Vertaisohjaajan tietopankki

Yleistä

Tämä vertaisohjaajan sivu on koottu palvelemaan vertaistoimintaa ylläpitävien vapaaehtoisten tarpeita. Yhdistys päivittää ohjaajan tietopankkiin vertaistoiminnan kannalta ajankohtaisimmat asiat.

Tietopankista löydät hyödyllisiä lomakkeita, ohjeita ja muita linkkejä. Tämä on kaikkien ASYn ohjaajien yhteinen tietopankki ja otamme vastaan vinkkejä tietopankkiin soveltuvista linkeistä ja materiaaleista!

Vertaistoimintavastaava

Vertaistoiminnasta vastaavat vapaaehtoiset auttavat ja tukevat vertaisohjaajia sekä ylläpitävät vertaistoiminnan kalenteria ja yhdistyksen verkkosivuja.

Tavoitat vertaistoiminnan päävastaavan osoitteesta vertaistoiminta@asy.fi.

Apulomake uuden toiminnan käynnistämiseen

Lomake on tarkoitettu avustamaan ohjaajaa toiminnan suunnittelussa ja kuvaamisessa. Lomakkeen vastauksien avulla vertaistoiminnasta vastaava kykenee luomaan vertaisryhmälle verkkosivun ja avaamaan ryhmälle oman kalenterin. Lomakkeen täyttäminen ei ole välttämätöntä, mutta se voi auttaa ohjaajaa uuden toiminnan käynnistämisessä. Ryhmän tiedot ja kuvauksen voit lähettää myös sähköpostilla vertaistoiminnasta vastaavalle osoitteeseen vertaistoiminta@asy.fi

Osallistujamäärät ja palaute

Toiminnan kehittämisen vuoksi vertaisohjaajien on tarpeellista ilmoittaa ryhmäkertojen osallistujamäärät aina tapaamisen jälkeen. Vertaisohjaaja voi halutessaan kerätä ohjaamastaan toiminnasta palautetta siihen osallistuneilta. Esimerkin ryhmän palautelomakkeesta, jonka voit kopioida omaan käyttöön, löydät kappaleen alta. Tämän lisäksi yhdistys kerää kerran vuodessa toimintaan osallistuneilta ja toimintaa ohjanneilta palautetta laajemman kyselyn muodossa. Vuosittaisesta palautteesta yhdistys saa paremman kuvan osallistujien kokemuksista. Toimintaan osallistuvien ikä- ja sukupuolijakauman selvittäminen osoittaa, jos jokin tietty ryhmä on alisedustettuina toiminnassa ja auttaa siten suuntaamaan toimintaa yhdenvertaisesti kaikkien saataville. Tieto vuosittaisen palautelomakkeen julkaisusta ja keräysajasta välitetään ohjaajille sähköpostitse.

Google-toimintakalenteri ja sähköpostit

Toimintakalenteri ja verkkosivuilla toimivat lomakkeet pyörivät yhdistyksen Google-tilin kautta. Vertaistoiminnasta vastaavat ylläpitävät toimintakalenteria, lomakkeita ja yhdistyksen verkkosivuja. Yhdistyksen vapaaehtoistoimijana saat kuitenkin halutessasi käyttöösi asy.fi-loppuisen sähköpostin joko omalla nimellä tai vertaisryhmän nimellä. Jos sinulla on jo käytössäsi Google-tili, etkä halua uutta, voimme liittää kalenterin ja lomakkeiden käyttöoikeuden jo olemassa olevaan tiliisi.

Toimintakalenteri löytyy ASYn etusivulta ja kalenteriin lisätyt tai muokatut tapaamisajat päivittyvät automaattisesti ryhmän omalle verkkosivulle. Tähän kalenteriin kerätään kaikki tieto ASYn ryhmistä ja tapahtumista. Jokaisen ryhmän ohjaajilla on mahdollisuus hallita sitä, miten heidän ryhmänsä näkyy kalenterissa. Oman tilin avulla voit ylläpitää ohjaamasi ryhmän/toiminnan kalenteria.

Ohjeita ja lisätietoja antaa vertaistoiminnan vastaava osoitteessa vertaistoiminta@asy.fi

 

Vertaisryhmien ohjaajan opas

Vakautta vertaistoimintaan -hankkeen julkaisemasta oppaasta löytyy paljon hyviä vinkkejä aloittavalla ohjaajalle. Oppaasta on tarjolla pitkä ja lyhyt versio.

Lataa tästä pdf-muodossa:

Vertaisohjaajan opas, lyhyt

Vertaisohjaaja opas, pitkä

©2022 Suomen Autismikirjon Yhdistys