Suomen Autismikirjon Yhdistykselle on ominaista, että autismikirjon ihmiset ovat toiminnassamme keskeisiä päätöksentekijöitä.

Tältä sivulta löydät perustietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta.

Yhdistys

Yleistä yhdistyksestä

Suomen Autismikirjon Yhdistys ry on perustettu vuonna 2005, alun perin nimellä Suomen Asperger-yhdistys. Yhdistykseen voi liittyä kuka vain, mutta koko sen olemassaolon ajan suuri enemmistö jäsenistä on ollut autismikirjon ihmisiä, ja tämä määrittelee yhdistyksen ominaisluonteen. Jäseniä yhdistyksellä on ympäri Suomea.

Toimimme autismikirjon ihmisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tarjoamme mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen ja vaikuttamiseen, vertaistoimintaa sekä tukea ryhmissä, tapahtumissa ja verkossa.

 

ASYn toiminnan tavoitteita

  • Edistää autismikirjon henkilöiden keskinäistä yhteistoimintaa.
  • Toimia yhteiskunnallisena asiantuntijana ja lisätä autismitietoisuutta.
  • Tukea autismikirjon henkilöiden omiin aloitteisiin ja osallistumiseen perustuvaa yhteiskunnallista vaikuttamista.
  • Toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa, autismikirjon henkilöiden yhdenvertaisen yhteiskunnallisen osallistumisen edistämiseksi.
Yhdistyksen toimitilan etuovi, osoitteessa Fleminginkatu 25, Helsinki

Usein kysyttyä

Yhdistyksen on tarkoitus edistää kaikkien autismikirjon ihmisten asiaa koko maassa, ei pelkästään jäsenten. Useimmat ASYn tilaisuudet ja tapahtumat ovat siksi avoimia kaikille kiinnostuneille. Pieni osa toiminnasta saatetaan kuitenkin rajata pelkästään ASYn jäseniin tai etukäteen ilmoittautuneisiin osallistujiin. Tällaisia ovat suljetut tukiryhmät, joissa keskustellaan luottamuksellisesti autismin kirjoon liittyvistä henkilökohtaisista ongelmista, tai ryhmät, joissa käytetään erityisosaamista vaativia yhdistyksen laitteita ja välineitä, kuten videointi- ja äänityslaitteita tai tietokoneohjelmia. Osallistujilta ei myöskään vaadita diagnoosia, omakohtainen arvio omasta autismikirjolaisuudesta riittää. Mukana saa olla myös autismikirjolaisten läheisiä ja tukijoita, jotka ovat valmiita toimimaan autismikirjolaisten päätöksiä ja tarpeita kunnioittaen.

Yhdistyksen syys- ja kevätkokoukset, joissa mm. valitaan hallituksen jäsenet ja päätetään toimintasuunnitelmasta, ovat vain yhdistyksen jäsenille.

Yhdistyksen ryhmät, leirit ja tilaisuudet ovat pääsääntöisesti täysin päihteettömiä. Joissakin harvoissa tilanteissa, kuten pikkujoulujuhlissa ja edustustilaisuuksissa, saatetaan tarjota yhdistyksen puolesta korkeintaan 2–3 annosta alkoholia osallistujaa kohti. Tällöin asiasta tiedotetaan etukäteen, ja alkoholittomia vaihtoehtoja on aina tarjolla. Omien alkoholijuomien tuomista tai päihtyneenä osallistumista ei sallita.

Lapset ja nuoret ovat tervetulleita osallistumaan, vanhemman tai muun täysi-ikäisen vastuuhenkilön valvonnassa ja vastuulla. Resurssien salliessa pyrimme järjestämään lapsille tiloja ja tekemistä, jotta vanhempien olisi helpompi olla mukana toiminnassa. Pyydämme huomioimaan, että joillekin osallistujille lasten melu tai juoksentelu voi olla ahdistavaa. Jotkin tilaisuudet saatetaan rajata niiden luonteen takia, tai vetäjän niin toivoessa, vain täysi-ikäisille osallistujille. Tällöin rajauksesta ilmoitetaan toiminnan tiedotuksessa.

ASY on uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka ei aseta yhdenkään uskontokunnan etuja toisen edelle. Tämä koskee niin yhdistyksen tukivaroillaan järjestämää toimintaa kuin toimintaa, jossa vertainen ohjaa kanssakirjolaisiaan vapaaehtoisena. Uskonnollinen sitoutumattomuus ei tarkoita kaikkien uskontoon tai hengellisyyteen viittaavien elementtien sensurointia, sillä tämä asettaisi uskonnottomien edun uskovien edelle. Ihmisillä on toimintaan osallistuessaan oikeus tuoda oma arvomaailmansa esiin. Ainoastaan toisten käännyttämisyritykset ovat kiellettyjä. Kaikilla on yhdistyksessä oikeus ääneen, kunhan ääni ei peitä toisia alleen.

Oletusarvoisesti toimintaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tapahtumien, tilaisuuksien ja ryhmien tiedotuksessa ilmoitetaan erikseen, jos niihin on ilmoittauduttava. Tällöin ilmoittautuminen on yleensä tarpeen vain jotta toiminnan järjestäjät voivat varata sopivasti tilaa, materiaaleja ja tarjoiltavaa. Syyspäiville ja leirille on aina ennakkoilmoittautuminen.

 

©2021 Suomen Autismikirjon Yhdistys