Vakautta vertaistoimintaan – Hankkeen esittely

Kuva: Anna-Reeta Pakarinen

Vakautta Vertaistoimintaan (VAVE) on Suomen Autismikirjon Yhdistyksen vertaistoiminnan kehittämiseen suunnattu hanke, jolla on kolmivuotinen STEA-rahoitus vuosien 2018–2020 aikana.

Hanke perustuu kokonaan autismikirjon aikuisten omaan aloitteeseen ja aktiiviseen toimijuuteen. Hanke toimii pääkaupunkiseudulla, mutta pyrkii hyödyttämään autismikirjon nuoria ja aikuisia koko maassa.

Madallamme hankkeella kynnystä uusille vertaisohjaajille ja mahdollistamme kokeneemmille sisältöön keskittymisen – kaikkien ryhmätoimintaan osallistuvien hyödyksi.

Vertaistoiminnan haasteet ja ratkaisut

Hankkeen päämääränä on ratkaista yhdistyksen vertaistoimintaan liittyviä haasteita:

 • Vertaistoimintaan liittyvä käytännön järjestelytyö kuormittaa vertaisohjaajia
 • Epätasaiset kykyprofiilit aiheuttavat ongelmia
 • Toiminta katkeaa helposti vetäjän uupuessa


Hankkeen myötä pystymme tarjoamaan vapaaehtoisille ohjaajillemme tukea:

 • Säännöllinen työnohjaus
 • Apu organisoinnissa
 • Apu käytännön järjestelyissä

Yhdistyksen vertaistoiminnasta

Hankkeen osaaminen perustuu Suomen Autismikirjon Yhdistyksen vankkaan kokemukseen vertaisryhmien sekä koulutus- ja vapaa-ajan tapahtumien järjestämisestä vuodesta 2005 lähtien. Yhdistyksen toiminnan määrä on jatkuvasti kasvanut, ja ylläpitäminen pelkästään vapaaehtoisvoimin vaikeutunut. Vuonna 2019 ASY järjestää 4–5 vertaisryhmää kuukaudessa, ja kaksi tapahtumaa: AutVave-tapahtuma ja Autistic Pride Day.

Kaksipäiväisessä AutVavessa kuullaan autismikirjon asiantuntijoiden sekä vertaisten luentoja ja verkostoidutaan. Autistic Pride Day juhlistaa autismikirjoa autismikirjon omalla tavalla.

Vertaisryhmämme tarjoavat tilaisuuksia tavata ja tutustua autismiystävällisessä ympäristössä, jossa voi olla oma itsensä. Ryhmät mahdollistavat kokemusten vaihdon samankaltaisia ongelmia kohdanneiden vertaisten kanssa, auttavat lisäämään itsetuntemusta ja tarjoavat mielekästä tekemistä.

Ryhmiä vetävät vertaisohjaajat saavat onnistumisen kokemuksia ja löytävät omia voimavarojaan vertaisohjaajana toimimisen kautta.

Vuoden 2017 jäsenkartoituksessa puolet vastaajista koki, että vertaisryhmätoiminta on hyvin tärkeä tai kaikkein tärkein yhdistyksen toiminnan osa-alue.

 

Ryhmät tarjoavat

 • sosiaalisia kontakteja
 • emotionaalista tukea
 • rentoa yhdessä tekemistä ja olemista
 • käytännön neuvoja
 • taitojen opettelua
 • tietoa autismikirjosta ja omista oikeuksista
 • reittejä vaikuttamiseen ja osallistumiseen

Hankkeen hyödyt

 1. Ohjaajat pääsevät keskittymään vahvimpiin alueisiinsa
 2. Autismikirjolaisten voimavarat saadaan tehokkaammin käyttöön
 3. Matalampi kynnys uusille ohjaamisesta kiinnostuneille
 4. Kokeneille mahdollisuus keskittyä olennaiseen sisältöön
 5. Toiminta ei katkea ongelmatilanteeseen tai ohjaajan uupumiseen

 

Hankkeesta hyötyvät siis kaikki yhdistyksen vertaistoimintaan osallistuvat:

 • VERTAISOHJAAJAT saavat onnistumisen kokemuksia ja löytävät omat voimavaransa
 • OSALLISTUJILLE tarjotaan enemmän vakautta ja jatkuvuutta
 • KAIKILLE TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ KIINNOSTUNEILLE luodaan tietopaketti ja toimintamalli, jota voidaan hyödyntää kaikenlaisen vertaistoiminnan kehittämisessä, myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

KÄYTÄNNÖN PUITTEET

Hanke toimii pääkaupunkiseudulla ja Lappeenrannassa. Ideoita haetaan myös muualla Suomessa toimivista ASYn ja muiden yhdistysten ryhmistä. Hankkeen aikana yhdistykselle on  hankittu omat tilat Helsingin Harjusta pääkaupunkiseudun ryhmätoimintaa varten ja työntekijöiden tukikohdaksi.

Tiloissa on huomioitu liikenneyhteydet, esteettömyys sekä autismiystävällinen ympäristö. Hankkeen työntekijöiden tehtävänä on ryhmänvetäjien tukeminen, verkostoituminen, tiedottaminen sekä koulutus- ja tiedotusmateriaalien luominen.