EU:n vammaiskortin käyttö on käynnistymässä Suomessa toukokuussa 2018, parin vuoden valmistelun jälkeen. ASY ei ole alkuvaiheessa mukana kortin ”tukijoukoissa”, mutta seuraamme tilannetta aktiivisesti. Jotkut jäsenistämme voivat hakea korttia, koska heillä on jokin kortin myöntämisen kriteereiksi asetetuista muista tuki- tai palvelupäätöksistä, kuten henkilökohtainen avustaja, Kelan vammaistuki tai työkyvyttömyyseläke. Monet jäävät kuitenkin ilman korttia, vaikka se hyödyttäisi sekä heitä että paveluntarjoajia, koska muiden tukien myöntämiskriteerit eivät vastaa autismikirjon todellisuutta, ja huomattava osa tukea tarvitsevista autimiskirjon ihmisistä on edelleen pelkästään läheistensä tarjoaman epävirallisen tuen varassa. Esimerkiksi Kelan vammaistukea ei myönnetä pelkästään asioinnissa havaitun avun tarpeen perusteella, ja tämä on sekä yksi autismikirjon merkittäivimmistä ongelma-alueista että vammaiskortin kannalta keskeinen kohdealue.

Vammaiskortin myöntämiskriteerejä päivitetään tulevaisuudessa tarvittaessa. Hankkeen ohjausryhmässä vaikuttava Vammaisfoorumin hallitus on käsitellyt kehittämistarpeita, mukaan lukien ASYn huhtikuussa tekemiä ehdotuksia autismikirjon tilanteen huomioimiseksi. Lisäselvityksiä tehdään lähikuukausien aikana, ja asiasta tehdään päätöksiä syksyllä. Sillä välin kun tämä prosessi etenee omaa vauhtiaan, pyrimme ASYssa keräämään kommentteja kortin hyödyllisyydestä niiltä jäseniltämme, jotka täyttävät jo nykyiset myöntämiskriteerit.

Kuva piirrosvideosta ”EU:n vammaiskortilla uusia tyytyväisiä asiakkaita”, sivulta www.vammaiskortti.fi