Työnantajana Suomen Autismikirjon Yhdistys toteuttaa  positiivista syrjintää, asettamalla autismikirjon halijat etusijalle mahdollisissa rekrytointiprosesseissa sekä ostaessaan erilaisia palveluita.

Tule mukaan toimintaan!

Tällä hetkellä ASY:llä ei ole tehtäviä avoinna.

Ilmoitukset tehtävistä ja työpaikoista julkaistaan tällä sivulla, ja niistä tiedotetaan myös ASYn tiedotuskanavilla. Mikäli olet kiinnostunut harjoittelusta, työkokeilusta tai palkkatukityöstä ASYlla, voit myös lähettää viestiä osoitteeseen hallitus(at)asy.fi silloinkin, kun tällä sivulla ei ole julkaistuna ilmoituksia.

Yleensä työpaikkoja tulee taytettäviksi hankkeiden yhteydessä, mutta toisinaan rekrytoimme osa-aikaisiin tehtväiin esimerkiksi toimistonn ylläpitoon liittyen. Ostamme myös säännöllisesti erilaisia palveluita yksityishenkilöiltä tai yrityksiltä, liittyen graafisen ilmeen ja verkkosivujen suunnitteluun tai muihin hetkellisiin tarpeisiin.

Tapahtuman suunnittelua ja koordinointia on toteutettu opiskeluun kuuluvana työharjoitteluna. Ja esimerkiksi tiedottajan tehtäviä on hoidettu työkokeilussa.