AutVave 2020

Helsinki & Zoom 19.-20.9.2020

AutVave tulee tänä vuonna entistä tasapuolisemmin kaikkien ulottuville. Tapahtuma pyörii samanaikaisesti Helsingissä Kalliolan Setlementtitalolla ja Zoom-webinaarina netissä. 

Tuttuun tapaan AutVave nostaa esiin ajankohtaisia asioita, joissa autismikirjon ääntä tarvitaan. 

autvave@asy.fi

Tapahtumasta

AutVave tuo yhteen autismikirjon ihmiset, heidän läheisensä, alan ammattilaiset ja vaikuttajat. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan Setlementtitalolle tai etänä Zoomiin! Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2020.

Tämän vuoden AutVaven teemana on vertaistoiminta ja vaikuttaminen. Viimeistä vuottaan toimiva Vakautta vertaistoimintaan -hanke (VAVE) tulee esittelemään lopputuotoksiaan. Hankkeelta tukea saaneet ASY:n vertaisohjaajat ja vierailijat muista yhdistyksistä vetävät keskusteluja sekä paikan päällä Helsingissä että etänä. Uusi Vertaistoiminta nettiin -hanke (VENE) taas auttaa autismikirjon vertaistoimintaa mukautumaan tämän hetken haasteisiin ja uhkakuviin, sekä itse tapahtuman järjestämisessä että tulevien kuukausien vertaisryhmissä.

Ilmoittautuminen alkaa 15.8. ja on käynnissä 15.9.2020 asti. Löydät lippuhinnat ja ilmoittautumislomakkeen ylävalikosta liput-linkin takaa. Etäosallistuminen on ilmaista, mutta vaatii silti lipun varaamisen.

Seuraamme koronatilannetta ja siihen liittyviä suosituksia jatkuvasti, ja rajoitamme tarvittaessa Setlementtitalon tilaisuuden kokoa.

Puhujat ja panelistit

Kat WIlliams pieni

Kat Williams on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen keskittyvän Autistic UK -järjestön hallituksen jäsen. Viimeaikaisissa artikkeleissaan hän on tiivistänyt Iso-Britannian autismikirjon aikuisten kriittisiä näkemyksiä sovelletusta käyttäytymisanalyysistä (Applied Behavior Analysis, ABA).

Heta Pukki pieni

Heta Pukki on ASY:n puheenjohtaja, VANE:n (vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan) jäsen ja eurooppalaisen kattojärjestö EUCAP:in hallituksen puheenjohtaja. Heta on aikuisena diagnoosinsa saanut autismikirjon henkilö, ja hän tarkastelee kirjoa myös vanhemman ja erityispedagogiikan asiantuntijan näkökulmista.

Tero Timonen

Tero Timonen on psykologian tohtori, dosentti, johtava psykologi ja psykoterapeutti. Hän on toimittanut yhdessä Pirita Hämäläisen kanssa viime vuonna ilmestyneen kirjan Autismikirjon kuntoutusmenetelmät. Hän on myös Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistys ry:n puheenjohtaja.

Alex_Kronstein_pieni

Alex Kronstein on Kanadan Nova Scotiassa asuva aktivisti ja järjestötoimija, joka työstää dokumenttielokuvaa ABA-menetelmään liittyvistä kokemuksista ja kritiikistä.

Ekaterina Kucheryavaya pieni

Ekaterina on Moskovassa asuva autismikirjon henkilö, asiantuntija ja erityisopettaja. Hän on pyrkinyt tuomaan esiin ajatuksia neurokirjosta ja autistien oikeuksista, ja kohdannut suurempia esteitä kuin Suomessa tai läntisessä Euroopassa yleensä kohdataan.

Heidi Kask pieni

Heidi Kask on Eesti Autistide Liit -yhdistyksen hallituksen jäsen. Hänellä on kokemusta vertaistoiminnan vetämisestä Virossa.

Henri Pesonen

KT Henri Pesonen toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on viime vuosina ollut mukana kansainvälisessä IMAGE-hankkeessa (Improving Employability of Autistic Graduates in Europe), jonka tuloksista hän tulee kertomaan.

Raija Sipilä pieni

Raija Sipilä on Käypä hoito -toimituksen toimituspäällikkö. Hän kertoo videohaastattelussa Potilaat Mukaan (PoMu) -hankkeesta, jossa edistetään erilaisten potilasryhmien mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin Käypä hoito -suosituksiin.

Blogiartikkeli hankkeesta

Henrik ”Henkka” Lindholm on pitkäaikainen ASY:n jäsen ja toimija. Hän puhuu sunnuntaina trans-tutkimuksista autismin kirjon näkökulmasta.

Exif_JPEG_420

Ave Valojää on psykologi ja Trasek ry:n edustaja. Hän puhuu transihmisyyden ja autismikirjon yhteisesiintyvyydestä. Trasek ry on valtakunnallinen yhdistys, joka ajaa sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, vastustaa syrjintää sekä osallistuu hoitojärjestelmän kehittämiseen.

Reetta Tourunen on autismikirjon aikuinen ja ASY:n Lappeenrannan vertaisryhmän vetäjä sekä Autismiliiton kokemusasiantuntija. Koulutukseltaan hän on sosionomi AMK ja nepsyvalmentaja. Kehittäminen ja projektit ovat hänelle tuttuja työn ja yrittäjyyden kautta.

Reetta on kouluttautunut ja työskennellyt koiransa Alexin kanssa kasvatus- ja kuntoutuskoirakkona kouluilla ja harrastanut kaverikoiratoimintaa. Hän on kiinnostunut siitä, miten autismikirjon aikuiset voisivat itse löytää keinoja tukea omaa arkeaan ja toimintakykyään.

Koiran lisäksi Reetan perheeseen ja harrastuksiin liittyy monia muitakin eläimiä ja eläinsuojelutoimintaa.

Hanna Siivola pieni

Hanna opiskelee avoimessa yliopistossa ja suunnittelee kirjaa Asperger-naisten kokemuksista.

Antti Selki pieni

Antti työskentelee jo kahdeksatta vuotta kiinteistönhoitajana kiinteistöhuoltoyhtiössä Helsingissä. Hän kertoo lauantaina omista kokemuksistaan tuetun työllistymisen asiakkaana. Antti on ollut pitkään Suomen Autismikirjon Yhdistyksen jäsen ja myös toiminut kaksi kautta hallituksessa. Antti harrastaa vapaa-ajalla luonnossa liikkumista, tanssimista ja uimahallissa käyntiä.

Sami Niemi-Ruuth pieni

Sami Niemi-Ruuth työskentelee johtavana työvalmentajana Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelussa.

Teemu Huotari pieni

Teemu Huotari on toiminut Turun seudun autismi- ja ADHD- yhdistys Aisti ry:n sekä Suomen autismikirjon yhdistys ry ASYn yhteisessä Neurologisesti epätyypillisten aikuisten eli Omituisten Otusten vertaisryhmän yhtenä ohjaajana ja on suunnittelemassa yhteisöradio Robin Hoodiin haastatteluohjelmasarjaa, johon on tarkoituksena haastatella autismikirjon henkilöitä ja mahdollisesti myös yhdistysten työntekijöitä ja kokemusasiantuntijoita.

Anna ja Valo

Anna Harjuvaara on 19 vuotias Tampereella asuva yliopisto-opiskelija
sekä Trans ry:n hallituksen jäsen. Valo Inkinen on 25-vuotias helsinkiläinen opiskelija, aktivisti ja
Trans ry:n hallituksen jäsen. Trans ry on sukupuolivähemmistöjen
oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa edistävä järjestö. Yhdistyksen
toiminta perustuu yhteisölähtöisyyteen sekä aktivismin ja
asiantuntijuuden saumattomaan yhteistyöhön

keskusteluja vetävät vertaisohjaajat

Janne Fredriksson pieni

Janne on yksi ASY:n Yhteiskunnallisten asioiden ryhmän eli Y-ryhmän vetäjistä. Hän on myös ASY:n hallituksen jäsen ja toimii tällä hetkellä yhdistyksen sihteerinä. Janne vaikuttaa myös Abilis-säätiön hallituksessa.

Maija Oksanen pieni

Maija Oksanen on vetänyt jo vuosien ajan ASY:n suosittua AS-kahvilaa.

Ari Hietikko pieni

Ari ”Aapi” Hietikko on ASY:n varapuheenjohtaja, pitkäaikainen vertaisohjaaja ja palindromimestari.

Antti Salo

Antti Salo on Varsinais-Suomessa toimivan ASY:n ja Aisti ry:n vertaistukiryhmän Omituiset Otukset ohjaaja.

Hanketyöntekijät

Karelia Wilenius

Karelia Wilenius on VAVE-hankkeen hankepäällikkö. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteilijä, työtaustaltaan sosiaalialan sekatyöläinen ja ammatti-identiteetiltään sosiaalipedagogi. Karelia on hankkinut ammatillista lisäkoulutusta opiskelemalla myös draamakasvatusta sekä tanssia ja somatiikkaa.

34090327_10156923943299119_3943409276336209920_o

Emmi Varis on Suomen Autismikirjon Yhdistyksen Vakautta vertaistoimintaan -hankkeen työntekijä, kokemusosaaja ja autismikirjon henkilö. Emmi sai Aspergerin oireyhtymä -diagnoosin vuonna 2014 ja kiinnostui oman kokemuksen kautta autismikirjosta sekä autismikirjolaisten asioista ja yhteiskunnallisesta asemasta. Emmi on juuri aloittanut sosionomin opinnot ja on aikaisemmalta koulutukseltaan  tradenomi.

Helena Öhman pieni

Helena Öhman on kesällä 2020 alkaneen VENE-hankkeen päällikkö. Hän puhuu AutVavessa verkossa tapahtuvasta vertaistoiminnasta sekä vastaa osaltaan etätapahtuman zoom- webinaareista ja -kokouksista yhdessä Anssi Ovaskaisen kanssa. Helena opiskelee sosionomiksi Turussa, ja on toiminut aikaisemmin ASYn hallituksessa sekä vapaaehtoisena tapahtumakoordinaattorina.

Anssi Ovaskainen pieni

Anssi Ovaskainen aloitti kesällä 2020 hankekoordinaattorina yhdistyksen uudessa VENE-hankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää verkossa tapahtuvaa vertaistoimintaa. Aikaisemmin hän on työskennellyt VAVE-hankkeessa, kehittäen erityisesti vertaisohjaajan käsikirjaa ja ohjeita nettialustojen käyttöön.

Lauantai 19.9.

  Pääohjelma, Auditoriossa ja Zoom-webinaarina

Avaussanat ja orientaatio. ASY:n puheenjohtaja Heta Pukki avaa tilaisuuden.
Käymme läpi mahdolliset viime hetken muutokset ohjelmaan, ja annamme tietoa tapahtuman järjestelyistä, tiloista ja vapaaehtoisista, joilta voit pyytää apua.

Vakautta Vertaistoimintaan (VAVE) on Suomen ensimmäinen STEA-rahoitteinen hanke, joka on kokonaan autismikirjon ihmisten suunnittelema ja hallinnoima. Nyt hankkeen kolmantena ja viimeisenä vuonna hanketyöntekijät Emmi Varis ja Karelia Wilenius kertovat lyhyesti hankkeen tähänastisista tuloksista ja syksyn suunnitelmista sekä esittelevät lopputuotteena syntynyttä vertaistoiminnan käsikirjaa.

ASY:n vertaisohjaajia, joiden kokemukseen ja osaamiseen materiaalit perustuvat, nähdään tapahtumassa keskustelujen vetäjinä, panelisteina ja vapaaehtoisina järjestelyjen toteuttajina.

Vertaistoiminta nettiin, eli tuttavallisemmin VENE-hankkeen tavoitteena on edistää autismikirjon aikuisten hyvinvointia lisäämällä ja kehittämällä autismikirjon aikuisille suunnattua verkossa tapahtuvaa vertaistoimintaa.

VENE syntyi koronapandemian seurauksena, kun VAVE-hanke ja yhdistystoiminta yleensä ottaenkin joutui sopeutumaan ja etsimään uusia muotoja. STEA:n tukema hanke kestää vuoden 2020 loppuun asti. Sen tehtävänä on levittää tietoa, tavoittaa entistä laajempi joukko vertaistoimintaa ja -tukea tarvitsevia autismikirjon ihmisiä ja luoda rakenteita, jotka helpottavat nettiosallistumista. VENE-hankkeen työpanos näkyy tässä tapahtumassa etenkin teknisissä järjestelyissä.

Jakaudumme pienryhmiin keskustelemaan vertaistoiminnan merkityksestä autismikirjolle. Kokoamme ideoita, oivalluksia ja tiiviisti ilmaistuja kokemuksia yhteenvetokeskustelussa jaettavaksi.

Setlementtitalolla osallistuvat syövät omakustanteisen lounaan lähialueen ravintoloissa, tai omia eväitä tähän osoitetuissa tiloissa.

Zoomissa Taukokeskustelu-ryhmä, jossa voi jutella vapaasti etäosallistujien ja vapaaehtoisten kanssa.

Ryhmien sihteerit tuovat esiin ryhmien tiivistettyjä ajatuksia.

Heidi Kask, Eesti Autistide Liit -yhdistyksen hallituksen jäsen, kertoo kokemuksistaan vertaistoiminnan ohjaajana.

KT Henri Pesonen toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän esittelee tuloksia kansainvälisestä IMAGE-tutkimushankkeesta, jossa on muun muassa kartoitettu korkeakouluissa opiskelevien autismikirjon ihmisten saamaa uraohjausta, ja kehitetty keinoja tukea valmistuvia opiskelijoita liittymään työelämään.

Kahvi- ja teetarjoilu Setlementtitalon alakerran Naapuruustiloissa.

Zoomissa Taukokeskustelu-ryhmä auki.

Videohaastattelussa Sami Niemi-Ruuth, Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelun johtava työvalmentaja

Kokemuspuheenvuorot: Antti Selki ja Juhana ”Juffe” Bäckman

  Rinnakkaisohjelma, Naapuruus 1 ja 2, Liike Studio ja Zoom-kokoukset

 Setlementtitalon Naapuruus 2 -tilaan voi poiketa oleilemaan ja jutustelemaan vapaasti, tai varata ajan omien mielenkiinnon kohteiden tai harrastusten esittelemistä varten. Tarjolle tulevista puheenvuoroista tiedotetaan päivän aikana. Korkeintaan 10 henkeä kerralla.

Kaikissa Setlementtitalon tiloissa ja Zoomissa jakaudutaan pienryhmiin keskustelemaan vertaistoiminnasta ja sen kehittämistarpeista.

Lounastauon aikana Zoomissa on avoinna vapaa taukokeskustelu, johon voi liittyä kotoa tai Setlementtitalolta käsin.

Reetta Tourunen kertoo, miten autismikirjon ihmiset voivat saada enemmän tukea arkeen omasta lemmikistään. Taustatietoa sivulla https://asy.fi/apukuono/

Osallistuminen on mahdollista Naapuruus 1 -tilassa (korkeintaan 10 henkeä) tai etänä.

Teppo Tolvanen vetää kevyitä joogaharjoituksia.

Tullaan kehoon ja tähän hetkeen. Palaudutaan ja rentoudutaan tekemällä pehmeitä ja yksinkertaisia liikkeitä esim. Qigongista. Lopuksi Standing Like a Tree -seisontaharjoitus. Ohjaaja: Karelia Wilenius.

Apukuonotoiminnan ideointipaja – Tule tutustumaan tarkemmin suunnitelmiin ja pohtimaan apukuonojen tulevaisuutta! Taustatietoa sivulla https://asy.fi/apukuono/

Osallistuminen on mahdollista Naapuruus 1 -tilassa (korkeintaan 10 henkeä) tai etänä.

Sunnuntai 20.9.

  Pääohjelma, Auditoriossa ja Zoom-webinaarina

Suomessa ei ole ollut Käypä hoito -suosituksia autismikirjolle, mutta nyt niitä ollaan kehittämässä. Tässä osuudessa kuulemme tiiviin alustuksen siitä, mitä tällaiset suositukset tyypillisesti kattavat, miten ne voivat vaikuttaa autismikirjon ihmisten elämään, ja miten autismikirjon ääntä voidaan kuulla suositusten kehittämisessä. Lisäksi nähdään Potilaat Mukaan -hankkeen edustajan Raija Sipilän videohaastattelu. Hanke edistää useiden ihmisryhmien mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin hoitosuosituksiin.

Autismikirjon kuvaukset ovat useimmiten ulkoapäin luotuja, negatiivisiin piirteisiin ja lääketieteen termeihin takertuvia, tai stereotypioita toistavia. Millainen voisi olla rikkaampi, elävämpi, meidän elettyä todellisuuttamme heijasteleva kuvaus? Miten saamme sovitettua mukaan tulkintamme ja kokemuksemme, jotka ovat ehkä keskenään ristiriitaisia?

Keskustelemme aiheeesta, ja kokoamme oivalluksiamme vertaisohjaajien ja hanketyöntekijöiden avulla.
Osallistujien luvalla otteita näiden keskustelevien työpajojen tuotoksista voidaan käyttää ASY:n sivustossa, osana yhdistyksen julkaisemaa kirjon kuvausta.

Autismikirjon ihmisten joukossa on muuta väestöä enemmän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Käymme alustusten ja kokemuspuheenvuorojen avulla läpi autismikirjon transhenkilöiden terveydenhuollossa kohtaamia ongelmia, sekä tarvetta nostaa näiden vähemmistöjen tilanteita laajemmin julkisuuteen.

Henkka Lindholm: Trans-tutkimuksista ja portinvartijuudesta autismin kirjon silmin

Ave Valojää: Autismikirjon ja transihmisyyden yhteisesiintyvyydestä

Anna Harjuvaara ja Valo Inkinen: Transihmiset ja autismin kirjolla olevat asiantuntijoina

Setlementtitalolla osallistuvat syövät omakustanteisen lounaan lähialueen ravintoloissa, tai omia eväitä tähän osoitetuissa tiloissa.

Zoomissa Taukokeskustelu-ryhmä, jossa voi jutella vapaasti etäosallistujien ja vapaaehtoisten kanssa.

Englanninkielisessä paneelikeskustelussa käydään läpi sovellettuun käyttäytymisanalyysiin (Applied Behavior Analysis, ABA) liittyviä väitteitä, kiistoja ja kannanottoja. Mitä ABA on? Miksi sen käyttö on lisääntymässä Suomessakin? Miksi jotkut autismikirjon ihmisten järjestöt ja yksittäiset aktivistit vastustavat sen käyttöä? Panelisteina Tero Timonen, Kat Williams, Alex Kronstein ja Heta Pukki.
Käytämme suomenkielistä materiaalia ja tekstitystä keskustelun seuraamisen helpottamiseksi.

Korkeintaan muutaman minuutin kannanottoja, infodumppauksia ja viihdepläjäyksiä. Haluatko sinä esiintyä tässä? Ole yhteydessä järjestäjään autvave@asy.fi.

Mukana mm:

  • Teemu Huotari: Autismikirjoa koskevan haastattelusarjan kehittäminen paikallisradioon
  • Hanna Siivola: Asperger -naisten kokemuksia koskevan kirjan suunnittelu

Kahvi- ja teetarjoilu Setlementtitalon alakerran Naapuruustiloissa.

Zoomissa Taukokeskustelu-ryhmä auki.

Mitä ovat vertaistoiminnan ja -tuen mahdollisuudet ja rajat? Millaista osallisuutta ne voivat luoda?  Miten voidaan edetä vertaistoiminnasta laajempaan näkymiseen ja vaikuttamiseen, oikeuksien toteutumisen edistämiseksi? AutVave 2020 päätetään paneelikeskusteluun näistä teemoista. Keskustelussa mukana vertaisohjaajia ja puhujia. Tarkempi kokoonpano ilmoitetaan myöhemmin.

 Rinnakkaisohjelma, Naapuruus 1 ja 2, LiikeStudio ja Zoom-kokoukset

 Setlementtitalon Naapuruus 2 -tilaan voi poiketa oleilemaan ja jutustelemaan vapaasti, tai varata ajan omien mielenkiinnon kohteiden tai harrastusten esittelemistä varten. Tarjolle tulevista puheenvuoroista tiedotetaan päivän aikana. Korkeintaan 10 henkeä kerralla.

Kaikissa Setlementtitalon tiloissa ja Zoomissa jakaudutaan pienryhmiin keskustelemaan tarpeesta ja tavoista kuvailla autismikirjoa.

Teppo Tolvanen vetää kevyitä joogaharjoitteita.

Lounastauon aikana Zoomissa on avoinna vapaa taukokeskustelu, johon voi liittyä kotoa tai Setlementtitalolta käsin.

Ekaterina Kucheryavaya alustaa autismikirjon oikeuksien puolustamisen haasteista Venäjällä.

Tullaan kehoon ja tähän hetkeen. Palaudutaan ja rentoudutaan tekemällä pehmeitä ja yksinkertaisia liikkeitä esim. Qigongista. Lopuksi Standing Like a Tree -seisontaharjoitus. Ohjaaja: Karelia Wilenius.