Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen - AAVA

AAVA-hanke käynnistyi toukokuussa 2021.

Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen (AAVA) on STEA:n rahoittama kolmivuotinen (2021-2023) hanke, jonka tarkoituksena on vähentää esteitä autismikirjon henkilöiden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tarjota entistä monipuolisempia vaikuttamisrooleja yhdistystoiminnassa.

Autismikirjon henkilöiden oma ääni vaikuttamistyössä on usein aliedustettuna, ja vaikuttajarooleihin valikoituu lähinnä henkilöitä, joiden toimintarajoitteet ovat vähäisiä tai tietyn tyyppisiä. AAVA-hankkeessa kehitetään toiminta- ja tiedonkeruumalleja, jotka mahdollistavat vaikuttamistoiminnan ja mielipiteen ilmaisun entistä laajemmalle joukolle autismikirjon henkilöitä mm. erilaisten työpajojen avulla.

.Hanke, kuten kaikki yhdistyksen toiminta, on osallistujiensa näköistä. Vaikuttamistoiminnasta kiinnostuneille on avattu ASY:n Discord-palvelimelle oma AAVA-huone sekä Facebookiin ryhmä ”Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen”. Molemmat kanavat ovat avoimia keskustelualustoja hankkeen yhteiskehittämistä varten. Tervetuloa mukaan!

 

 

AAVA tarjoaa entistä useammille avaimia vaikuttamiseen omaa elämää koskettavissa asioissa.

Yhteydenotot

Annikka Suoninen
puh. 040 552 4793
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@asy.fi.

Ajankohtaista hankkeessa

Aava arkisto

Autismiystävällinen kokous?

Autismiystävällinen kokous? Taru Luojola Katja Kivipuro 26.7.2021 Kokouksiin osallistuminen on perinteinen vaikuttamisen keino. Osalle autismikirjolaisia kokouksiin

Read More »