ASY lähetti kesäkuussa pienen delegaation, puheenjohtaja Heta Pukin ja hanketyöntekijä Emmi Variksen, muutamaksi päiväksi Prahaan tutustumaan sikäläisiin autismikirjolaisten hankkeisiin ja kampanjointiin. Tavoitteena oli hankkia tietoa ja ideoita Vakautta Vertaistoimintaan –hankkeemme kehittämiseksi.
Tšekin tasavallassa tämän tyyppinen toiminta on kehittynyt poikkeuksellisen pitkälle koko Euroopan mittakaavassa, paljolti pienen Adventor –organisaation työn ansiosta. Sovimme vierailun aikana myös vastavierailusta. Adventorin johtohahmo Michal Roškanuk tulee kertomaan lisää tässä artikkelissa mainituista asioista Helsingissä 5.-6.10. pidettävässä tapahtumassamme.


Adventor on ollut osa kansainvälistä verkostoamme jo parin vuoden ajan, ja näimme hiukan heidän saavutuksiaan jo 2017 Prahassa järjestetyn autismikirjon omien järjestöjen verkostokokouksen yhteydessä.
Adventor on lähes yksinomaan autismikirjon henkilöiden voimin toimiva voittoa tavoittelematon organisaatio. Se toimii sekä palveluntuottajana että vertaistoiminnan järjestäjänä periaatteella, että autismikirjon henkilöt ovat sekä työntekijöinä että palvelun loppukäyttäjinä.

Adventorilla on Prahan keskustassa oma palvelukeskuksensa, Kopec. Keskuksella on käytössään muutaman huoneen rauhalliset tilat omalla sisäänkäynnillä, kellarikerroksessa, sekä laaja valikoima toiminnassa tarvittavia materiaaleja ja välineitä. Keskus toimii maanantai- ja torstai-iltapäivisin avoimena kohtauspaikkana ja kahvilana kirjon henkilöille, ja osan aikaa se palvelee erilaisia terapia- ja harrasteryhmiä. Vertais- ja terapiaryhmissä tuotetaan maalauksia ja keramiikkaa, askarrellaan, pelataan lautapelejä, harrastetaan seinäkiipeilyä ja käydään retkillä. Yhteen huoneeseen on suunnitteilla äänitysstudio. Keskuksen seiniä koristavat toimintaan osallistuvien henkilöiden maalaukset, jotka ovat myös myynnissä.

 

Aikaisemmin Adventor on toteuttanut Re-Integration –projektin, jossa tuettiin vaikeissa elämäntilanteissa olevia autismikirjon aikuisia saamaan arkielämäänsä järjestykseen, löytämään asuntoja ja työllistymään. Nyt organisaatio on vastikään käynnistänyt uuden projektin, Podpora osob na spektru autismu k trvalému uplatněni v práci a společenské integraci (POST), hyödyntäen aikaisemmasta työstä kertynyttä kokemusta. POST toimii Euroopan Sosiaalirahaston tuella, ensimmäisenä tällä tavoin rahoitettuna autismikirjon aloitteesta syntyneenä hankkeena.

POST tarjoaa yhden luukun palvelumallin, jossa asiakas saa samasta paikasta arjen tukea, sosiaalista kuntoutusta, terapioita ja apua työllistymiseen. Hankkeen puitteissa tullaan palvelemaan noin 30 asiakasta seuraavan kahden vuoden aikana. Näistä osa tulee etenemään kohti työllistymistä tekemällä harjoittelujaksoja itse hankkeessa. POST-projektin tarjoamat palvelut näyttävät olevan suurelta osin päällekkäisiä Suomessa tarjottavan neuropsykiatrisen valmennuksen kanssa. Kuten valmennuksessa, keinot ja menetelmät ovat vaihtelevia, ja tärkeä periaate on asiakkaan arkisissa tilanteissa ja ympäristöissä mukana oleminen. Tukipalvelujen lisäksi hanke tuottaa neuvonta- ja koulutuspalveluja lasten vanhemmille sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille.

 

Hankkeessa on neljä vakituista työntekijää, joista tapasimme Michalin lisäksi tukityöntekijänä ja koordinaattorina toimivan Vojtech Bartošikin, sekä Kopec-keskuksen päällikön Elen Barcisovan. Neljäs työntekijä, Lucie Vilimková, on vastuussa erityisopetuksen osaamista vaativista ryhmistä ja taideryhmistä. Lisäksi hanke ostaa palveluja ulkopuolisilta ammattilaisilta, jotka voivat tarjota palvelukonseptiin sopivaa terapia- tai muuta erityisosaamista. Nämä ulkopuoliset toimijat eivät kaikki ole välttämättä autismin kirjolla. Terapiaa toteutetaan yksilöpsykoterapian, musiikkiterapian ja draamaterapian keinoin. Pääsimme seuraamaan tätä puolta toiminnasta vierailemalla musiikkiterapeutti Anna Neuwirtován vetämässä terapiahetkessä, jossa osallistuttiin musiikkikappaleen soittamiseen rytmisoittimin sekä kommunikoitiin ja esitettiin tunnetiloja soittimien avulla.

Yleisvaikutelma Kopecista ja hankkeen toiminnasta oli ennen kaikkea kotoisan luonteva. Autismin kirjon ihmiset tuntuvat kaikkialla luovan itselleen mahdollisuuksia hyvin samankaltaiseen toimintaan, kun pääsevät rakentamaan omia puitteitaan – taidetta, musiikkia, rentouttavaa liikuntaa, tilaisuuksia leppoisaan kahvilassa istuskeluun. Hanketyöntekijöiden työnkuvat tuntuivat tutuilta. Heidän asiakkaillaan oli hyvin samanlaisia haasteita elämässään kuin Suomessa yhdistyksen jäsenillä ja vertaistoimintahankkeen toimijoilla. Yksi on löytämässä struktuuria elämäänsä siivoamalla ja tarjoilemalla keskuksessa, toisen pitäisi päästä muuttamaan pois vanhempien luota, joku taas tarvitsee ohjattuja ryhmätilanteita pystyäkseen ottamaan kontaktia muihin ihmisiin.

 

Adventorin laajempaan vaikuttamistyöhön saimme tuntumaa talk-shown ”We Come in Peace” kautta, Hetan poiketessa siihen vieraaksi. Adventor tuottaa tällaisia neljännesvuosittain yhdessä media-alalla toimivan yhteistyökumppaninsa kanssa. Haastateltavana on aina autismikirjon ihmisiä, ja yhtenä haastattelijana Michal Roškanuk. Ideana on saada autismia koskevaa kokemustietoa ammattilaisten, läheisten ja suuren yleisön ulottuville, lisäten tietämystä ja kumoten stereotypioita. Ohjelma toteutettiin pienessä, tunnelmallisessa teatterisalissa, jonka noin 50-päinen yleisö täytti melkein viimeistä paikkaa myöten. Itäeurooppalaiseen tyyliin tuntuu kuuluvan, että asioita saa puida mediaesiintymisissä perusteellisesti, ilman turhaa kiirettä tai sensaatiohakuisuutta. Kahta vierasta haastateltiin kumpaakin tunnin ajan, ja pääasiassa vanhemmista ja ammattilaisista koostuva yleisö myös esitti hyvin aktiivisesti kysymyksiä. Tunnelma oli positiivinen, ja tulkkauksenkin kautta kontakti syntyi sujuvasti. Tällaiset esiintymiset videoidaan ja julkaistaan lyhentämättöminä.

 

Hankkeen ulkopuoliseen vaikuttamistyöhömme saimme ideoita autismikortista, jota Adventorin toimijat ovat kehittäneet yhdessä vanhempien ja ammattilaisten pyörittämien järjestöjen kanssa. Kortista on tulossa kansallinen, kaikkien tahojen tunnustama apuväline, jolla autismikirjon henkilö voi viestiä terveydenhuollon ammattilaisille, viranomaisille ja kaikenlaisille asiakaspalvelijoille erityistarpeistaan ja keinoista huomioida ne eri tilanteissa. Vaikka Tšekin tasavallassa on olemassa yleisluonteinen vammaiskortti, sitä ei ole koettu riittäväksi tällaisten asioiden viestimiseen. Alla alustava versio autismikortista, jonka käyttöönottoa Tsekin tasavallassa ollaan valmistelemassa.

Korttiin tulee tsekin kielellä ja englanniksi kortin haltijaa koskevaa tietoa, josta viranomaisten, terveydenhuollon henkilökunnan ja asiakaspalvelijoiden on hyvä olla tietoisia.

 

LISÄTIETOA

Adventor, pelkästään tšekin kielellä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *