Avoin kirje Lancet -julkaisusarjan komissiolle autismin tukimuotojen ja kliinisen tutkimuksen tulevaisuudesta

Avoin kirje Lancet -julkaisusarjan komissiolle autismin tukimuotojen ja kliinisen tutkimuksen tulevaisuudesta 14.2.2022 Osoitamme tämän kirjeen Lancet-julkaisusarjan komissiolle, joka käsitteli autismia koskevien tukimuotojen ja kliinisen tutkimuksen tulevaisuutta (The Lancet Commission on the future of care and clinical research in autism), työryhmän Global Autistic Task Force on Autism Research puolesta. Tämä työryhmä koostuu autistisista vaikuttajista, tutkijoista ja […]

ASYn kannanottoja vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen (2)

ASYn kannanottoja vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen (2) Vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen edetessä kevään 2021 aikana ASY on kommentoinut useita autismikirjon kannalta tärkeitä aiheita, osallistuen Sosiaali- ja Terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämään avoimeen julkiseen keskusteluun. Helmi- ja maaliskuussa ovat olleet esillä lain soveltamisala, asuminen, esteettömän asumisen tuki, henkilökohtainen apu sekä tuki ja valmennus. Oheiseen koosteeseen on kerätty tieto […]

ASYn lausunto vammaispalvelulainsäädännön uudistamisesta (1)

ASYn lausunto vammaislainsäädännön uudistamisesta (1) ASYn lausunto osallisuustyöryhmän ehdotuksista vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseksi Vammaispalvelut ja niitä ohjaavat säännöt koskettavat monien ASYn kohderyhmään ja jäsenistöön kuuluvien ihmisten elämää. ASY jätti helmikuussa 2021 ensimmäiset kommenttinsa ehdotuksista, joita sosiaali- ja terveysministeriön asettama osallisuustyöryhmä oli tehnyt vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseksi. Osallisuustyöryhmä luotiin valmistelemaan säädösmuutoksia sen jälkeen, kun eduskunta oli hylännyt Ei myytävänä -kansalaisaloitteeseen […]

Asiakas- ja potilaslaki uudistumassa

Autismi- ja Aspergerliitto on julkaissut lausuntonsa asiakas- ja potilaslaista tehtyyn lakiesitykseen. ASY vaikutti tähän lähettämällä toiminnanjohtaja Tarja Parviaiselle havaintoja ja ehdotuksia lakiesitystä ja sen yleisperusteluja koskien.

Aloite koskien Talvipäivien etäosallistumista

Suomen Aspergeryhdistys ry teki 13.11.2017 Autismi- ja Aspergerliiton hallitukselle aloitteen etäosallistumisen pilotoinnista vuoden 2018 Autismin Talvipäivillä. Meitä on jo pitkään huolestuttanut se, että Talvipäivät ja niillä käytävä julkinen keskustelu autismikirjon asioista eivät ole monien autismikirjon henkilöiden ja perheenjäsenten saavutettavissa. Matka- ja majoituskulut ja osallistumismaksut ovat liian kalliita joillekin liiton kohderyhmiin kuuluvista henkilöistä. He eivät ole […]

Kannanotto koskien Salainen metsäni- elokuvaa ja sen vaikuttavuuskampanjaan osallistumista

Kannanotto koskien Salainen metsäni- elokuvaa ja sen vaikuttavuuskampanjaan osallistumista 31.12.2017 Autismi- ja Aspergerliitto mainosti hiljattain jäsenyhdistyksilleen mahdollisuutta osallistua Salainen metsäni -elokuvan levittämiseen järjestämällä tilaisuuksia, joissa yhdistysten toivottiin näyttävän elokuvaa ja keskustelevan sen tekijöiden kanssa. Kuvat: A-studio / Yle Areena, Uutisvideo ”Autistin Savo vaihtui fasilitoinnissa Stadin slangiin”Kuvissa Salainen Metsäni-elokuvassa esiintyvä Lauri Katajainen ja hänen fasilitoijansa Pirjo. Elokuvan […]

Kannanotto: Eurooppalainen vammaiskortti

Kannanotto: Eurooppalainen vammaiskortti 2.9.2017 Kannanotto: Eurooppalainen vammaiskortti ASY:n hallitus antoi Eurooppalainen Vammaiskortti –hankkeelle palautetta kortin kehittämiseen liittyen tammikuussa 2017. Korttia koskevasta kyselystä voi havaita, ettei synnynnäisiä neurologisia oireyhtymiä oltu vielä juuri huomioitu. Tämä koskee paitsi autismin kirjoa, myös muita samantyyppisiä piirteistöjä. Korttia koskevassa kyselylomakkeessa oli huomioitu useita eri vamma- ja sairauskategorioita, muttei mitään, minkä alle […]