Autismikirjon vertaisryhmien ohjaajan opas on julkaistu!

9.3.2021

Autismikirjon vertaisryhmien ohjaajan opas on nyt ilmaiseksi saatavilla kahtena eri laajuisena versiona. Oppaan lyhytversio tarjoaa perustietoa ryhmänohjaajana toimimisesta. Oppaan laaja versio puolestaan sisältää yksityiskohtaisia toimintaohjeita ja tapausesimerkkejä ryhmien ohjaamisesta, organisoimisesta ja kouluttamisesta.

Oppaan tarkoitus on helpottaa vertaisryhmän ohjaajaksi ryhtymistä tilanteessa, jossa sekä ohjaaja että ryhmässä kävijät ovat autismikirjolla, riippumatta ohjaajan aiemmasta kokemuksesta, koulutuksesta tai toiminnan puitteista. Lisäksi opas voi olla hyödyllinen henkilölle, jonka tehtävänä on vertaistoiminnan organisoiminen sekä ohjaajien tukeminen ja kouluttaminen.

Aluksi oppaassa ohjataan pohtimaan oman ohjaustoiminnan tavoitteita. Tämän jälkeen käydään läpi vertaisryhmien päätyyppejä ja tapaamispaikan hankintaa. Näiden jälkeen käsitellään toiminnan aloittamisen mahdollistajia eli ohjaajia ja yhteistyötahoja. Laajimmassa luvussa kuvataan ominaisuuksia, joita yksittäisellä ryhmän tapaamiskerralla voi olla. Viimeisissä luvuissa käsitellään ryhmään liittyvää tiedotusta, poikkeustilanteisiin reagoimista sekä palautteen keräämistä ja vastaanottamista.

Opas on kirjoitettu osana Suomen Autismikirjon Yhdistys ry:n Vakautta Vertaistoimintaan -hanketta, joka toteutettiin vuosina 2018–2020. Hankkeen pääasiallinen tehtävä oli autismikirjon henkilöiden syrjäytymisen ehkäiseminen ja voimavarojen vahvistaminen vertaistoimintaa kehittämällä ja monipuolistamalla.