ASY:n vuosittainen Autistic Pride Day -tapahtuma pidettiin 15. kesäkuuta Töölön kirjaston Mika Waltari -salissa. Paikalle kerääntyi jo hyvissä ajoin toistakymmentä henkilöä, ja lisää saapui tilaisuuden edetessä.

Tapahtumaa koordinoinut ASY:n hallituksen jäsen Janne Fredriksson avasi tapahtuman, ja huomautti aikataulun elävän tilanteen mukaan.

Janne Fredriksson ja aikataulu.

Pesonen ja IMAGE-hanke

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijatohtori Henri Pesonen kertoi IMAGE-hankkeesta, jonka tarkoituksena on edistää autismikirjon henkilöiden työllistymistä.

Tutkijatohtori Henri Pesonen.

Hankkeessa luodaan autismikirjolaisille sopivia työllistymispalveluita sekä oppaita autisminkirjon henkilöiden kanssa työskenteleville henkilöille.

Pesonen innostui maalailemaan mielikuvia videoista ja painotöistä ja huomautti samalla oppaiden toteutustavan olevan vielä avoinna.

Krückels ja Lorenz

Henri Pesosen mukana tilaisuuteen saapui myös yllätysvieraita Saksasta: tohtori Timo Lorenz ja Sarah Krückels Berliinin lääketieteellisestä koulusta. Heidän kanssaan käytiin pitkä ja suorapuheinen keskustelu autisminkirjon asemasta Suomessa, Saksassa ja muualla Euroopassa.

Tohtori Timo Lorenz (oik.) ja Sarah Krückels kuuntelevat Henri Pesosen esittelyä.

Lorenzin ja Krückelsin mukaan saksalaisessa kulttuurissa autismikirjolaisten auttaminen on vaikeaa yleisen leimautumisen pelon vuoksi. Ihmisten asenteet autistisia kohtaan ovat haitallisia ja heidän mielikuvansa ovat liiaksi populaarikulttuurin määrittelemiä.

Tohtori Lorenz kysyi autismikirjon asemasta Suomessa ja harmitteli samalla Saksan historiallista painolastia vammaisuuteen suhtautumisessa. Lorenz jopa kevensi tunnelmaa mustalla huumorilla, mikä nostatti yleisössä varsinaisen naurunremakan.

Vakautta vertaistoimintaan -hanke

ASY:n hankepäällikkö Karelia Wilenius ja hanketyöntekijä Emmi Varis kertoivat yleisölle Vakautta vertaistoimintaan -hankkeen etenemisestä. Hanke on puolivälissään ja se on tuottanut tähän mennessä uusia vertaistoimintaryhmiä ja peräti neljä uutta vertaistoiminnan ohjaajaa.

Karelia Wilenius ja Emmi Varis ASY:n Vakautta vertaistoimintaan -hankkeesta.

Vertaistoimintaa tukevissa verstaissa ja ryhmätapaamisissa on ollut vaihtelevasti osallistujia, mutta hanketyöntekijöiden ja vertaisohjaajien väliseen viestintään on käytetty myös sähköpostia, Facebookia ja Discordia. Lisäksi hankkeesta on tiedotettu esitteiden ja VaVe-blogin avulla.

Keskustelun kääntyessä tiedotusasioihin, käveli yleisön eteen ASY:n tiedottaja Olli Ronkainen. Yleisöllä oli tiukkaa palautetta yhdistyksen nettisivuista ja tiedottamisesta, joihin Olli vastasi kohta kohdalta. Keskustelussa tuli esille monia hyviä ajatuksia, kuten ryhmiä koskevat nettiäänestykset ja visuaaliset ohjeet. Ehdotukset päätyivät oitis tiedottajan työlistalle.

ASY:n tiedottaja Olli Ronkainen. Kuva: Heta Pukki

Vapaamuotoinen osuus

Virallisen ohjelman päätteeksi ASY:n Petteri ja Maija pitivät lauluesityksen. Mika Waltaria esittävä puupiirros valvoi herkeämättä taustalla.

Petteri (kesk.), Maija ja Waltari

Lauluesityksen lisäksi osanottajat pääsivät paistamaan vohveleita ja keskustelemaan vapaasti. Kirjaston sulkeuduttua osa ihmisistä jatkoi Sibelius-puistoon nauttimaan virvokkeita.

Teksti: Olli Ronkainen, kuvat: Olli Ronkainen ja Heta Pukki