Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen - AAVA

AAVA-hanke käynnistyi toukokuussa 2021.

Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen (AAVA) on STEA:n rahoittama kolmivuotinen (2021-2023) hanke, jonka tarkoituksena on vähentää esteitä autismikirjon henkilöiden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tarjota entistä monipuolisempia vaikuttamisrooleja yhdistystoiminnassa.

Autismikirjon henkilöiden oma ääni vaikuttamistyössä on usein aliedustettuna, ja vaikuttajarooleihin valikoituu lähinnä henkilöitä, joiden toimintarajoitteet ovat vähäisiä tai tietyn tyyppisiä. AAVA-hankkeessa kehitetään toiminta- ja tiedonkeruumalleja, jotka mahdollistavat vaikuttamistoiminnan ja mielipiteen ilmaisun entistä laajemmalle joukolle autismikirjon henkilöitä mm. erilaisten työpajojen avulla.

.Hanke, kuten kaikki yhdistyksen toiminta, on osallistujiensa näköistä. Vaikuttamistoiminnasta kiinnostuneille on avattu ASY:n Discord-palvelimelle oma AAVA-huone, joka on avoin keskustelualusta hankkeen yhteiskehittämistä varten. Tervetuloa mukaan!


AAVA tarjoaa entistä useammille avaimia vaikuttamiseen omaa elämää koskettavissa asioissa.

Yhteydenotot

Katja Kivipuro & Annikka Suoninen
puh. 050 337 4733
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@asy.fi.