Ruotsalaisen Autistiskt Initiativ -hankkeen loppuraportti on käännetty kokonaan suomeksi, ja sen saa halutessaan luettavaksi VaVe-hankkeen työntekijöiltä. Käännöstyö on osa VaVe-hankkeen tueksi tehtävää taustatiedon hankkimista.

Ruotsissa toimii Suomen Autismikirjon Yhdistystä vastaava järjestö Organiserade Aspergare (suom. Järjestäytyneet Aspergerit). Järjestöön kuuluu noin 200 autismikirjolla olevaa jäsentä. Vertaistoiminnan lisäksi järjestö pyrkii tekemään yhteiskunnallista vaikuttamistyötä.

Järjestöllä oli vuosina 2014–2017 kolmevuotinen työelämäaiheinen hanke, Autistiskt Initiativ (suom. Autistinen Aloite). Hankkeeseen oli saatu tukea Perintösäätiöltä (Allmänna arvsfonden), joka on Ruotsin valtiollinen rahoittaja sosiaalialan projekteille.

Autistiskt Initiativ -hankkeen tavoitteena oli auttaa autismikirjon henkilöitä kehittämään ammatillisia kykyjään. Toisena tavoitteena oli osoittaa samalla työnantajille, kuinka autistien pätevyyttä voidaan hyödyntää työelämässä.

Hankkeeseen kuuluneen koulutuksen tarkoituksena oli osallistujien itsetuntemuksen lisääminen, vahvuuksien kehittäminen ja rajoitteiden kompensoiminen. Eri puolilla Ruotsia järjestettiin kaksi pitkää kurssia, teematyöpajoja ja keskustelutapaamisia. Teematyöpajojen aiheina olivat mm. tasapaino elämässä, stressinhallinta sekä autismi ja työ. Keskustelutapaamisissa käsiteltiin sosiaalista kommunikaatiota, mindfulnessia, työelämää, mielenterveyttä ja ruokaa.

Lisäksi hankkeen aikana luotiin digitaalinen tietoportaali kurssiosallistujille, järjestettiin seminaareja työkonsulenteille, pidettiin ryhmähaastatteluja ja alettiin koota kirjaa autististen henkilöiden ajatuksista.

Autistiskt Initiativ -hanke perustui vahvasti vertaisuuden ajatukselle. Perusperiaatteena oli ”autisteilta autisteille”. Projektiryhmä koostui lyhytaikaista poikkeusta lukuunottamatta yksinomaan autismikirjon henkilöistä, kurssiohjaajat ja osallistujat olivat itse autistisia.

Autistiskt Initiativ -hankkeessa autistiset ominaispiirteet koettiin samalla sekä vahvuuksina että haasteina. Konflikteiltakaan ei voitu välttyä, ja projektijohto vaihdettiin hankkeen loppupuolella. ASY:n Vakautta vertaistoimintaan -hanke yrittää ottaa oppia ruotsalaisten toimintatavoista ja kokemuksista.

***
Kirjoitus pohjautuu Svante Norrin esitykseen AutVave-tapahtumassa 5.10.2018 ja Autistiskt Initiativ -hankkeen loppuraporttiin.

Tiedustelut: karelia.wilenius@asy.fi