Vertaistoiminta nettiin!

Vertaistoiminta nettiin, eli tuttavallisemmin VENE -hankkeen tavoitteena oli edistää autismikirjon aikuisten hyvinvointia lisäämällä ja kehittämällä verkossa tapahtuvaa vertaistoimintaa.

STEAn tukema hanke toteutettiin vuoden 2020 aikana.

Vertaistoiminta nettiin käynnistyi STEAn tukemana pandemiavuonna 2020 kesäkuussa. Puolen vuoden mittaisen hankkeen tavoitteena oli lisätä ja tukea autismikirjon henkilöiden sosiaalisia kontakteja pandemian aikaisessa kriisitilanteessa, verkkovertaistoiminnan kautta.

VENE-hanke toi yhdistyksen vertaistoimintaa maanlaajuisesti autismikirjon henkilöiden ulottuville ja loi toimintamalleja, joiden avulla vertaistoiminta on monipuolisempaa ja vastaa näin paremmin erilaisten ihmisten tarpeisiin. Uusien toimintamallien avulla vertaistoimintaan osallistuminen verkossa on aiempaa esteettömämpää. Hankkeessa uudistettiin yhdistyksen Discord-palvelinta, pyrkien luomaan siitä autismikirjon aikuisten koko maan kattava ja jakuvasti toiminnassa oleva verkkoyhteisö.

 

Hanke kehitti myös yhdistyksen sivustoa. Sivustosta pyrittiin tekemään kaikille saavutettava, kattava ja selkeä tietolähde yhdistyksen toiminnasta.

Samalla sivustoa pyrittiin kehittämään väyläksi, jonka kautta monenlaisten autismikirjon ihmisten on mahdollisimman helppo tuoda esiin tietoaan ja kokemuksiaan.

Vertaisohjaamisen aloittamisesta ja siihen tutustumisesta tehtiin helpompaa kokoamalla uusille verkkosivuille oma tietopankki.

Discord-palvelimen käytön aloittamiseen julkaistiin sarja opasvideoita. Hankkeen päätteeksi koulutus julkaistiin neliosaisena videosarjana yhdistyksen YouTube-kanavalla.

 

©2022 Suomen Autismikirjon Yhdistys