Suomen Autismikirjon Yhdistys

Suomen Autismikirjon Yhdistys on Suomessa ainoa laatuaan, sillä meillä päätäntävalta kuuluu autismikirjon henkilöille itselleen.

Suomen Autismikirjon Yhdistys

Yhdistyksessä työskentelemme autismikirjon aikuisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tarjoamme vertaistoimintaa sekä -tukea maanlaajuisesti, niin lähiryhmissä ja tapahtumissa, kuin toiminta-alustoillamme verkossa.

ASYn tarkoituksena on:

Edistää autismikirjon henkilöiden keskinäistä yhteistoimintaa.
Järjestämme autismikirjon henkilöille koulutusta, vertais- ja virkistystoimintaa, harrastustoimintaa sekä erilaisia tapahtumia.

Toimia yhteiskunnallisena asiantuntijana ja lisätä autismitietoisuutta.
Kiinnitämme huomiota epäkohtiin ja vähennämme meihin kohdistuvaa marginalisointia. Teemme aloitteita ja anomuksia autismikirjoa palveleville järjestöille, tutkimusyksiköille sekä muille yhteisöille ja viranomaisille, sekä osallistumme autismikirjoa koskevaan julkiseen keskusteluun.

Tukea autismikirjon henkilöiden omiin aloitteisiin ja osallistumiseen perustuvaa yhteiskunnallista vaikuttamista.
Suunnittelemme ja toteutamme yhdistyksen omia hankkeita ja osallistumme yhteistyökumppaneiden hankkeisiin, jotka edistävät tavoitteiden toteutumista. 

Toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa, autismikirjon henkilöiden yhdenvertaisen yhteiskunnallisen osallistumisen eteen.
Pidämme yllä yhteyksiä muihin yhdistyksiin, yhteisöihin ja verkostoihin, jotka toimivat samantapaisten päämäärien hyväksi.

Yhdistyksen on tarkoitus edistää kaikkien autismikirjon aikuisten asiaa koko maassa, ei pelkästään jäsenten. Useimmat ASYn tilaisuudet ja tapahtumat ovat siksi avoimia kaikille kiinnostuneille. Pieni osa toiminnasta saatetaan kuitenkin rajata pelkästään ASYn jäseniin tai etukäteen ilmoittautuneisiin osallistujiin. Tällaisia ovat suljetut tukiryhmät, joissa keskustellaan luottamuksellisesti autismin kirjoon liittyvistä henkilökohtaisista ongelmista, tai ryhmät, joissa käytetään erityisosaamista vaativia yhdistyksen laitteita ja välineitä, kuten videointi- ja äänityslaitteita tai tietokoneohjelmia. Osallistujilta ei myöskään vaadita diagnoosia, omakohtainen arvio omasta autismikirjolaisuudesta riittää. Mukana saa olla myös autismikirjolaisten läheisiä ja tukijoita, jotka ovat valmiita toimimaan autismikirjolaisten päätöksiä ja tarpeita kunnioittaen.

Yhdistyksen ryhmät, leirit ja tilaisuudet ovat pääsääntöisesti täysin päihteettömiä. Joissakin harvoissa tilanteissa, kuten pikkujoulujuhlissa ja edustustilaisuuksissa, saatetaan tarjota yhdistyksen puolesta korkeintaan 2–3 annosta alkoholia osallistujaa kohti. Tällöin asiasta tiedotetaan etukäteen, ja alkoholittomia vaihtoehtoja on aina tarjolla. Omien alkoholijuomien tuomista tai päihtyneenä osallistumista ei sallita.

Lapset ja nuoret ovat tervetulleita osallistumaan, vanhemman tai muun täysi-ikäisen vastuuhenkilön valvonnassa ja vastuulla. Resurssien salliessa pyrimme järjestämään lapsille tiloja ja tekemistä, jotta vanhempien olisi helpompi olla mukana toiminnassa. Pyydämme huomioimaan, että joillekin osallistujille lasten melu tai juoksentelu voi olla ahdistavaa. Jotkin tilaisuudet saatetaan rajata niiden luonteen takia, tai vetäjän niin toivoessa, vain täysi-ikäisille osallistujille. Tällöin rajauksesta ilmoitetaan toiminnan tiedotuksessa.

ASY on uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka ei aseta yhdenkään uskontokunnan etuja toisen edelle. Tämä koskee niin yhdistyksen tukivaroillaan järjestämää toimintaa kuin toimintaa, jossa vertainen ohjaa kanssakirjolaisiaan vapaaehtoisena. Uskonnollinen sitoutumattomuus ei tarkoita kaikkien uskontoon tai hengellisyyteen viittaavien elementtien sensurointia, sillä tämä asettaisi uskonnottomien edun uskovien edelle. Ihmisillä on toimintaan osallistuessaan oikeus tuoda oma arvomaailmansa esiin. Ainoastaan toisten käännyttämisyritykset ovat kiellettyjä. Kaikilla on yhdistyksessä oikeus ääneen, kunhan ääni ei peitä toisia alleen.

Oletusarvoisesti toimintaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tapahtumien, tilaisuuksien ja ryhmien tiedotuksessa ilmoitetaan erikseen, mikäli näihin tulee ilmoittautua etukäteen. Tällöin ilmoittautuminen on yleensä tarpeen vain jotta toiminnan järjestäjät voivat varata sopivasti tilaa, materiaaleja ja tarjoiltavaa. AutVave-tapahtumaan ja leirille on aina ennakkoilmoittautuminen.

Kenelle toiminta on tarkoitettu 

Yhdistyksen on tarkoitus edistää kaikkien autismikirjon aikuisten asiaa koko maassa, ei pelkästään jäsenten. Useimmat ASYn tilaisuudet ja tapahtumat on siksi avoimia kaikille kiinnostuneille. Pieni osa toiminnasta saatetaan kuitenkin rajata pelkästään ASYn jäseniin tai etukäteen ilmoittautuneisiin osallistujiin. Tällaisista rajoituksista kerrotaan aina erikseen toiminnasta tiedotettaessa. Rajaukset voivat koskea esimerkiksi suljettuja tukiryhm tai toimintaa, jossa hyödynnetään yhdistykselle hankittuja laitteita ja ohjelmistoja.  

Toimintaan osallistujilta ei vaadita diagnoosia vaan omakohtainen arvio omasta autismikirjolaisuudesta riittää. Mukana saa lisäksi olla myös autismikirjolaisten läheisiä ja tukijoita, jotka ovat valmiita toimimaan autismikirjolaisten päätöksiä ja tarpeita kunnioittaen. 

Lasten ja nuorten osallistuminen 

Lapset ja nuoret ovat tervetulleita osallistumaan vanhemman tai muun täysi-ikäisen vastuuhenkilön valvonnassa ja vastuulla. Resurssien salliessa pyrimme järjestämään lapsille tiloja ja tekemistä, jotta vanhempien olisi helpompi olla mukana toiminnassa.  

Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että joillekin osallistujille lasten melu tai juoksentelu voi olla ahdistavaa. Lisäksi jotkin tilaisuudet saatetaan rajata niiden luonteen takia, tai vetäjän niin toivoessa, vain täysi-ikäisille osallistujille. Tällöin rajauksesta ilmoitetaan toiminnan tiedotuksessa. 

Toiminnan järjestämisen periaatteita  

Oletusarvoisesti toimintaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tapahtumien, tilaisuuksien ja ryhmien tiedotuksessa ilmoitetaan erikseen, mikäli ilmoittautumista vaaditaan. Tällöin ilmoittautuminen on yleensä tarpeen vain jotta toiminnan järjestäjät voivat varata sopivasti tilaa, materiaaleja ja tarjoiltavaa. Esimerkiksi AutVave-tapahtumaan ja leirille on aina ennakkoilmoittautuminen. 

Yhdistyksen ryhmät, leirit ja tilaisuudet ovat pääsääntöisesti täysin päihteettömiä. Joissakin harvoissa tilanteissa, kuten pikkujoulujuhlissa ja edustustilaisuuksissa, saatetaan tarjota yhdistyksen puolesta korkeintaan 2–3 annosta alkoholia osallistujaa kohti. Tällöin asiasta tiedotetaan etukäteen, ja alkoholittomia vaihtoehtoja on aina tarjolla. Omien alkoholijuomien tuomista tai päihtyneenä osallistumista ei sallita.

Uskonnollinen sitoutumattomuus  

ASY on uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka ei aseta yhdenkään uskontokunnan etuja toisen edelle. Tämä koskee niin yhdistyksen tukivaroillaan järjestämää toimintaa kuin toimintaa, jossa vertainen ohjaa kanssakirjolaisiaan vapaaehtoisena.  

Uskonnollinen sitoutumattomuus ei tarkoita kaikkien uskontoon tai hengellisyyteen viittaavien elementtien sensurointia, sillä tämä asettaisi uskonnottomien edun uskovien edelle. Ihmisillä on toimintaan osallistuessaan oikeus tuoda oma arvomaailmansa esiin. Ainoastaan toisten käännyttämisyritykset ovat kiellettyjä. Kaikilla on yhdistyksessä oikeus ääneen, kunhan ääni ei peitä toisia alleen.