AUTISMIKIRJON TAPAHTUMA

HELSINKI

5.-6.10.2018

TAPAHTUMAN ALKUUN

päivää
tuntia
minuuttia
sekunttia
AUTISMIKIRJON TAPAHTUMA

HELSINKI

5.-6.10.2018

TAPAHTUMASTA

Empowerment on nyt

AUTVAVE

Autismikirjon Empowerment-tapahtuma on tänä vuonna nimeltään VaVe-tapahtuma, millä viitataan sekä Vakautta vertaistoimintaan -hankkeeseemme että teemaan vaikuta ja verkostoidu. Pyrimme aikaisempaa enemmän suuntautumaan ulospäin ja luomaan yhteyksiä laajempaan julkiseen keskusteluun.

Tapahtuman teemoina
Osallistava autismitutkimus
Vertaistuen kehittäminen
Vaikuttaminen ja verkostoituminen

Empowerment-tapahtumien hengessä autismikirjoon kuuluvien osallistujien tarpeet ovat etusijalla. Erilaisuus saa näkyä ja kuulua, ja erityistarpeita pyritään huomioimaan mahdollisimman paljon, resurssien rajoissa.
Tapahtuma on suunnattu autismikirjon henkilöille, heidän tukijoilleen ja yhteistyökumppaneilleen.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston erityispedagogiikan tutkimusryhmän kanssa, ja sen järjestämistä tukee Autismi- ja Aspergerliitto.
Tapahtuman kahvituksia sponsoroi Autismisäätiö, välipaloja Ruohonjuuri, ja kauempaa tuleville kahvila La Torrefazione Hakaniemessä tarjoaa aamupalaa alehintaan.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumiset 27.9. mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Osallistuminen, kahvitarjoilut ja lauantaina kevyt välipala ovat ilmaisia.

ESIINTYJÄT

Oman hankkeemme ansiosta olemme voineet kutsua puhujiksi osaajia, joilla on tietoa vastaavista, autismikirjon omia aloitteita ja toimijuutta korostavista projekteista muissa maissa: Svante Norr Ruotsista, Jaanus Tarnov Virosta, ja Michal Roškanuk Tsekin tasavallasta. Lisäksi vierailijana on lakimies Alistair de Gaetano, joka on työskennellyt autismikirjoa koskevan lainsäädännön ja järjestöjen verkostoitumisen parissa Maltalla ja kansainvälisesti.

Suomalaisia yhteistyötahojamme edustavat Autismi- ja Aspergerliiton toiminnanjohtaja Tarja Parviainen ja Vesa Korhonen Autismisäätiön Autismiymmärrys-hankkeesta.

Henri Pesonen

Henri Pesonen

KT, yliopistonlehtori

Henri Pesonen toimii lehtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Erityisesti oppilaat, joiden tuen tarpeiden taustalla on autismikirjo, ovat hänen tutkimusintressiensä ytimessä.

Henri Pesonen toimii lehtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on opiskellut luokanopettajaksi Englannissa (BA, Primary Education), pääaineena erityispedagogiikka. Tämän jälkeen hän on työskennellyt opettajana ja jatkanut opintojaan Pace-yliopistossa (Pace University, New York), josta hän valmistui 2010 (M.Sc. Childhood Education).

Henri väitteli vuonna 2016 vaativan erityisen tuen henkilöiden kuuluvuuden tunteesta perusopetuksessa. Henrin tieteellinen mielenkiinto kohdistuu kuuluvuuden tunteen eri osatekijöihin ja niiden tukemiseen koulukontekstissa. Erityisesti oppilaat, joiden tuen tarpeiden taustalla on autismikirjo, ovat hänen tutkimusintressiensä ytimessä.

Irene Rämä

Irene Rämä

KT, tutkijatohtori

Irene Rämä toimii Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa tutkijatohtorina. Hänen tutkimusintressinsä kohdistuvat pääasiassa vaativan erityisen tuen alueelle, erityisesti autismikirjoon.

Irene Rämä toimii Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa tutkijatohtorina. Hänen tutkimusintressinsä kohdistuvat pääasiassa vaativan erityisen tuen alueelle, erityisesti autismikirjoon. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon liittyvät aiheet sekä oppimiseen ja opettamiseen kiinnittyvät seikat erityispedagogisessa tutkimuksessa ovat hänen tieteellisen kiinnostuksen kohteitaan.

Osassa tutkimuksiaan Irene on hyödyntänyt Maailman terveysjärjestön ICF-luokitusta (toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälistä luokitus). Viimeisimmät Irenen tutkimuksista käsittelevät koulujen perusopetuksen normiston tuntemusta erityisen tuen osalta sekä autismikirjon tyttöjen tunnistamista suomalaisessa peruskoulussa.

Karelia Wilenius

Karelia Wilenius

Hankepäällikkö, Vave-hanke

Karelia Wilenius on Vave-hankkeen hankepäällikkö. Hän on ammatti-identiteetiltään sosiaalipedagogi ja koulutukseltaan gradua vaille valmis yhteiskuntatieteiden maisteri. Karelia on aiemmin työskennellyt sosiaalialalla monenlaisissa tehtävissä, viimeksi työhönvalmentajana. Ammatillista lisäkoulutusta hän on hankkinut draamakasvatuksesta ja tanssista.

Emmi Varis

Emmi Varis

Hanketyöntekijä, Vave-hanke

Emmi Varis on Suomen Aspergeryhdistyksen Vakautta vertaistoimintaan -hankkeen työntekijä ja autismikirjon henkilö. Emmi sai Aspergerin oireyhtymä -diagnoosin ollessaan 27-vuotias ja kiinnostui oman kokemuksen kautta autismikirjosta sekä autismikirjolaisten asioista ja yhteiskunnallisesta asemasta. Emmin sydäntä lähellä ovat ihmisoikeudet ja eläinten oikeudet. Koulutukseltaan Emmi on tradenomi.

Michal Roškanuk

Michal Roškanuk

ceo, Adventor

Michal Roškanuk on Adventor-järjestön toiminnanjohtaja. Adventor pyörittää omaa tukikeskusta ja tuottaa palveluja autismikirjon henkilöille Prahan alueella.

Jaanus Tarnov

Jaanus Tarnov

Project manager

Jaanus Tarnov, 49, on työskennellyt projektipäällikkönä ja verkostokonsulttina Tallinnassa ja Tukholmassa. Tällä hetkellä hän toimii freelance-pohjalta IT-projektin päällikkönä ja ohjelmistokehittäjänä. Jaanus on diagnosoitu takautuvasti vuonna 2012, diagnoosina epäily lapsuusiän autismista.

Svante Norr

Svante Norr

Projektipäällikkö

Svante Norr on toiminut pitkään ruotsalaisessa Organiserade Aspergare -yhdistyksessä ja kansainvälisissä verkostoissa. Hän oli projektipäällikkö Autistiskt Initiativ -hankkeessa sen loppuvaiheiden aikana, ja puhui hankkeen tuloksista vuoden 2016 Empowerment-tapahtumassa Espoossa.

Tarja Parviainen

Tarja Parviainen

YTM, Toiminnanjohtaja, Autismi- ja Aspergerliitto ry

Tarja Parviainen on työskennellyt Autismi- ja Aspergerliiton toiminnanjohtajana vuodesta 2015 lähtien. Hän on toiminut muun muassa Vammaisfoorumin hallituksessa liiton edustajana, ja tällä hetkellä hän on Autism Europe -järjestön hallinnollisessa toimikunnassa.

Vesa Korhonen

Vesa Korhonen

FT, Autismisäätiön yhteiskuntasuhdejohtaja

Vesa Korhonen on tehnyt soveltavan neurotieteen gradunsa sekä psykologian alan väitöskirjansa autismiin liittyen.
Vesa on toiminut myös erilaisissa käytännön tehtävissä erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Hän uskoo jatkavansa alalla koko elämänsä sillä oppimista ja tekemistä on vielä paljon.

Juha Ojaniemi

Juha Ojaniemi

Kokemusosaaja ja järjestökonkari

Juha Ojaniemi on autismikirjon kokemusosaaja, työelämän asiantuntija ja vaikuttamistyön järjestökonkari

Helena Öhman

Helena Öhman

Helena on artesaani, joka on tehnyt töitä autismikirjon lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Itsekin kirjolaisena Helena suunnittelee ja ohjaa Luova kirjo -vertaistoimintaa Suomen Aspergeryhdistyksellä.

Miramaria Ratia

Miramaria Ratia toimii Nuorten ja nuorten aikuisten vertaisryhmän ohjaajana Päijät-Hämeen Autismi ja Asperger ry:ssä. Hän on ollut vertaisryhmän toiminnassa viime vuoden joulukuusta lähtien toisena ohjaajana. Ryhmä kokoontuu kerran kuussa tai joskus useammin kahden vertaisohjaajan voimin. Tällöin puuhataan yhdessä kaikkea mukavaa, kuten käydään retkillä, elokuvissa tai vain jutustellaan.

Maija Oksanen

Maija Oksanen on Suomen Aspergeryhdistyksen suositun ja pitkään toimineen AS-kahvilan vetäjä.

Alistair de Gaetano

Alistair de Gaetano

Alistair de Gaetano on tällä hetkellä Maltan hallituksen koordinaattori Vammaisasioiden Virastossa (Office for Disability Issues) ja sen autismineuvoston puheenjohtaja.

Alistair de Gaetano on tällä hetkellä Maltan hallituksen koordinaattori Vammaisasioiden Virastossa (Office for Disability Issues) ja sen autismineuvoston puheenjohtaja.

Alistair on opiskellut lakia Maltan yliopistossa, keskittyen vammais- ja ihmisoikeuslakiin, ja valmistunut maisteriksi Maastrichtin yliopistosta samana vuonna kun autismidiagnoosin mahdollisuus tuotiin hänen kohdallaan esiin. Hänen gradunsa ja myöhemmin tohtorinväitöksensä Trinity College Dublinista käsittelivät molemmat autismikirjon ihmisten oikeuksia.

Alistair osallistui Maltan autismilain ‘Persons within the Autism Spectrum (Empowerment) Act’ valmisteluun, minkä jälkeen hänet nimettiin varapuheenjohtajaksi sosiaalisten kysymysten työryhmään, joka työsti EU:n esteettömyyslakia (European Accessibility Act) Maltan EU-presidenttikauden aikana vuonna 2017.

Alistair on työskennellyt eri intressiryhmien kanssa paikallisesti ja kansainvälisesti, mukaan lukien European Autistic Network, Autism-Europe ja Maltan paikallinen autismijärjestö. Hän on Maltan edustaja EU:n Disability High-Level Group -ryhmässä ja Maltan bioetiikan konsulttityöryhmän jäsen.

Heta Pukki

Heta Pukki

M.Ed., yhdistystoimija

Heta Pukki on Suomen Asperger-yhdistyksen puheenjohtaja ja pitkän linjan yhdistysaktiivi. Hänellä on opiskellut autismikirjon erityispedagogiikkaa Birminghamin yliopistossa Iso-Britanniassa ja toiminut autismikirjon parissa mm järjestötyöntekijänä, projektien asiantuntija-, tiedotus- ja käännöstehtävissä sekä iltapäivätoiminnan avustajana ja henkilökohtaisena avustajana.

David Andrews

David Andrews

M.Ed., kasvatuspsykologi

David N. Andrews M. Ed., C. P. S. E. on Iso-Britanniassa syntynyt kasvatuspsykologi ja etnopsykologi, joka asuu Suomessa.

David N. Andrews M. Ed., C. P. S. E. on Iso-Britanniassa syntynyt kasvatuspsykologi ja etnopsykologi, joka asuu Suomessa. Hänellä on kasvatustieteen maisterin tutkinto, ja hänen gradunsa käsitteli aikuisten diagnosoimista perustana aineistolähtöiselle teorialle. Davidilla on kokemusta myös matemaattisten aineiden opettamisesta, ja hän on tuonut tämän alan osaamisensa psykologian puolen työhönsä. Kasvatuspsykologina hänen suuntautumisensa on kognitiivis-behavioraalinen / konstruktivistinen.

Davidilla on henkilökohtainen yhteys autismiin, sillä hän on itse autistinen ja autistisen lapsen isä – mikä on mahdollistanut sen, että hän on voinut testata monia tukikeinoja itseensä ennen niiden suosittelemista muille.

Toivo Huovinen

Toivo Huovinen on vertaisryhmän ohjaaja Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry:ssä. Hän on ollut mukana ryhmän alkuajoista lähtien eli kuusi vuotta, joista ohjaajana pari vuotta. Ryhmän nimi on Neurologisesti epätyypillisten aikuisten eli Omituisten otusten vertaistukiryhmä. Ryhmää Toivo kuvailee seuraavalla tavalla: “Arjen kokemuksia jakaen usein ennalta valitun aiheen pohjalta ja monesti pilke silmäkulmassa.”

Emily Slater

Emily Slater on nuori maltalainen vertaisaktivisti, joka tulee luennoimaan yhdessä Alistair de Gaetanon kanssa.

Kaarel Veskis

Kaarel Veskis

Kaarel Veskis on juuri julkaissut vironkielisen kirjan Autismi Olemus – neuroloogilise mitmekesisuse kaitseks (Autismin olemus – neurologisen monimuotoisuuden puolustus). Kaarel on Virossa toimivan autismikirjon henkilöiden yhdistyksen puheenjohtaja. Hän esittelee englanninkielisessä työpajasessiossa sekä kirjansa taustoja ja teemoja että Eesti Aspergerite Ühingin toimintaa.

Kirja on tapahtuman aikana osallistujien selailtavana, ja Kaarelille voi esittää siitä kysymyksiä.

Lisätietoa kirjasta

Artikkeli Kaarelista

Tapahtumaa järjestävät vapaaehtoiset tunnistat sinisestä nimilapusta. Heiltä voi kysyä mistä tahansa asiasta, ja he välittävät tarvittaessa kysymyksen muille vapaaehtoisille.

OHJELMA & TAPAHTUMAPAIKAT

Perjantain osuus pidetään yliopiston luentosalissa Kruunuhaassa. Luentosali on rakennuksen kolmannessa kerroksessa, ja alimmassa kerroksessa meillä on käytössä toinen sali, jossa voi levätä, askarrella tai käydä vapaamuotoisia keskusteluja.

Lauantaina klo 10.00-14.00 kokoonnutaan työpaja- ja pienryhmätyöskentelyä varten kerhotila Pesäkkeeseen. Kahdessa huoneessa pyörii keskusteluja ja luentoja, ja yhdessä on koko tämän ajan käynnissä taide- ja askartelutyöpaja, johon voi poiketa milloin vain. Lisäksi on käytössä ASYn toimisto, johon kuka tahansa voi halutessaan pystyttää oman keskusteluryhmän.

Klo 15.00-17.30 kuullaan kaksi luentoa, työpajojen yhteenvetoja ja paneelikeskustelu Kinaporin palvelukeskuksen salissa.

Klo 18.00-20..00 on kevyttä iltaohjelmaa ja vapaata keskustelua Kinaporin salissa ja aulassa.

Tiloihin on esteetön sisäänpääsy, mutta liikuntaesteisten kannattaa ottaa etukäteen yhteyttä, jotta voimme opastaa saapumisessa Athenan ja Pesäkkeen tiloihin. Yhteyshenkilönä toimii Teppo Tolvanen

Tapahtumapaikkojen lähellä on runsaasti ravintoloita, joista saa lounasta. Kruunuhaassa Athenan lähellä näitä ovat esimerkiksi Coconut St (Mariankatu 23), Keko pizzeria (Vironkatu 11), ja Pizzeria Pompei (Snellmanninkatu 16). Pesäkkeen lähellä ovat Hakaniemen hallin ravintolat Hakaniemen torilla, Daniel’s Café (Hämeentie 16), ja Kinaporin lähellä thairavintola Poompui (Hämeentie 28), sekä Café Picnic (Hämeentie 29). Lisätietoa kannattaa kysellä vapaaehtoisilta.

Alennuksia AutVaven osallistujille tarjoavat La Torrefazione Hakaniemi (Siltasaarenkatu 12): Aamiainen 7 €, sekä Espresso Edge (Liisankatu 12): Tofu-curry tai keitto + sandwich, kahvin kera, 10 €.

 

Tapahtumassa käytetään värikoodeja, joilla voi säädellä vuorovaikutusta. Saat nimilapun mukana kolme värillistä lappua, joita voit halutessasi pitää näkyvillä.

Punainen: En halua kenenkään pyrkivän vuorovaikutukseen kanssani
Keltainen: Haluan vain erikseen nimeämieni henkilöiden puhuvan minulle
Vihreä: Toivon ihmisten tekevän aloitteita minun suuntaani
Ei värilappua: Säätelen omaa vuorovaikutustani muilla keinoilla

Jos haluat esittää kysymyksiä, muttet puhu mielelläsi yleisön edessä, voit puheenvuoroa pyytäessäsi nostaa esiin paperilapulle kirjoitetun kysymyksen, jolloin vapaaehtoinen lukee sen puolestasi.

PE 5.10.2018

Autismitutkimus kohtaa autismikirjon omat hankkeet

Osoite

Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger 3, Athena-rakennus
(3. kerros)

Saapumisohjeet

Athena on 850 m kävelymatkan päässä Rautatieasemalta, 400 m lähimmältä raitiovaunupysäkiltä, tai 300 m lähimmältä bussipysäkiltä (bussit 66 ja 71, yksi pysäkinväli Rautatientorilta, Kaisaniemenpuiston pysäkki). Tarkempia ohjeita tämän sivun lopusta löytyvissä pdf-tiedostoissa.

klo 9.30-10.00

Ilmoittautuminen

klo 10.00-10.10

Tervetuliaissanat

Henri Pesonen ja Heta Pukki
klo 10.10-11.00
Helsingin yliopiston erityispedagogiikan tutkimusryhmän asiantuntijat kertovat ajankohtaisesta työstään, joka koskee autismikirjoa.
Henri Pesonen ja Irene Rämä
klo 11.10-12.00
Karelia Wilenius, Emmi Varis, Miramaria Ratia ja Toivo Huovinen
klo 12.00-13.00

Lounas

klo 13.00-13.30

Luennossa kuvaillaan toimintakeskuksen roolia vapaaehtoisten vetämien vertaisryhmien ja palveluja tuottavan projektin tukikohtana.

Michal Roškanuk
klo 13.30-14.00

Jaanusin luennossa pohditaan taustoja ja edistymistä vertaisryhmän perustamisessa hyvätasoisille autisteille / Aspergereille Tallinnassa.

Viron pääkaupungissa Tallinnassa osa AAS-yhteisön aktiivisista jäsenistä on esittänyt toiveita uudesta vertaisryhmästä, seuraten Eesti Aspergerite Ühingin neuvoja ja Tarton vertaisryhmien hyviä käytäntöjä. Tämän aloitteen tavoitteena on käynnistää säännöllinen, itseään edustava vertaisryhmä, joka kattaisi alueellisesti Tallinnan suurkaupunkialueen ja sen ympäristön.

Jaanus Tarnov
klo 14.00-14.30

[details to be announced]

Svante Norr

klo 14.30-15.00

Kahvitauko

klo 15.00-15.15

ASY kartoitti vuoden 2017 lopulla jäsentensä tilanteita kyselyllä, johon vastasi 50 jäsentä, näistä 47 autismikirjon aikuisia ja kolme autismikirjon henkilöiden perheenjäseniä. Kartoitus antoi yksityiskohtaista tietoa siitä, miten vastaajat kokivat autismikirjoon liittyvät vahvuutensa ja tukitarpeensa, mitä tukia he saivat ja mitä puuttui. Kaiken virallisen tuen ulkopuolelle jääminen oli yleistä. Erillinen työllisyystilanteita ja työelämässä pärjäämistä koskeva osa näytti, että huomattavan suuri osuus vastaajista oli työttömiä tai työkyvyttömiä, samalla kun kohtuullisia mukautuksia oli niukasti käytössä, ja keinoista hakea tukea oli tietoa vain harvoilla.

Heta Pukki ja David Andrews
klo 15.15-16.00
Autism Spectrum Disorders in European Union (ASDEU) eli autismikirjon oireyhtymät EU:ssa -hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäisiä tutkimus- ja hoitokäytäntöjä ja siten lisätä ASD-henkilöiden elämänlaatua Euroopan Unionissa. Suomessa hanketta koordinoi Oulun Lastenpsykiatrian klinikka professori Hanna Ebelingin johdolla. Hankkeessa tiivisti mukana olivat myös professorit Irma Moilanen ja Mika Gissler (THL). Lisäksi yksittäisiin työpaketteihin osallistuu muitakin asiantuntijoita. Hanke alkoi vuoden 2015 alussa ja kesti kolme vuotta. Hanke oli jaettu useaan työpakettiin (working packages), joihin liittyviä loppuraportteja parhaillaan viimeistellään.
Tarja Parviainen

LA 6.10.2018

Autismitutkimus kohtaa autismikirjon omat hankkeet

Osoite

Pesäke
Haapaniemenkatu 14, Helsinki

Saapumisohjeet

Pesäke on 2 km kävelymatkan päässä Rautatieasemalta, tai n. 600 m lähimmältä raitiovaunupysäkiltä (Hakaniemi). Selkein saapumisreitti kulkee Hakaniemen torin pohjoislaidasta Sörnäisten rantatietä ja Näkinsiltaa pitkin Merihakaan. Näkinsillan jälkeen jatka suoraan eteenpäin, kunnes tulet apteekin ja K-marketin kohdalle. Ohita K-market oikealta puolelta ja jatka eteenpäin kunnes näet tapahtuman opasteen ja Pesäkkeeseen johtavat portaat. Ohjeita julkisilla liikennevälineillä saapumiseksi löytyy tämän sivun lopusta ladattavasta pdf-tiedostosta.

klo 9.30-10.00

Ilmoittautuminen

klo 10.00-10.45

HUONE 01

Vesa Korhonen on kiinnostunut lisäämään ymmärrystä autismista ja tässä työpajassa kartoittamaan mitä autismiystävällisyys voisi Suomessa tarkoittaa. Tämän työpajan/keskusteluryhmän aikana onkin tarkoituksena katsoa erilaisia tilanteita elämässä missä autismiystävällisyyttä voidaan kohdata ja kuinka autismiystävällisyyttä voitaisiin lisätä.

Erityisesti tarkoituksena on viedä tätä tietoisuutta eteenpäin päättäjille, ammattilaisille ja kaikenlaisille yrityksille yhteiskunnassa.

TYÖPAJA
Vesa Korhonen, Autismiymmärrys -hanke

HUONE 02

Discussion on topics related to Svante’s lecture.

TYÖPAJA
Svante Norr

HUONE 03

Luovan kirjon työpajalla valmistetaan yhteinen taideteos. Halukkaat piirtävät pienen teoksen omasta vahvuudestaan kortille, pujottelevat helmikorun tai tuunaavat pinssin. Oman teoksensa voi halutessaan kiinnittää yhteiseen pohjaan, ja kokonaisuus asetetaan näytteille illan luentojen ja iltaohjelman ajaksi. Tule työpajalle huilimaan, ihmettelemään, juttelemaan, tai värittämään teoksen pohjana käytettävää kangasta.
TYÖPAJA
Helena Öhman
klo 11.00-11.45

HUONE 01

Luento ja keskustelua järjestöjen roolista sote-kentällä

Juha Ojaniemi

HUONE 02

TYÖPAJA
Alistair de Gaetano

HUONE 03

Luovan kirjon työpajalla valmistetaan yhteinen taideteos. Halukkaat piirtävät pienen teoksen omasta vahvuudestaan kortille, pujottelevat helmikorun tai tuunaavat pinssin. Oman teoksensa voi halutessaan kiinnittää yhteiseen pohjaan, ja kokonaisuus asetetaan näytteille illan luentojen ja iltaohjelman ajaksi. Tule työpajalle huilimaan, ihmettelemään, juttelemaan, tai värittämään teoksen pohjana käytettävää kangasta.

TYÖPAJA
Helena Öhman
klo 11.45-13.00

Lounas: Välipalaa Pesäkkeen tiloissa

klo 13.00-13.45

HUONE 01

TYÖPAJA
Maija Oksanen

HUONE 02

TYÖPAJA
Vave-hankkeen työntekijät

HUONE 03

Kaarel Veskis, syyskuussa julkaistun teoksen kirjottaja, kertoo kirjansa teemoista ja taustoista. Kaarel on myös Eesti Aspergerite Ühing -yhdistyksen puheenjohtaja, ja hän esittää lyhyen yhteenvedon sen periaatteista ja toiminnasta.

TYÖPAJA
Kaarel Veskis

klo 13.45-14.45

Tauko: kahvit Pesäkkeen tiloissa

Osoite

Kinaporin palvelukeskus, Kinaporinkatu 9,
Helsinki

Saapumisohjeet

Kinaporin palvelukeskus on n. 1,2 km kävelymatkan päässä Pesäkkeestä. Kinaporin korttelin vieressä on Sörnäisten metroasema ja julkisen liikenteen pysäkkejä, joihin pääsee helposti Rautatiesemalta tai Hakaniemen torilta käsin. Palvelukeskuksen sisäänkäynti on korttelin sisäpihalla, jonne pääset pysäkeistä nähden vastakkaiselta puolelta korttelia, Kinaporinkadulta.

klo 15.00-15.30

Tässä luennossa kuvaillaan Michalin ja muiden Adventorin toimijoiden ponnistuksia autismia koskevien käsitysten korjaamiseksi Tsekin tasavallassa, sekä heidän osallistumistaan lakien ja yhteiskunnan käytäntöjen muokkaamiseen. 

Michal Roškanuk
klo 15.30-16.00

Malta on yksi harvoista maista, joilla on autismia koskeva laki. Tämän tarkoituksena on vahvistaa autismikirjon henkilöiden tasa-arvoa ja oikeudenmukaista kohtelua. Tässä luennossa kuvaillaan taustatyötä, jota laki on vaatinut, sekä joitakin EU-lainsäädännön osia, jotka ovat autismikirjon kannalta tärkeitä.

Alistair de Gaetano ja Emily Slater

klo 16.15-17.15
Panelisteina vertaistoiminnan ohjaajia ja Vesa Korhonen
klo 17.15-17.30

PÄÄTÖSsanat

klo 18.00-20.00

Iltatilaisuus salissa

YHTEYS

Jos sinun on tarpeen ottaa yhteyttä järjestelytiimiin, tee se Teppo Tolvasen kautta. Hän välittää tarvittaessa kysymyksesi muille vapaaehtoisille. Alla linkit pdf-tiedostoihin, joissa on yksityiskohtaiset saapumisohjeet Rautatientorilta julkisilla liikennevälineillä.

5.10. saapuminen

6.10. saapuminen, raitiovaunu

6.10. saapuminen, bussi

  • teppo.tolvanen@asy.fi
  • 050 9100 291

© 2018 Minttu Aalto
Survey Software powered by SurveyMethods.com