Ohjelma

Ohjelma

AutVaven ohjelma tarkentuu vielä elokuun aikana. Pääohjelmaan voi osallistua Setlementtitalon auditoriossa tai etänä Zoomin kautta.

Rinnakkaisohjelma tapahtuu Setlementtitalon muissa tiloissa ja Zoom-kokouksissa samanaikaisesti pääohjelman kanssa.

autvave@asy.fi

Näet lisätietoa ohjelmanumeroista klikkaamalla otsikoita.

Sivun lopusta löydät Setlementtitalon ohjelman tiiviinä taulukoina. Voit käyttää näitä apuna suunnitellessasi osallistumistasi eri tiloissa.

Lauantai 19.9.

  Pääohjelma, Auditoriossa ja Zoom-webinaarina

Avaussanat ja orientaatio. ASY:n puheenjohtaja Heta Pukki avaa tilaisuuden.
Käymme läpi mahdolliset viime hetken muutokset ohjelmaan, ja annamme tietoa tapahtuman järjestelyistä, tiloista ja vapaaehtoisista, joilta voit pyytää apua.

Vakautta Vertaistoimintaan (VAVE) on Suomen ensimmäinen STEA-rahoitteinen hanke, joka on kokonaan autismikirjon ihmisten suunnittelema ja hallinnoima. Nyt hankkeen kolmantena ja viimeisenä vuonna hanketyöntekijät Emmi Varis ja Karelia Wilenius kertovat lyhyesti hankkeen tähänastisista tuloksista ja syksyn suunnitelmista sekä esittelevät lopputuotteena syntynyttä vertaistoiminnan käsikirjaa.

ASY:n vertaisohjaajia, joiden kokemukseen ja osaamiseen materiaalit perustuvat, nähdään tapahtumassa keskustelujen vetäjinä, panelisteina ja vapaaehtoisina järjestelyjen toteuttajina.

Vertaistoiminta nettiin, eli tuttavallisemmin VENE-hankkeen tavoitteena on edistää autismikirjon aikuisten hyvinvointia lisäämällä ja kehittämällä autismikirjon aikuisille suunnattua verkossa tapahtuvaa vertaistoimintaa.

VENE syntyi koronapandemian seurauksena, kun VAVE-hanke ja yhdistystoiminta yleensä ottaenkin joutui sopeutumaan ja etsimään uusia muotoja. STEA:n tukema hanke kestää vuoden 2020 loppuun asti. Sen tehtävänä on levittää tietoa, tavoittaa entistä laajempi joukko vertaistoimintaa ja -tukea tarvitsevia autismikirjon ihmisiä ja luoda rakenteita, jotka helpottavat nettiosallistumista. VENE-hankkeen työpanos näkyy tässä tapahtumassa etenkin teknisissä järjestelyissä.

Jakaudumme pienryhmiin keskustelemaan vertaistoiminnan merkityksestä autismikirjolle. Kokoamme ideoita, oivalluksia ja tiiviisti ilmaistuja kokemuksia yhteenvetokeskustelussa jaettavaksi.

Setlementtitalolla osallistuvat syövät omakustanteisen lounaan lähialueen ravintoloissa, tai omia eväitä tähän osoitetuissa tiloissa.

Zoomissa Taukokeskustelu-ryhmä, jossa voi jutella vapaasti etäosallistujien ja vapaaehtoisten kanssa.

Ryhmien sihteerit tuovat esiin ryhmien tiivistettyjä ajatuksia.

Heidi Kask, Eesti Autistide Liit -yhdistyksen hallituksen jäsen, kertoo kokemuksistaan vertaistoiminnan ohjaajana.

KT Henri Pesonen toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän esittelee tuloksia kansainvälisestä IMAGE-tutkimushankkeesta, jossa on muun muassa kartoitettu korkeakouluissa opiskelevien autismikirjon ihmisten saamaa uraohjausta, ja kehitetty keinoja tukea valmistuvia opiskelijoita liittymään työelämään.

Kahvi- ja teetarjoilu Setlementtitalon alakerran Naapuruustiloissa.

Zoomissa Taukokeskustelu-ryhmä auki.

Videohaastattelussa Sami Niemi-Ruuth, Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelun johtava työvalmentaja

Kokemuspuheenvuorot: Antti Selki ja Juhana ”Juffe” Bäckman

  Rinnakkaisohjelma, Naapuruus 1 ja 2, Liike Studio ja Zoom-kokoukset

 Setlementtitalon Naapuruus 2 -tilaan voi poiketa oleilemaan ja jutustelemaan vapaasti, tai varata ajan omien mielenkiinnon kohteiden tai harrastusten esittelemistä varten. Tarjolle tulevista puheenvuoroista tiedotetaan päivän aikana. Korkeintaan 10 henkeä kerralla.

Kaikissa Setlementtitalon tiloissa ja Zoomissa jakaudutaan pienryhmiin keskustelemaan vertaistoiminnasta ja sen kehittämistarpeista.

Lounastauon aikana Zoomissa on avoinna vapaa taukokeskustelu, johon voi liittyä kotoa tai Setlementtitalolta käsin.

Reetta Tourunen kertoo, miten autismikirjon ihmiset voivat saada enemmän tukea arkeen omasta lemmikistään. Taustatietoa sivulla https://asy.fi/apukuono/

Osallistuminen on mahdollista Naapuruus 1 -tilassa (korkeintaan 10 henkeä) tai etänä.

Teppo Tolvanen vetää kevyitä joogaharjoituksia.

Tullaan kehoon ja tähän hetkeen. Palaudutaan ja rentoudutaan tekemällä pehmeitä ja yksinkertaisia liikkeitä esim. Qigongista. Lopuksi Standing Like a Tree -seisontaharjoitus. Ohjaaja: Karelia Wilenius.

Apukuonotoiminnan ideointipaja – Tule tutustumaan tarkemmin suunnitelmiin ja pohtimaan apukuonojen tulevaisuutta! Taustatietoa sivulla https://asy.fi/apukuono/

Osallistuminen on mahdollista Naapuruus 1 -tilassa (korkeintaan 10 henkeä) tai etänä.

Sunnuntai 20.9.

  Pääohjelma, Auditoriossa ja Zoom-webinaarina

Suomessa ei ole ollut Käypä hoito -suosituksia autismikirjolle, mutta nyt niitä ollaan kehittämässä. Tässä osuudessa kuulemme tiiviin alustuksen siitä, mitä tällaiset suositukset tyypillisesti kattavat, miten ne voivat vaikuttaa autismikirjon ihmisten elämään, ja miten autismikirjon ääntä voidaan kuulla suositusten kehittämisessä. Lisäksi nähdään Potilaat Mukaan -hankkeen edustajan Raija Sipilän videohaastattelu. Hanke edistää useiden ihmisryhmien mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin hoitosuosituksiin.

Autismikirjon kuvaukset ovat useimmiten ulkoapäin luotuja, negatiivisiin piirteisiin ja lääketieteen termeihin takertuvia, tai stereotypioita toistavia. Millainen voisi olla rikkaampi, elävämpi, meidän elettyä todellisuuttamme heijasteleva kuvaus? Miten saamme sovitettua mukaan tulkintamme ja kokemuksemme, jotka ovat ehkä keskenään ristiriitaisia?

Keskustelemme aiheeesta, ja kokoamme oivalluksiamme vertaisohjaajien ja hanketyöntekijöiden avulla.
Osallistujien luvalla otteita näiden keskustelevien työpajojen tuotoksista voidaan käyttää ASY:n sivustossa, osana yhdistyksen julkaisemaa kirjon kuvausta.

Autismikirjon ihmisten joukossa on muuta väestöä enemmän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Käymme alustusten ja kokemuspuheenvuorojen avulla läpi autismikirjon transhenkilöiden terveydenhuollossa kohtaamia ongelmia, sekä tarvetta nostaa näiden vähemmistöjen tilanteita laajemmin julkisuuteen.

Henkka Lindholm: Trans-tutkimuksista ja portinvartijuudesta autismin kirjon silmin

Ave Valojää: Autismikirjon ja transihmisyyden yhteisesiintyvyydestä

Anna Harjuvaara ja Valo Inkinen: Transihmiset ja autismin kirjolla olevat asiantuntijoina

Setlementtitalolla osallistuvat syövät omakustanteisen lounaan lähialueen ravintoloissa, tai omia eväitä tähän osoitetuissa tiloissa.

Zoomissa Taukokeskustelu-ryhmä, jossa voi jutella vapaasti etäosallistujien ja vapaaehtoisten kanssa.

Englanninkielisessä paneelikeskustelussa käydään läpi sovellettuun käyttäytymisanalyysiin (Applied Behavior Analysis, ABA) liittyviä väitteitä, kiistoja ja kannanottoja. Mitä ABA on? Miksi sen käyttö on lisääntymässä Suomessakin? Miksi jotkut autismikirjon ihmisten järjestöt ja yksittäiset aktivistit vastustavat sen käyttöä? Panelisteina Tero Timonen, Kat Williams, Alex Kronstein ja Heta Pukki.
Käytämme suomenkielistä materiaalia ja tekstitystä keskustelun seuraamisen helpottamiseksi.

Korkeintaan muutaman minuutin kannanottoja, infodumppauksia ja viihdepläjäyksiä. Haluatko sinä esiintyä tässä? Ole yhteydessä järjestäjään autvave@asy.fi.

Mukana mm:

  • Teemu Huotari: Autismikirjoa koskevan haastattelusarjan kehittäminen paikallisradioon
  • Hanna Siivola: Asperger -naisten kokemuksia koskevan kirjan suunnittelu

Kahvi- ja teetarjoilu Setlementtitalon alakerran Naapuruustiloissa.

Zoomissa Taukokeskustelu-ryhmä auki.

Mitä ovat vertaistoiminnan ja -tuen mahdollisuudet ja rajat? Millaista osallisuutta ne voivat luoda?  Miten voidaan edetä vertaistoiminnasta laajempaan näkymiseen ja vaikuttamiseen, oikeuksien toteutumisen edistämiseksi? AutVave 2020 päätetään paneelikeskusteluun näistä teemoista. Keskustelussa mukana vertaisohjaajia ja puhujia. Tarkempi kokoonpano ilmoitetaan myöhemmin.

 Rinnakkaisohjelma, Naapuruus 1 ja 2, LiikeStudio ja Zoom-kokoukset

 Setlementtitalon Naapuruus 2 -tilaan voi poiketa oleilemaan ja jutustelemaan vapaasti, tai varata ajan omien mielenkiinnon kohteiden tai harrastusten esittelemistä varten. Tarjolle tulevista puheenvuoroista tiedotetaan päivän aikana. Korkeintaan 10 henkeä kerralla.

Kaikissa Setlementtitalon tiloissa ja Zoomissa jakaudutaan pienryhmiin keskustelemaan tarpeesta ja tavoista kuvailla autismikirjoa.

Teppo Tolvanen vetää kevyitä joogaharjoitteita.

Lounastauon aikana Zoomissa on avoinna vapaa taukokeskustelu, johon voi liittyä kotoa tai Setlementtitalolta käsin.

Ekaterina Kucheryavaya alustaa autismikirjon oikeuksien puolustamisen haasteista Venäjällä.

Tullaan kehoon ja tähän hetkeen. Palaudutaan ja rentoudutaan tekemällä pehmeitä ja yksinkertaisia liikkeitä esim. Qigongista. Lopuksi Standing Like a Tree -seisontaharjoitus. Ohjaaja: Karelia Wilenius.

ohjelma ja tilat taulukkomuodossa

Lauantain ohjelma Setlementtitalolla

AikaAuditorioNaapuruus 1Naapuruus 2ASY:n toimitilaLiikeStudio
9.30-10.00Ilmoittautuminen
10.00-10.15Avaussanat ja orientaatioAuditorion etäkatselu
(10.00-10.45)
Ekkojen esittelyjä
(10.00-10.45)
Auditorion etäkatselu
(10.00-10.45)
Ei ohjelmaa
(10.00-14.00)
10.15-10.30Vakautta autismikirjon vertaistoimintaan
10.30-10.45Autismikirjon vertaistoiminta nettiin
10.45-11.00Tauko
11.00-12.00Voimaa vertaistoiminnasta -työpajat kaikissa tiloissaEi ohjelmaa
(10.00-14.00)
12.00-13.00Lounastauko
13.00-13.15Työpajojen yhteenvetoAuditorion etäkatselu
(13.00-13.45)
Ekkojen esittelyjä
(13.00-13.45)
Auditorion etäkatselu
(13.00-13.45)
13.15-13.45Vertaistoimintaa Virossa
13.45-14.00Tauko
14.00-14.45Image -hanke: Korkeakoulutettujen työllistyminenApukuono -infoEkkojen esittelyjäAuditorion etäkatseluHelppoa joogaa
(14.00-14.45)
14.45-15.15Kahvitauko
15.15-16.00Tuetu työllistäminenApukuono -suunnitteluEkkojen esittelyjäAuditorion etäkatseluLempeää liikuntaa
(15.00-15.45)
18.00-20.00Iltakahvit tarjolla ASY:n toimitilassa. Jakaudutaan ryhmiin ravintoloissa ruokailemista varten.

Sunnuntain ohjelma Setlementtitalolla

AikaAuditorioNaapuruus 1Naapuruus 2ASY:n toimitilaLiikeStudio
9.15-9.30Ilmoittautuminen
9.30-10.00Käypä hoito -suositukset autismikirjolleVideoita: Autismikirjon ääniä maailmaltaEkkojen esittelyjäAuditorion etäkatseluEi ohjelmaa
(9.30-11.00)
10.00-10.45Autismikirjon kuvaileminen -työpajat kaikissa tiloissa
10.45-11.00Tauko
11.00-12.00Trans / LGBTQ -oikeudet ja autismikirjoAuditorion etäkatseluEkkojen esittelyjäAuditorion etäkatseluHelppoa joogaa
12.00-13.00LounasEi ohjelmaa
(12.00-15.00)
13.00-13.40Panel discussion ABA: For and againstAuditorion etäkatseluEkkojen esittelyjäAuditorion etäkatselu
13.40-13.50Tauko
13.50-14.30Lyhyitä puheenvuorojaThe challenges of self-advocacy in RussiaEkkojen esittelyjäAuditorion etäkatseluLempeää liikuntaa
(14.00-15.00)
14.30-15.00Kahvitauko
15.00-15.30Paneelikeskustelu: Vertaisuus, osallisuus ja oikeudetDiscussion in EnglishEkkojen esittelyjäAuditorion etäkatseluEi ohjelmaa
15.30-16.00Poistuminen tiloista