Vertaistoiminta nettiin!

Vertaistoiminta nettiin, eli tuttavallisemmin Vene -hankkeen tavoitteena on edistää autismikirjon aikuisten hyvinvointia lisäämällä ja kehittämällä autismikirjon aikuisten omaa verkossa tapahtuvaa vertaistoimintaa.

STEAn tukema hanke kestää vuoden 2020 loppuun asti.

Teemme vertaistoimintaan osallistumisesta helpompaa autismikirjon henkilöille. Tulemme syksyn aikana julkaisemaan selko-oppaita vertaistoiminnan ohjaamisesta, toimintaan osallistumisesta ja eri verkkoalustojen käytöstä. Oppaat julkaistaan syksyn 2020 aikana tekstimuodossa ASYn verkkosivuilla ja videona ASYn Youtube -kanavalla.

 

Hankkeen aikana uudistamme Suomen Autismikirjon Yhdistyksen verkkosivut. Verkkosivuista tehdään kaikille saavutettavat. Uudistuksen jälkeen sivusto toimii kattavana ja selkeänä tietolähteenä yhdistyksen ja sen  yhteistyötahojen toiminnasta sekä autismikirjon henkilöiden omana väylänä kertoa autismista.

 

 

Kysymyksiä? Ehdotuksia? Ideoita?

 

 

Vene -hankkeeseen liittyviin kysymyksiin vastaa;

Helena Öhman, hankepäällikkö

Anssi Ovaskainen, hankekoordinaattori

etunimi.sukunimi@asy.fi