraa lattian kosteusmittausta.

Pintojen ja rakenteiden kosteutta mitattiin pinta-, puun- ja rakennekosteudenosoittimilla, ja mittauskohteina olivat WC-tilat, keittiönurkkaus ja keskeiset kohdat lattiasta. Mittauksissa ei havaittu mitään normaalista poikkeavaa.

Vahekoski mittasi tilojen hiilidioksipitoisuuden, joka ilmaisee ilmanvaihdon riittävyyden. Tutkimusajan korkein lukema oli lähes ulkoilman tasoa, joten tilojen ilma sijoittui parhaimpaan sisäilmastoluokkaan. Mittauksen aikana tiloissa oleskeli kolme ihmistä ja yksi koira.

Haistelua

Homekoira Myrsky haisteli Vahekosken ohjaamana seinät, lattian ja irtaimiston ja merkitsi ainoastaan yhden kohdan: ikkunoiden alla olevan seinän. Vahekoski arveli koiran reagoinnin syyksi seinän ja lattian välissä olevan raon, jonka kautta ilmanvaihdon luoma alipaine vetää ilmaa ja maaperän hometta sisätiloihin.

Vaihtoehtoinen syy on rakenteiden homevaurio, mutta kaikkien havaintojen perusteella Vahekoski piti sitä vähemmän todennäköisenä.

Vahekosken mukaan maaperässä oleva home on normaalia, ja vastaaviin pitoisuuksiin voi altistua esimerkiksi ulkoilmassa. Seinän ja lattian väliset raot ovat epänormaaleja, mutta valitettavan yleisiä, sillä kuivuessaan lattian betoni vetäytyy ja saattaa muodostaa ylimääräisiä rakoja.

Vahekoski tarkisti koiran merkitsemän seinän ja sen läheisen lattian myös kosteusmittarilla. Poikkeavaa määrää kosteutta ei löytynyt, mikä vahvisti hänen arviotaan.

Vahekoski tarkisti vielä ulkoseinän kosteuden.

Silmämääräinen tarkastus

Vahekoski tutki silmämääräisesti muun muassa vesipisteet, kaakelipinnat ja keittiön sokkelin. Lisäksi hän teki vessan poistoilma-aukolle paperitestin ja kertoi sen toimivan tehokkaasti.

Paperitesti.

Huomautettavaa löytyi kahdesta kohtaa. Vessan käsienpesualtaan takareunasta puuttui silikonisauma ja keittiön sokkelin alta löytyi remontoinnin jäljiltä jäänyttä kipsipölyä. Kumpikaan ongelma ei ole merkittävä, mutta niiden korjaaminen on suositeltavaa.

Keittiön sokkelin tutkiminen vaati kurkottamista.

Lopputulos

Homekoirat Vahekoski ei löytänyt Vetehisenkujan tiloista poikkeavia määriä pienhiukkasia, formaldehydiä eikä kosteutta. Poistoilmanvaihto toimi tehokkaasti ja ilman hiilidioksidipitoisuus oli alhainen

Vahekoski suositteli vessan käsienpesualtaan takareunan tiivistämistä silikonilla, keittiön sokkelin imuroimista sekä tarvittaessa huoneiston ilmanvaihdon ja alipaineen säätämistä.

Mahdollinen ulkoseinän ja lattian välissä oleva rako täytyisi hänen mukaansa tiivistää akkumassapuristimella käyttäen elastista liimamassaa tai muuta tarkoitukseen soveltuvaa tuotetta.

Mikäli ihmisten oireilu tiloissa jatkuisi, suositteli Vahekoski teettämään rakenteiden rakenteellisen tutkimuksen ja materiaalinäytteiden ottamisen.

Kaikkiaan Vetehisenkujan toimistotilan ilmanlaatu oli tarkastuksessa niin hyvä, ettei sen käytölle ole Vahekosken mukaan estettä.

Tietoa: Homekoirat Vahekoski

  • Tomi Vahekoski on suorittanut RATEKO:n kosteudenmittaajan ja Turun Aerobiologian laitoksen näytteenottajan koulutukset.
  • Saksanpaimenkoira Myrsky on käynyt 1,5 vuoden mittaisen virallisen homekoirakoulutuksen ja suorittanut tasotestin täysin pistein tammikuussa 2012.

Teksti ja kuvat: Olli Ronkainen, tiedottaja, Suomen autismikirjon yhdistys ry