ASY:n kuuden hengen ryhmä matkusti heinäkuun helteissä Tallinnaan tutustumaan virolaiseen autismikirjon yhdistykseen. Kokoonnuimme erään paikallisen aktiivin kotona. Paikalle oli saapunut seitsemän virolaista toimijaa.

Eesti Aspergerite Ühing on perustettu vuonna 2014 ja siihen kuuluu 16 jäsentä. Tavoitteena on parantaa autismikirjon henkilöiden selviytymistä, itsetuntoa, elämänlaatua ja kommununikointitaitoja vertaistuen avulla. Toiminta on tällä hetkellä vapaaehtoistyön varassa, mutta suunnitelmana on hakea tulevaisuudessa rahoitusta.

Yhdistyksellä on nettisivut, Facebook-sivu, keskustelufoorumi ja tukiryhmä Skypessä sekä vertaisryhmät Tallinnassa ja Tartossa. Toiminta tavoittaakin kymmeniä osallistujia yhdistyksen jäsenten lisäksi. Tallinnassa kokoonnutaan kerran kuussa ja osallistujia on yleensä noin kahdeksan henkilöä. Tartossa on suurin piirtein saman verran osallistujia, mutta toimintaa on kaksi kertaa kuussa. Näissä tukiryhmissä jutellaan jokapäiväisen elämän asioista ja jaetaan kokemuksia.

Keskustelimme vertaistoiminnan kysymyksistä ja haasteista, jotka ovat osittain samanlaisia kuin meillä. Keskustelussa sivuttiin mm. ryhmäyttämistä sekä sitä, kuinka uudet ihmiset otetaan vastaan ja saadaan viihtymään. Lisäksi mietimme, miten huomioida ryhmässä olevat hiljaisemmat henkilöt, jotka saattavat helposti jäädä puheliaampien varjoon. Yksi merkittävä kysymys on myös ohjaajan rooli – kuinka paljon ohjataan tilannetta tai annetaan ihmisten olla vapaammin.

Tämä visiitti oli jatkoa veljeskansojen Asperger-yhdistysten jo aiemmin aloitetulle yhteistyölle. Mainostimme virolaisille syksyn AutVAVE-tapahtumaa ja toivotimme heidät tervetulleiksi vastavierailulle Suomeen.