Hankerahoitusta autismikirjon vaikuttamistoiminnan tukemiseen

20.3.2021

STEA on ehdottanut 18.3. julkaistuissa avustusehdotuksissaan ASYlle hankeavustusta vuosille 2021-2023. Hankkeen nimi on Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen (AAVA) ja sen tavoitteena on tarjota aikaisempaa laajemmalle joukolle autismikirjon henkilöitä mahdollisuuksia vaikuttamiseen, omien voimavarojen rajoissa.

Hankeidea on syntynyt ASYn toiminnassa tehtyjen havaintojen pohjalta. Vertaistoiminnassa tulee usein esiin mielipiteitä ja tietoa, joilla voitaisiin vaikuttaa, mutta moniin vaikuttamisrooleihin ei löydy kiinnostusta. Ne voidaan kokea liian raskaiksi, tai potentiaalisilta osallistujilta puuttuu joitakin tehtävissä tarvittavia osataitoja,  itseluottamusta tai taustatukea.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee huhtikuussa lopullisen päätöksen STEAn ehdottamien avustusten myöntämisestä.