Helsingin yliopisto on mukana juuri käynnistyneessä kansainvälisessä hankkeessa nimeltä Improving Employability of Autistic Graduates in Europe (IMAGE). ASY tulee tekemään yhteistyötä yliopiston kanssa hankkeeseen liittyvien kyselyjen suunnittelussa ja haastateltavien opiskelijoiden rekrytoinnissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää keinoja korkeakouluissa opiskelevien autismikirjolaisten työllistymisen tukemiseksi.

kuva (c) Leeds Beckett University

IMAGE -hanketta johtaa Leeds Beckett Universityn tutkija Marc Fabri (kuvassa), ja Suomen osuudesta vastaavat Henri Pesonen ja Elina Kontu.

Leeds Beckett Universityn ja Helsingin Yliopiston lisäksi IMAGE -hankkeessa on mukana kolme korkeakoulua kolmesta eri maasta: Saksasta, Ranskasta ja Alankomaista. Hanke tulee kestämään kolme vuotta, elokuuhun 2021 asti, ja sitä rahoitetaan 400 000 eurolla EU:n Erasmus+ -ohjelmasta, joka tukee korkeakoulutuksen yhteistyö- ja kehittämishankkeita.

Hankkeen lähtökohtana ovat osaksi havainnot, joita kertyi vuosina 2014-2016 toteutuneesta Autism&Uni -hankkeesta. Tämän hankkeen kyselyihin vastanneet opiskelijat kertoivat työllistymiseen liittyvistä vaikeuksistaan ja epävarmuuden tunteistaan. Autism&Uni tuotti muun muassa hyvien käytäntöjen oppaita opintojaan aloittavien opiskelijoiden tukemiseksi. ASY:n toimijoita oli hankkeessa mukana sekä työntekijöinä että ohjausryhmässä, mikä loi hyvän pohjan yhteistyön jatkamiselle.

Kuten edeltäjänsä, IMAGE tulee toteuttamaan osallistavaa tutkimusotetta ja kehittämään ratkaisuja ’co-design’ -periaatteella, pitäen kohderyhmän tiiviisti mukana suunnittelussa.

 

Lisätietoa:

Leeds Beckett University: New research to boost job prospects for autistic graduates

Project Log