AutVave 2020

Helsinki & Zoom 19.-20.9.2020

AutVave tulee tänä vuonna entistä tasapuolisemmin kaikkien ulottuville. Tapahtuma pyörii samanaikaisesti Helsingissä Kalliolan Setlementtitalolla ja Zoom-webinaarina netissä. 

Tuttuun tapaan AutVave nostaa esiin ajankohtaisia asioita, joissa autismikirjon ääntä tarvitaan. 

autvave@asy.fi

Tapahtumasta

AutVave tuo yhteen autismikirjon ihmiset, heidän läheisensä, alan ammattilaiset ja vaikuttajat. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan Setlementtitalolle tai etänä Zoomiin! Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2020.

Tämän vuoden AutVaven teemana on vertaistoiminta ja vaikuttaminen. Viimeistä vuottaan toimiva Vakautta vertaistoimintaan -hanke (VAVE) tulee esittelemään lopputuotoksiaan. Hankkeelta tukea saaneet ASY:n vertaisohjaajat ja vierailijat muista yhdistyksistä vetävät keskusteluja sekä paikan päällä Helsingissä että etänä. Uusi Vertaistoiminta nettiin -hanke (VENE) taas auttaa autismikirjon vertaistoimintaa mukautumaan tämän hetken haasteisiin ja uhkakuviin, sekä itse tapahtuman järjestämisessä että tulevien kuukausien vertaisryhmissä.

Ilmoittautuminen alkaa 15.8. ja on käynnissä 15.9.2020 asti. Löydät lippuhinnat ja ilmoittautumislomakkeen ylävalikosta liput-linkin takaa. Etäosallistuminen on ilmaista, mutta vaatii silti lipun varaamisen.

Seuraamme koronatilannetta ja siihen liittyviä suosituksia jatkuvasti, ja rajoitamme tarvittaessa Setlementtitalon tilaisuuden kokoa.

Puhujat ja panelistit

Kat WIlliams pieni

Kat Williams on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen keskittyvän Autistic UK -järjestön hallituksen jäsen. Viimeaikaisissa artikkeleissaan hän on tiivistänyt Iso-Britannian autismikirjon aikuisten kriittisiä näkemyksiä sovelletusta käyttäytymisanalyysistä (Applied Behavior Analysis, ABA).

Heta Pukki pieni

Heta Pukki on ASY:n puheenjohtaja, VANE:n (vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan) jäsen ja eurooppalaisen kattojärjestö EUCAP:in hallituksen puheenjohtaja. Heta on aikuisena diagnoosinsa saanut autismikirjon henkilö, ja hän tarkastelee kirjoa myös vanhemman ja erityispedagogiikan asiantuntijan näkökulmista.

Tero Timonen

Tero Timonen on psykologian tohtori, dosentti, johtava psykologi ja psykoterapeutti. Hän on toimittanut yhdessä Pirita Hämäläisen kanssa viime vuonna ilmestyneen kirjan Autismikirjon kuntoutusmenetelmät. Hän on myös Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistys ry:n puheenjohtaja.

Alex_Kronstein_pieni

Alex Kronstein on Kanadan Nova Scotiassa asuva aktivisti ja järjestötoimija, joka työstää dokumenttielokuvaa ABA-menetelmään liittyvistä kokemuksista ja kritiikistä.

Ekaterina Kucheryavaya pieni

Ekaterina on Moskovassa asuva autismikirjon henkilö, asiantuntija ja erityisopettaja. Hän on pyrkinyt tuomaan esiin ajatuksia neurokirjosta ja autistien oikeuksista, ja kohdannut suurempia esteitä kuin Suomessa tai läntisessä Euroopassa yleensä kohdataan.

Heidi Kask pieni

Heidi Kask on Eesti Autistide Liit -yhdistyksen hallituksen jäsen. Hänellä on kokemusta vertaistoiminnan vetämisestä Virossa.

Henri Pesonen

KT Henri Pesonen toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on viime vuosina ollut mukana kansainvälisessä IMAGE-hankkeessa (Improving Employability of Autistic Graduates in Europe), jonka tuloksista hän tulee kertomaan.

Raija Sipilä pieni

Raija Sipilä on Käypä hoito -toimituksen toimituspäällikkö. Hän kertoo videohaastattelussa Potilaat Mukaan (PoMu) -hankkeesta, jossa edistetään erilaisten potilasryhmien mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin Käypä hoito -suosituksiin.

Blogiartikkeli hankkeesta

Henkka Lindholm pieni

Henrik ”Henkka” Lindholm on pitkäaikainen ASY:n jäsen ja toimija. Hän puhuu sunnuntaina trans-tutkimuksista autismin kirjon näkökulmasta.

Exif_JPEG_420

Ave Valojää on psykologi ja Trasek ry:n edustaja. Hän puhuu transihmisyyden ja autismikirjon yhteisesiintyvyydestä. Trasek ry on valtakunnallinen yhdistys, joka ajaa sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, vastustaa syrjintää sekä osallistuu hoitojärjestelmän kehittämiseen.

Reetta Tourunen pieni

Reetta Tourunen on autismikirjon aikuinen ja ASY:n Lappeenrannan vertaisryhmän vetäjä sekä Autismiliiton kokemusasiantuntija. Koulutukseltaan hän on sosionomi AMK ja nepsyvalmentaja. Kehittäminen ja projektit ovat hänelle tuttuja työn ja yrittäjyyden kautta.

Reetta on kouluttautunut ja työskennellyt koiransa Alexin kanssa kasvatus- ja kuntoutuskoirakkona kouluilla ja harrastanut kaverikoiratoimintaa. Hän on kiinnostunut siitä, miten autismikirjon aikuiset voisivat itse löytää keinoja tukea omaa arkeaan ja toimintakykyään.

Koiran lisäksi Reetan perheeseen ja harrastuksiin liittyy monia muitakin eläimiä ja eläinsuojelutoimintaa.

Hanna Siivola pieni

Hanna opiskelee avoimessa yliopistossa ja suunnittelee kirjaa Asperger-naisten kokemuksista.

Antti Selki pieni

Antti työskentelee jo kahdeksatta vuotta kiinteistönhoitajana kiinteistöhuoltoyhtiössä Helsingissä. Hän kertoo lauantaina omista kokemuksistaan tuetun työllistymisen asiakkaana. Antti on ollut pitkään Suomen Autismikirjon Yhdistyksen jäsen ja myös toiminut kaksi kautta hallituksessa. Antti harrastaa vapaa-ajalla luonnossa liikkumista, tanssimista ja uimahallissa käyntiä.

Sami Niemi-Ruuth pieni

Sami Niemi-Ruuth työskentelee johtavana työvalmentajana Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelussa.

Teemu Huotari pieni

Teemu Huotari on toiminut Turun seudun autismi- ja ADHD- yhdistys Aisti ry:n sekä Suomen autismikirjon yhdistys ry ASYn yhteisessä Neurologisesti epätyypillisten aikuisten eli Omituisten Otusten vertaisryhmän yhtenä ohjaajana ja on suunnittelemassa yhteisöradio Robin Hoodiin haastatteluohjelmasarjaa, johon on tarkoituksena haastatella autismikirjon henkilöitä ja mahdollisesti myös yhdistysten työntekijöitä ja kokemusasiantuntijoita.

Anna ja Valo

Anna Harjuvaara on 19 vuotias Tampereella asuva yliopisto-opiskelija
sekä Trans ry:n hallituksen jäsen. Valo Inkinen on 25-vuotias helsinkiläinen opiskelija, aktivisti ja
Trans ry:n hallituksen jäsen. Trans ry on sukupuolivähemmistöjen
oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa edistävä järjestö. Yhdistyksen
toiminta perustuu yhteisölähtöisyyteen sekä aktivismin ja
asiantuntijuuden saumattomaan yhteistyöhön

keskusteluja vetävät vertaisohjaajat

Janne Fredriksson pieni

Janne on yksi ASY:n Yhteiskunnallisten asioiden ryhmän eli Y-ryhmän vetäjistä. Hän on myös ASY:n hallituksen jäsen ja toimii tällä hetkellä yhdistyksen sihteerinä. Janne vaikuttaa myös Abilis-säätiön hallituksessa.

Maija Oksanen pieni

Maija Oksanen on vetänyt jo vuosien ajan ASY:n suosittua AS-kahvilaa.

Ari Hietikko pieni

Ari ”Aapi” Hietikko on ASY:n varapuheenjohtaja, pitkäaikainen vertaisohjaaja ja palindromimestari.

Antti Salo

Antti Salo on Varsinais-Suomessa toimivan ASY:n ja Aisti ry:n vertaistukiryhmän Omituiset Otukset ohjaaja.

Hanketyöntekijät

Karelia Wilenius

Karelia Wilenius on VAVE-hankkeen hankepäällikkö. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteilijä, työtaustaltaan sosiaalialan sekatyöläinen ja ammatti-identiteetiltään sosiaalipedagogi. Karelia on hankkinut ammatillista lisäkoulutusta opiskelemalla myös draamakasvatusta sekä tanssia ja somatiikkaa.

34090327_10156923943299119_3943409276336209920_o

Emmi Varis on Suomen Autismikirjon Yhdistyksen Vakautta vertaistoimintaan -hankkeen työntekijä, kokemusosaaja ja autismikirjon henkilö. Emmi sai Aspergerin oireyhtymä -diagnoosin vuonna 2014 ja kiinnostui oman kokemuksen kautta autismikirjosta sekä autismikirjolaisten asioista ja yhteiskunnallisesta asemasta. Emmi on juuri aloittanut sosionomin opinnot ja on aikaisemmalta koulutukseltaan  tradenomi.

Helena Öhman pieni

Helena Öhman on kesällä 2020 alkaneen VENE-hankkeen päällikkö. Hän puhuu AutVavessa verkossa tapahtuvasta vertaistoiminnasta sekä vastaa osaltaan etätapahtuman zoom- webinaareista ja -kokouksista yhdessä Anssi Ovaskaisen kanssa. Helena opiskelee sosionomiksi Turussa, ja on toiminut aikaisemmin ASYn hallituksessa sekä vapaaehtoisena tapahtumakoordinaattorina.

Anssi Ovaskainen pieni

Anssi Ovaskainen aloitti kesällä 2020 hankekoordinaattorina yhdistyksen uudessa VENE-hankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää verkossa tapahtuvaa vertaistoimintaa. Aikaisemmin hän on työskennellyt VAVE-hankkeessa, kehittäen erityisesti vertaisohjaajan käsikirjaa ja ohjeita nettialustojen käyttöön.