Jäsenkartoitus 2017

16.10.2018

ASYn jäsenkartoitus on ollut jonkin aikaa poissa näkyviltä, koska sivustoa on uudistettu, ja sisällön siirtyminen on edistynyt asteittain. Jäsenkartoituksesta saatua tietoa on kuitenkin hyödynnetty aktiivisesti.

Vuoden 2017 lopulla toteutetusta jäsenkartoituksesta kertynyt tieto on osoittautunut hyödylliseksi ASYn vaikuttamistyössä. Jäsenkartoituksen tulokset löytyvät tiiviissä muodossa oheisista pdf-tiedostoista. Tuloksia on esitelty muun muassa seuraavissa yhteyksissä:

  • Autismisäätiön toimijoille, joiden hankkeessa tuotettu opasmateriaali tuntui olevan  joiltain osin ristiriidassa autismikirjolaisten kokemusten kanssa
  • Työryhmälle, joka pohtii syksyn 2018 aikana Eurooppalaisen Vammaiskortin myöntämisehtoja neurokirjon henkilöille, joilla ei ole alkuperäisten kriteerien edellyttämiä tukia tai palveluja
  • Englannissa elokuussa 2018 pidetyn Autscape -konferenssin kansainväliselle yleisölle, 5 min esitelmän ja posterin muodossa
  • AutVave -tapahtumassa 5.10.2018 autismikirjolaisista, tutkijoista, erityispedagogiikan opiskelijoista ja järjestötyöntekijöistä koostuneelle yleisölle
  • Autismi- ja Aspergerliiton toiminnanjohtajalle, ja hänen välityksellään Sosiaali- ja terveysministeriön selvityshenkilöille, joiden tehtävänä on ollut kartoittaa syksyn 2018 aikana osatyökykyisten tilannetta työmarkkinoilla

 

Lataa tästä kartoituksen yhteenvedot pdf-muodossa:

Jäsenkartoitus 2017, osa 1

Jäsenkartoitus 2017, osa 2